Bộ trưởng bộ xây dựng

Xem 1-20 trên 4218 kết quả Bộ trưởng bộ xây dựng
 • Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 về các nội dung: định mức kinh tế - kỹ thuật, các công trình địa chất (bổ sung), đo địa chấn, đo sâu ảnh điện phân cực kích thích, dòng một chiều,...

  pdf82p bigstar19 23-04-2014 31 1   Download

 • Quyết định 17/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  pdf3p trucsinh 19-08-2009 209 33   Download

 • Tiêu chuẩn TCXDVN 301 : 2003 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Xây dựng trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: 15 ngày 24 / 6 / 2003

  pdf26p tuongvan 07-09-2009 121 20   Download

 • Quyết định 17/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  doc54p quynhtrang 19-08-2009 121 14   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng bộ xây dựng số 21/200/QĐ-BXD ngày 25 tháng 10 năm 2000 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

  pdf0p thuyha 24-06-2009 81 3   Download

 • Chỉ thị 08/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

  doc4p trucsinh 19-08-2009 101 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) BỘ XÂY DỰNG (Hoặc Sở Xây dựng ........) QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG (Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng.......) Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; ...

  pdf4p lucmoiiu 21-11-2012 29 1   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 01/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 364: 2006 "Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình" là tài liệu bổ ích dành cho kỹ sư và những ai đang hoạt động trong ngành Xây dựng để tiến hành công việc đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

  doc37p bigstar19 23-04-2014 30 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 22 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf1p vuonnhomini 04-02-2013 20 1   Download

 • Quyết định số 567/QĐ-BXD quyết định về việc công nhận thị trấn chũ mở rộng, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại iv bộ trưởng bộ xây dựng.

  pdf5p huongruoutinhnong123 27-03-2014 26 0   Download

 • Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

  pdf2p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 17 0   Download

 • Quyết định Số: 23/2007/QĐ-BXD Về việc ban hành TCXDVN 395: 2007 “Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn”. Quyết định do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành căn cứ vào Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng.

  doc8p hoangdung3112 23-10-2014 25 0   Download

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 293:2003 căn cứ theo quyết định số 12/2003 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng chống nóng cho nhà ở và chỉ dẫn thiết kế. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf82p badao259 10-12-2009 517 226   Download

 • Tiểu luận quản trị chiến lược: Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2010 - 2015 nhằm khái quát chung về công ty, phân tích môi trường vi mô và vĩ mô. từ hoàn cảnh nội bộ, sử dụng chuỗi giá trị để xác định các khâu tạo giá trị gia tăng cao theo nhóm giá trị tiêu biểu của khách hàng mục tiêu của công ty, định hướng phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà tới năm 2015.

  pdf47p orange_12 05-06-2014 238 99   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương IV: Áp dựng tiến bộ công nghệ xây dựng, trình bày các kiến thức: khái niệm, thành phần của công nghệ, tiến bộ công nghệ trong xây dựng, giải pháp cho việc ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, cơ giới hóa xây dựng, tiêu chuẩn hóa và định hình hóa,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

  pdf22p mnhat91 06-04-2014 137 70   Download

 • Đề tài tốt nghiệp: Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển PID do Lưu Đức Trưởng thực hiện có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày các vấn đề chính như: Tổng quan về hệ truyền động điện một chiều, xây dựng mô hình hệ truyền động điện một chiều trên Matlab và Simulink, xây dựng mô hình vật lý bộ điều khiển PID điều khiển động cơ điện một chiều.

  pdf63p tieppham2 15-05-2015 127 52   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ công nghệ về việc ban hành quy trình sử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

  doc31p pat4780 04-08-2010 131 50   Download

 • Trong những thập kỷ gần đây, ở Việt Nam nói chung và ở Tây Nguyên nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Do áp lực gia tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên - đặc biệt là tài nguyên nước - đã bị con người sử dụng không hợp lý. Báo cáo Phát triển kinh tế xã hội nông thôn Tây Nguyên giai đoạn 1996-2000 và năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

  pdf296p lanlan38 01-04-2013 87 31   Download

 • Bài giảng Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm những nội dung về quy trình xây dựng, ban hành các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH (do Chính phủ trình); quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quy trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trung ương khác.

  ppt20p thuytrang_8 21-09-2015 61 20   Download

Đồng bộ tài khoản