intTypePromotion=1
ADSENSE

Các chiến lược đổi mới giáo dục

Xem 1-20 trên 123 kết quả Các chiến lược đổi mới giáo dục
 • Tài liệu trình bày chiến lược phát triển và đổi mới trong giáo dục đại học; cải cách giáo dục nghề ở Trung Quốc và các biện pháp chính sách thúc đẩy đào tạo nhân công tay nghề cao; các chương trình đào tạo nhân lực tay nghề cao

  pdf50p trinhthamhodang1217 07-01-2021 12 0   Download

 • Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước.

  pdf20p missminh32 09-04-2014 361 65   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển; tri thức cho phát triển, tiếp nhận tri thức và hấp thụ nó cho nền kinh tế toàn cầu mới; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p doinhugiobay_05 01-12-2015 148 44   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước châu Á - Thái Bình Dương; phát triển giáo dục ở Việt Nam trong điều kiện và hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p doinhugiobay_05 01-12-2015 103 33   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển, tri thức cho phát triển, tiếp cận tri thức và hấp thụ nó trong nền kinh tế toàn cầu mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p vizeus 08-03-2019 37 4   Download

 • Tài liệu Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đổi mới giáo dục Đại học: Phần 3 trình bày quá trình đổi mới giáo dục với các nhà lãnh đạo và những bậc thầy tâm huyết với giáo dục khoa học, Giáo sư Tạ Đình Bửu - người tràn đầy tâm huyết vun đắp, học, tự học và nghiên cứu suốt đời, Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc với tầm nhìn chiến lược về giáo dục đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội, những năm tháng ban đầu không thể nào quên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p vizeus 07-03-2019 24 3   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp, chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước Châu Á - Thái Bình Dương, phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p vizeus 08-03-2019 36 3   Download

 • Tài liệu Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung từ quan niệm lịch sử đến tư duy mới về chiến lược quốc phòng của nước Việt Nam trong thời kỳ mới, giáo dục quốc phòng - con đường đúng đắn về xác lập ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi người dân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p visasuke2711 02-05-2019 35 2   Download

 • Tài liệu chuyên khảo Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng giới thiệu một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ trình bày 2 chương đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p shiwo_ding9 03-07-2019 53 1   Download

 • Bài viết Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay trình bày quan điểm về giáo dục chiếm giữ vai trò hết sức quan trọng, nó là bộ phận quan trọng trong vấn đề xây dựng nhân tố con người. Người chỉ rõ - sự nghiệp "trồng người" là một chiến lược cơ bản, lâu dài, vừa là quốc sách hàng đầu. Đó cũng là cơ sở khoa học, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong nhận thức, hoạt động và xây dựng nền giáo dục Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tranminhluanluan 29-05-2018 63 0   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong tài liệu Xu hướng phát triển giáo dục thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giáo dục ở thế kỷ 21; xu thế biến đổi giáo dục trong thế kỷ 21; tư tưởng chiến lược chung của thế giới và phát triển giáo dục; định hướng chiến lược giáo dục của một số nước; định hướng xây dựng cơ cấu hệ thống giáo dục nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; mối quan hệ giữa chiến lươc phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển giáo dục trong quá trình thực hiện chiến lược, về vấn đề đổi mới chương trình và nội dung dạy học trong chiến lược phát triển giáo dục...

  pdf87p tichtutite 18-06-2014 602 174   Download

 • Kế hoạch chiến lược (strategic plan) được coi là công cụ mạnh để xác định các ưu tiên và đề ra các quyết định đúng đắn cho một tổ chức, trong một thời kì dài - thường bao quát trong khoảng 10 - 20 năm. Khái niệm này bắt nguồn từ khu vực kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp trong sự cạnh tranh kinh tế - sản xuất phải có tầm nhìn dài hạn cho chiến lược hành động.

  pdf14p sonyt707 29-09-2010 206 48   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục "Quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm lý luận và thực tiễn đội ngũ giáo viên và quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng, đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THPT, chiến lược phát triển trường THPT và yêu cầu của địa phương.

  pdf216p chumeorocky 10-01-2018 103 23   Download

 • Tài liệu Giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy, học - Một số vấn đề lí luận: Phần 2 tiếp tục trình bày về việc đổi mới phương pháp dạy - học ở đại học và cao đẳng, mô hình dạy - học tích cực lấy người học làm trọng tâm, dạy cách học - học cách học, chu trình tự học của trò, cách tiếp cận và quan niệm về học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf126p vizeus 08-03-2019 54 6   Download

 • Tài liệu Cơ sở giáo dục đại học và các chiến lược phát triển: Phần 1 sẽ tập trung phân tích các chiến lược và phương pháp phát triển của các cơ sở giáo dục và đào tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở giáo dục đào tạo,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p vizeus 02-03-2019 41 2   Download

 • Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, không ngừng học tập trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy- giáo dục đòi hỏi người Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận khoa học giáo dục về đổi mới giáo dục và nghiệp vụ sư phạm.

  pdf13p thuthao75 11-04-2014 467 101   Download

 • Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam và thế giới trình bày lược sử phát triển giáo dục đại học, hệ thống giáo dục đại học và xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới, chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, quản lý giáo dục đại học. Giáo trình gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf118p lalala04 27-11-2015 247 62   Download

 • Nội dung phần này trình bày các vấn đề cơ bản trong Nghị quyết 14/NQ-CP (02/11/2005) về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Mời bạn đọc tham khảo.

  ppt22p lalala09 25-01-2016 62 4   Download

 • Trong điều kiện Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia. Mời các bạn tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết sau

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 64 5   Download

 • Đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh (HS) được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020. Trong đó năng lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) và năng lực sáng tạo (NLST) là hai trong các năng lực chung cơ bản của HS. Để có căn cứ đề xuất việc nên gộp NLGQVĐ và NLST thành một năng lực chung hay tách thành hai năng lực riêng biệt trong hệ thống các năng lực chung,...

  pdf6p viares2711 15-10-2019 37 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các chiến lược đổi mới giáo dục
p_strCode=cacchienluocdoimoigiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2