intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách giảm cân hiệu quả

Xem 1-20 trên 1168 kết quả Cách giảm cân hiệu quả
 • Bài viết "Tối ưu hóa quá trình cháy ở các động cơ MAN B&W dòng ME bằng hệ thống giám sát và duy trì áp suất cháy để tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí CO2" trình bày cCác dữ liệu về hiệu suất của động cơ được hiển thị liên tục trên một màn hình, giúp người vận hành nhận biết được các thời điểm cần thiết nhằm điều chỉnh động cơ, đồng nghĩa với việc tiết kiệm đáng kể. Việc cải tiến bằng cách lắp đặt hệ thống tiêu chuẩn này có thể giúp tiết kiệm suất tiêu hao nhiên liệu ở động cơ từ 2 đến 4 g/kWh và tương ứng làm giảm phát thải khí CO2.

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "DFS-Apriori: Khai thác nhanh tập phổ biến áp dụng chiến lược tìm kiếm theo chiều sâu" khảo sát một số thuật toán Apriori cải tiến và trình bày cách tiếp cận mới cải tiến hiệu quả thuật toán Apriori dựa theo chiến lược tìm kiếm theo chiều sâu (Depth First Search – DFS) – dễ dàng mở rộng trên môi trường tính toán phân tán. Đồng thời, thuật toán đề xuất kỹ thuật rút gọn các ứng viên, tính nhanh độ phổ biến của ứng viên và biểu diễn dữ liệu dạng bit - giúp đẩy nhanh tốc độ tính toán và giảm thiểu truy xuất dữ liệu.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và điều khiển hệ thống thủy lợi được nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình “máy học” (Machine learning) thích hợp để dự báo các yếu tố cần thiết về khí tượng, thủy văn, bốc thoát hơi nước của cây trồng; Đồng thời chuẩn đoán sớm những sự cố thiết bị trong quá trình giám sát và điều khiển tự động từ xa các HTTL để góp phần thực hiện Đề án 784 “Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có” và Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf3p vipagani 20-10-2022 9 1   Download

 • Bài viết Thiết kế và tối ưu thực thi bộ giải mã cầu trên phần cứng chuyên dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến MIMO đề xuất một cách tiếp cận hiệu quả và có tính khả dụng cao cho thiết kế bộ giải mã cầu trên phần cứng có thể cấu hình lại (FPGA). Thiết kế được đánh giá là mang lại giá trị tiệm cận về chất lượng của phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (ML) nhưng với độ phức tạp tính toán giảm đáng kể.

  pdf12p vichristinelagarde 04-07-2022 19 0   Download

 • Đề tài "Ứng phó với stress trong học tập của sinh viên" nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng ứng phó với các nguồn gây stress trong học tập ở sinh viên và thông qua đó bước đầu áp dụng một mô hình lý thuyết cho việc nghiên cứu stress nói chung và ứng phó với stress nói riêng ở Việt Nam; cung cấp các thông tin ban đầu để làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình can thiệp nhằm làm giảm tình trạng stress trong học tập và tăng cường khả năng ứng phó ở sinh viên.

  pdf105p thenthen19 04-06-2022 42 3   Download

 • Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả của thiết bị NSD trong ứng dụng thiết kế kháng chấn cho kết cấu công trình. Trước hết, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị NSD được trình bày một cách khái quát. Mô hình ứng xử của thiết bị được thiết lập bằng các phương trình giải tích thông qua tính toán cân bằng lực bên trong thiết bị.

  pdf9p vimarillynhewson 17-05-2022 19 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu về hệ thống định vị trong nhà – một hệ thống góp phần thiết yếu trong cuộc sống hiện nay. Một yếu tố quan trọng trong hệ thống định vị là sự chính xác của kết quả đầu ra, nói cách khác là sai số giữa kết quả ước tính và vị trí thực tế của đối tượng định vị cần giảm xuống nhỏ nhất.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 21 1   Download

 • Ngày càng có nhiều sự quan tâm đến ý tưởng về các nhà máy thông minh với 92% giám đốc điều hành sản xuất tin rằng đây là con đường của tương lai, với lượng dữ liệu đang tăng lên từng ngày mô hình nhà máy thông minh là một môi trường nơi máy móc và thiết bị có thể cải thiện quy trình thông qua tự động hoá và tối ưu hoá, do đó cần tận dụng các giải pháp thông minh hơn để làm cho toàn bộ quy trình của nhà máy hiệu quả và có thể mở rộng.

  pdf5p vistephenhawking 26-04-2022 43 1   Download

 • Bài viết bàn về hiệu suất của kỹ thuật tái sử dụng tần số cứng được phân tích và đánh giá trong hệ thống mạng có các trạm phát được phân bố một cách siêu dày đặc. Trong đó, mạng được mô hình dựa theo phân bố Poisson không gian. Thông qua việc phân tích xác suất phủ sóng của người dùng và hiệu suất phổ, ta thấy rằng hiệu suất của mạng có thể giảm nếu ta tăng mật độ trạm phát và đại lượng này cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ mức độ cân bằng về người dùng trong mạng.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 14 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích những rào cản về sự lãnh đạo chính trị, về lý luận khoa học, về pháp luật và nhân lực tham gia công cuộc phân cấp quản lý làm chậm quá trình phân cấp quản lý ở nước ta và gợi mở cách thức vượt qua các rào cản nhằm thúc đẩy việc phân cấp quản lý hiệu quả hơn.

