intTypePromotion=1
ADSENSE

Bối cảnh nghiên cứu

Xem 1-20 trên 1968 kết quả Bối cảnh nghiên cứu
 • Tình huống nghiên cứu: Marketing điều tại huyện Wonogiri, Java, Indonesia giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về bối cảnh nghiên cứu, phân tích thị trường, thu thập của nông hộ và mức lợi nhuận của các đối tượng tham gia thị trường.

  pdf12p vidinh678 25-12-2015 62 3   Download

 • Mục tiêu đề tài là so sánh hai mô hình đo lường chất lượng dịch vụ SERVQUAL và SERVPERF trong bối cảnh nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tại các siêu thị bán lẻ Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong địa bàn TP.HCM, các hoạt động mua sắm diễn ra tại các siêu thị trong khu vực trung tâm. Đối tượng nghiên cứu là các khách hàng sau khi tham quan, mua sắm tại siêu thị. Nghiên cứu không thực hiện cho các siêu thị nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

  pdf8p phuduc01675890180 12-01-2019 105 8   Download

 • Bài viết nhằm hướng đến một giải pháp có thể góp phần vào giải quyết những vấn đề mà giáo dục Việt Nam đang đối diện. Bài viết cũng chỉ ra những hướng nghiên cứu có thể phát triển tiếp theo nhằm đẩy mạnh sự vận dụng hiệu quả cách tiếp cận giáo dục này ở Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của giáo dục trong nước để có thể bắt kịp với sự phát triển của giáo dục thế giới.

  pdf7p vinhbinhnguyen 14-06-2017 76 3   Download

 • Bài 10 - Chuẩn bị một kế hoạch nghiên cứu sơ bộ (PAP). Chương này thảo luận những vấn đề sau: Kế hoạch nghiên cứu sơ bộ (PAP) là gì? Tại sao PAP lại cần thiết? Khi nào thì chúng ta cần một kế hoạch nghiên cứu sơ bộ? Và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p shiwo_ding4 02-05-2019 15 3   Download

 • Bối cảnh Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là: Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản, Khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm khi có sự cố

  ppt14p lehungquoc214 16-12-2010 3237 446   Download

 • Nội dung này nêu bối cảnh hiện nay có liên quan đề tài (từ tổng quát đến cụ thể) để dẫn vào đề tài của mình. Phải nói rõ tầm quan trọng, cấp thiết phải làm đề tài ……. Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là: Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản Khó khăn trong việc xử lý sự cố Khó khăn trong việc theo dõi sinh viên làm gì trên máy tính Tắt mở hệ thống phòng máy...

  ppt14p lehungquoc214 03-12-2010 1635 341   Download

 • Đề cương nghiên cứu đề tài Luận văn Thạc sĩ: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của tỉnh Nghệ An được nghiên cứu nhằm góp phần thiết thực triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu hiện nay trên địa tỉnh Nghệ An. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc42p duyha89 26-10-2016 646 172   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phát thanh trong bối cảnh mới', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p camry24 10-07-2010 313 153   Download

 • Hiện nay, ở nước ta, có một số ý kiến cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, cần phải bổ sung, phát triển học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo các ý kiến đó, học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin đã có thiếu sót khi coi đấu tranh là tuyệt đối, mà không coi trọng sự thống nhất. Họ quan niệm rằng, điều đó chỉ đúng trong điều kiện trước đây và chỉ là sách lược; rằng, trong bối cảnh quốc tế...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 336 110   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng, sự cạnh tranh giữa các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp diễn ra hết sức gay gắt. Ngành vận tải giao nhận cũng không tránh khỏi quy luật chung đó. Trong bối cảnh này, để tồn tại và phát triển thì việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp đƣợc xem nhƣ là một biện pháp hữu hiệu hơn cả. Nghiên cứu này thông qua nghiên cứu tình huống tại Công ty TNHH Vietlink đã xác định và sau đó đánh giá các thành phần của chất lƣợng dịch vụ (CLDV) trong...

