intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến dị cá thể

Xem 1-20 trên 1178 kết quả Biến dị cá thể
 • Thuyết Lamarck cơ giới Học thuyết này tuyệt đối hoá vai trò của ngoại cảnh, xem sự di truyền các biến đổi cá thể do sự tác động trực tiếp của ngoại cảnh là động lực của quá trình tiến hoá.

  pdf7p heoxinhkute1 14-08-2010 81 5   Download

 • Biến dị là những biến đổi xảy ra trên cơ thể sinh vật làm cho nó khác với bố mẹ, tổ tiên và khác với những cá thể khác chung quanh nó. Biến dị phản ánh mối tương quan sinh vật và môi trường. Biến dị cón là sự cải tổ, đổi mới, phá vỡ ổn định của di truyền. Khi điều kiện sống thay đổi, nhờ có biến dị mà sinh vật có những tính trạng thích nghi hơn để có thể tồn tại, trở nên đa dạng và hoàn hảo hơn...

  ppt33p wushu06 29-09-2009 1545 247   Download

 • Biến dị là những biến đổi mới mà cơ thể sinh vật thu được do tác động của các yếu tố môi trường và do quá trình tái tổ hợp di truyền. Biến dị tạo nên sự đa dạng vô cùng lớn ở các cá thể sinh vật, là nguyên nhân cơ bản của tiến hoá và là nguồn nguyên liệu cho chọn giống.

  ppt39p trautuongquan 25-02-2013 198 40   Download

 • Chọn lọc tự nhiên Định nghĩa của Darwin: Sự bảo tồn những sai dị cá thể và những biến đổi có lợi, sự đào thải những sai dị cá thể và những biến đổi có hại được gọi là chọn lọc tự nhiên (CLTN) hay là sự sống sót của những dạng thích nghi nhất.

  pdf9p heoxinhkute1 14-08-2010 262 34   Download

 • Đây là câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học 12 về thường biến giúp các bạn ôn tập môn sinh học 12.

  pdf6p nguyenmanhbg 23-02-2011 122 25   Download

 • BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ 1. Trong chọn giống người ta tạo biến dị tổ hợp chủ yếu bằng phương pháp: A. lai phân tử. B. lai khác loài. C. lai cá thế. D. lai tế bào. 2. Trong chọn giống, điều nào sau đây không đúng với phương pháp tự thụ phấn? A. Củng cố một số đặc tính mong muốn. B. Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn. C. Tạo sản phẩm sử dụng trong lai kinh tế. D. Tạo ra các dòng thuần chủng. ...

  pdf8p heoxinhkute13 26-04-2011 273 25   Download

 • Chọn một đáp án dưới đây A. Biến dị xảy ra đồng loạt trên các cá thể cùng loài B. Biến dị không di truyền C. Là nguồn nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống D. Xuất hiện do tập quán hoạt động ở động vật Đáp án là : (C) Bài : 6772 Theo Đacuyn, nguyên nhân dẫn đến biến dị xác định là: Chọn một đáp án dưới đây A. Chọn lọc tự nhiên B. Chọn lọc nhân tạo C. Sinh sản D. Tương tác giữa cơ thể với môi trường sống Đáp án là : (C)...

  pdf19p abcdef_14 22-07-2011 123 19   Download

 • Mục tiêu: Phân tích vật chất di truyền trong vòng sống cá thể khi nào lưỡng bội, khi nào đơn bội - thể hiện tính trạng lưỡng bội hay đơn bội là cơ sở quan trọng để nghiên cứu các quy luật di truyền.

  pdf4p meomayhu 24-06-2011 107 14   Download

 • 21. Các biến dị nào sau đây không là thường biến? A. da người sạm đen khi ra nắng. B. cùng 1 giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc. C. xuất hiện bệnh loạn sắc ở người. D. lá rụng vào mùa thu mỗi năm. 22. Một loài hoa có kiểu hình màu đỏ thuần chủng khi trồng ở môi trường có nhiệt độ là 350 C thì có màu trắng, nhưng cây đó khi trồng ở nhiệt độ 200 C thì cho ra hoa màu đỏ,...

  pdf5p heoxinhkute13 25-04-2011 240 9   Download

 • - Quần thể sống trong một môi trường xác định luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách làm giảm số lượng cá thể hoặc kích thích làm cho số lượng cá thể tăng lên. + Trong điều kiện thuận lợi như: thức ăn dồi dào, ít kẻ thù =sức sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm, nhập cư tăng = số lượng cá thể tăng + Khi số lượng cá thể tăng cao = thức ăn khan hiếm, nơi sống chật chội, ô nhiễm môi trường = cạnh tranh gay gắt = sức sinh sản...