  pdf5p vishivnadar 17-01-2022 30 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá công tác đào tạo huấn luyện trên biển là khâu cuối và trực tiếp của quá trình đào tạo huấn luyện đối với việc đảm bảo an toàn, tác giả nêu vấn đề là cần thiết phải tìm ra giải pháp để đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên, qua đó khuyến nghị cho các Chủ tàu, Người Quản lý tàu giải pháp để sử lý vấn đề này một cách đồng bộ.

  pdf26p bobietbay 22-12-2021 20 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày việc giảm thiểu chất thải cần phải được xem xét trong từng công đoạn của qui trình sản xuất để làm sao lượng chất thải phát sinh ở cuối dây chuyền là ít nhất. Mặt khác, cũng cần phải tính toán sao cho chất thải phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng ít nhất nghĩa là hiệu quả tái sinh, tái chế đạt đến mức tối đa để việc xử lý chất thải ở cuối dòng đời vật chất là bé nhất. Kinh tế chất thải chính là bộ môn giúp cho chúng ta có những cơ sở lý luận cần thiết để giải quyết một cách hài hòa mối quan hệ này.

  pdf2p redemption 20-12-2021 23 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa sở hữu khối, sở hữu nước ngoài và tính thanh khoản tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông qua vai trò kiểm soát của mình, các cổ đông lớn giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng cách giảm đi chi phí đại diện nhưng họ cũng đồng thời có thể tiếp cận đến những thông tin nội bộ và có giá trị của doanh nghiệp.

  pdf10p vimichaeldell 04-12-2021 33 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích một cách khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn Quận 5 TP. HCM giai đoạn 1992 – 2015. đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm giảm nghèo tăng hộ khá, thực hiện có hiệu quả “Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá” với các chính sách, giải pháp khuyến khích hỗ trợ để người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Quận 5 TP. HCM có điều kiện và cơ hội tiếp tục nâng dần thu nhập, đảm bảo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, vượt qua ngưỡng nghèo mới, giảm nghèo bền vững.

  pdf83p guitaracoustic02 08-12-2021 24 2   Download

 • Luận văn vận dụng lý luận về vai trò của Nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo để đánh giá những thành công cũng như những hạn chế về vai trò Nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo tại Lạng Sơn. Từ đó đề xuất những giải pháp có căn cứ khoa học và có tính khả thi nhằm nâng cao vai trò Nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở Lạng Sơn một cách hiệu quả.

  pdf123p guitaracoustic01 03-12-2021 31 2   Download

 • Bài báo này nghiên cứu đánh giá hiệu quả phát thải CO2 (theo cách tiếp cận vòng đời sản phẩm) của UHPC sử dụng đơn phụ gia khoáng tro bay (FA), silica fume (SF) và hỗn hợp của chúng. Kết quả cho thấy lượng phát thải CO2 giảm 23,3%, 44,3%, 30,9% khi sử dụng FA, SF, và hỗn hợp SF+FA thay thế xi măng.

  pdf15p schindler 30-11-2021 17 1   Download

 • Bài viết cho thấy sự cần thiết phải tư vấn và tham vấn tâm lý cho thiếu niên và cha mẹ nhằm nhận thức được những nguyên nhân xung đột tâm lý và cách ứng phó với xung đột tâm lý. Đồng thời giúp thiếu niên và cha mẹ nhận diện những yếu tố cá nhân và các yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ xung đột tâm lý. Từ đó có thể điều chỉnh các yếu tố giúp phòng ngừa và giảm thiểu xung đột tâm lý hiệu quả.

  pdf6p vilarrypage 13-11-2021 50 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hiểu và phân biệt WSI và WSD, các phương pháp tiếp cận cho WSI và WSD. Tìm hiểu về mô hình chủ đề và các tiếp cận điển hình như HDP (mô hình Bayes phi tham số), LDA, CTM (mô hình Bayes có tham số). Tìm hiểu cách áp dụng các phương pháp HDP, LDA, CTM cho WSI .

  pdf89p tomjerry001 18-10-2021 33 1   Download

 • Cuốn Sổ tay Hướng dẫn đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng dựa vào cộng đồng trình bày một cách chi tiết phương pháp VCA mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang triển khai, giúp các hướng dẫn viên Chữ thập đỏ có thêm công cụ đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của người dân, hỗ trợ nhân dân chủ động phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, tham mưu cho các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai một cách chủ động, có hiệu quả, góp phần giảm thiểu tới mức thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra.

  pdf48p caphesuadathemduong 11-10-2021 32 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là khảo sát trẻ để nắm chắc tình hình. Giáo viên luôn nghiên cứu kỹ phương pháp bộ môn. Cần học hỏi và nâng cao nghệ thuật lên lớp, phong cách xử lý tình huống sư phạm. Dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi trong các hoạt động để có kế hoạch bồi dưỡng cho những trẻ yếu, tiếp thu bài chậm, động viên khen ngợi kịp thời với trẻ học khá để trẻ cố gắng phát huy những khả năng của mình. Xây dựng môi trường học tập. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

  doc10p bobietbo 14-10-2021 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách giảm cân hiệu quả
p_strCode=cachgiamcanhieuqua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2