  pdf8p svdanang001 15-10-2011 468 108   Download

 • Hiện nay, ngày càng có nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking) cho khách hàng nhưng với nhiều người e-banking vẫn còn là khái niệm khá mơ hồ. Nghiên cứu này xác định những nhân tố ảnh hưởng đến ý muốn sử dụng e-banking của khách hàng. Trong bối cảnh Việt Nam vừa chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO), nghiên cứu giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam có cái nhìn toàn diện hơn nhằm gia tăng lợi thế cạnh...

  pdf7p pfievnet 18-02-2011 285 89   Download

 • Luận án tiến sĩ: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay - Nguyễn Trung Chinh trình bày cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông, thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng và kinh nghiệm quốc tế, giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đá Nẵng trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   

   

   

  pdf239p tsmstc_001 14-05-2015 268 83   Download

 • Trung Quốc đ-a mục tiêu xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa (XHCN) với nội dung mới, trong bối cảnh và thách thức mới. Xây dựng nông thôn mới XHCN đ-ợc coi là giải pháp tổng thể cho vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đ-a công tác nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở vị trí nổi trội trong xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc, thể hiện nhận thức và quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo Trung Quốc. Phối hợp phát triển thành thị nông thôn, công nghiệp - nông...

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 156 76   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Khai thác các giá trị văn hóa của lễ hội Đền Sóc (Đền Gióng) - Sóc Sơn để phục vụ để thấy được những thế mạnh của lễ hội cũng như đưa ra những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch nơi đây là vấn đề hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay nhu cầu du lịch ngày càng tăng, đồng thời là một sinh viên của ngành văn hoá du lịch với những kiến thức đã được học ở nhà trường và những hiểu biết thực tế tại địa phương.

  pdf102p expensive_12 05-07-2013 350 71   Download

 • Nhiệm vụ của nhà quản trị: Cung cấp thông tin về thị trường mà họ thường gặp phải & phương hướng giải quyết. Nêu ra những hạn chế về ngân sách cũng như về thời gian nghiên cứu. Khi nêu vấn đề quản trị thì cần nêu rõ bản chất & bối cảnh của vấn đề. Kết hợp với nhà n/cứu để xác định vấn đề nghiên cứu Giúp đỡ nhà n/cứu kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh khi thực hiện dự án....

  pdf15p fusi509 21-09-2010 178 64   Download

 • Bài viết đề cập đến vấn đề đổi mới hoạt động dạy – học triết học Mác - Lênin ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá. Theo tác giả, triết học Mác - Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, để phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đó của triết học Mác - Lênin, cần đổi mới nội dung và phương pháp dạy...

  pdf9p bengoan369 09-12-2011 230 61   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quan hệ công chúng (PR) - công cụ hỗ trợ kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh là thành viên của WTO nhằm làm rõ về hoạt động quan hệ công chúng, nghiên cứu tình hình ứng dụng hoạt động PR và đề xuất một số giải pháp.

  pdf96p sms_12 07-05-2014 266 57   Download

 • Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 (2008) 148-156 Phạm Hồng Tung* Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 6 năm 2008 Tóm tắt. Trong bài nghiên cứu này tác giả tập trung làm sáng tỏ những khía cạnh lý thuyết khoa học và cách tiếp cận đối với ba khái niệm công cụ quan trọng nhất trong nghiên cứu về thanh niên, đó là “thanh niên”, “văn hóa thanh niên” và “lối sống thanh niên”. Về khái niệm “thanh niên”, tác giả cho rằng: “thanh...

  pdf9p dem_thanh 21-12-2012 261 52   Download

 • Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nền chăn nuôi an toàn sinh học, bền vững được đề ra trong bối cảnh ngành còn đối mặt với nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó mà "Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm đa enzyme có chất lượng từ vi sinh vật tái tổ hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi" đã được thực hiện.

  pdf180p hoanglinh0808 04-06-2016 211 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết phát triển - hiện đại hóa nghiên cứu mới', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p nguyenthao978692 26-04-2011 285 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bối cảnh nghiên cứu
p_strCode=boicanhnghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2