  ppt18p banmaitinhyeu1506 10-07-2013 71 5   Download

 • 1. Số thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy trong quá trình: A. Sinh sản sinh dưỡng B. Sinh sản hữu tính C. Ngẫu nhiên D. Tự phối2. Đặc điểm nào dưới đây về quần thể giao phối là không đúng: A. Quần thể là một cộng đồng có lịch sử phát triển chung B. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời C. Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài D. Mỗi quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định ...

  pdf11p heoxinhkute10 21-01-2011 512 75   Download

 • Câu 1.Cơ quan tương đôǹ g là a.cuǹ g nguôǹ gôć ,cuǹ g chưć năng b.khác nguôǹ gôć ,nằm vi ̣ tri ́ tương ưń g trên cơ thê ̉ ,hiêṇ taị co ́ thê ̉ co ́ chưć năng khác nhau c.cuǹ g nguôǹ gôć tư ̀ môṭ tô ̉ tiên chung ,năm̀ ở vi ̣ tri ́ tương ưń g trên cơ thê ̉ ,kiêủ câú tạo giôń g nhau ,chức năng khác nhau d.cuǹ g nguôǹ gôć tư ̀ môṭ tô ̉ tiên chung ,năm̀ ơ ̉ vi ̣ tri ́ tương ưń g trên cơ thê ̉ ,kiêủ câú tạo giôń g nhau...

  doc9p timasoi 17-05-2011 177 55   Download

 • Loài và các đơn vị dưới loài Ch. R. Darwin không đưa ra định nghĩa về "Loài", mà chỉ chú ý tới vấn đề loài có biến đổi hay không và biến đổi như thế nào?

  pdf19p heoxinhkute1 17-08-2010 274 52   Download

 • Nằm trên độ cao từ 147 đến 1.527m so với mặt nước biển, có hệ sinh thái đa dạng và phong phú trải dài trên diện tích 10.048ha, vườn Quốc gia Ba Bể có cả hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái đất ngập nước. Các chuyên gia sinh học trong và ngoài nước đánh giá về khả năng được xếp hạng di sản thế giới của Vườn Quốc gia Ba Bể là rất cao.

  pdf5p tangel 05-05-2011 178 47   Download

 • 1.1. Định nghĩa: Đột biến là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể), dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng, những biến đổi này có tính chất bền vững và có thể di truyền cho các đời sau. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể gọi là thể đột biến. ...

  ppt40p tulip_12 14-01-2013 248 39   Download

 • Dị bội thể là những cá thể có sự thay đổi số lượng NST của một hoặc với cặp NST so với NST bình thường. Chuyên đề 8: Thể dị bội trình bày tổng quát: định nghĩa, nguyên nhân, cơ chế phát sinh dị bội thể; các thể dị bội và những ví dụ minh họa. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt32p conchimnon32 26-06-2014 255 27   Download

 • Lệch bội hay còn gọi dưới cái tên dị bội là dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể mà tại 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng mất đi hoặc thêm vào 1 số NST. Các dạng lệch bội Thể một nhiễm: Là tại một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chỉ có 1 NST. Ví dụ, ở loài ong mật có 2n = 32. Trong tế bào xoma có 16 cặp NST tương đồng. Cá thể có 1 trong số 16 cặp đó mà tại đó chỉ có 1 NST (2n-1 = 31) là thể 1 nhiễm. ...

  pdf5p heoxinhkute6 25-11-2010 190 26   Download

 • Lập karyotype bộ nhiễm sắc thể người Karyotype đuợc lập để mô tả đặc điểm bộ NST của một cá thể dựa trên bộ NST của tế bào ở kỳ giữa (metaphase) hoặc kỳ giữa sớm (pro- metaphase) của nguyên phân. 1. Phân loại NST Việc xác định và phân loại từng NST được thực hiện dựa trên các đặc điểm sau đây của mỗi NST: (1) Chiều dài.

  pdf10p butmauvang 29-08-2013 435 25   Download

 • 1 Biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường 2. Không di truyền được cho thế hệ sau 3 Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng, tương ứng với điều kiện môi trường 4. Có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho sinh vật

  ppt18p chudong_tp 19-04-2013 247 21   Download

 • Quần thể - đơn vị cơ bản của quá trình tiến hóa - Quần thể là tập hợp các cá thể cùng 1 loài (cùng nguồn gốc phát sinh) được đặc trưng bởi các phương thức sinh sản và cùng chịu tác động của các yếu tố cơ bản trong môi trường sống. - quần thể là đơn vị của quá trình tiến hóa.

  pdf9p meomayhu 24-06-2011 106 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Biến dị cá thể
p_strCode=biendicathe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2