intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách gọi tên hóa học hữu cơ

Xem 1-20 trên 21 kết quả Cách gọi tên hóa học hữu cơ
 • Nội dung cơ bản của bài giảng Danh pháp trong hóa học hữu cơ là trình bày về cách đặt danh pháp cũng như tên gọi trong hóa học hữu cơ; bảng ghép tên gọi hợp chất hữu cơ; cách chọn mạch chính và đánh số; cách đặt danh pháp cho hidrocarbon không no, hợp chất dị vòng, với hợp chất có nhóm thế, nhóm chức.

  ppt10p thuytrang_6 17-08-2015 117 34   Download

 • Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, ...

  doc4p votritinh 03-01-2011 1464 196   Download

 • Dẫn xuất halogen là những hợp chất có công thức R-X (trong đó R- là những nhóm ankyl) và Ar-X ( Ar- là nhóm aryl). 1- ankylhalogenua: Ví dụ: (CH3)3-CCl CH2=CH-CH2Br C6H5CH2Cl Tec-butylclorua Allylbrômua Benzylclorua CH2=CH-Cl CH2Br-CH2Br CH2OH-CH2Br Vinylclorua 1,2-đibrômêtan 2-brômêtanol 2- arylhalogenua: Ví dụ: C6H5Br m-ClC6H4NO2 Brômbenzen m-clonitrôbenzen p-IC6H4CH3 o-ClC6H4COOH p-iôđtôluen axit o-clobenzoic 7.2. CÁCH GỌI TÊN Các dẫn xuất halogen được gọi tên như đã trình bày ở chương 1. 7.3.

  pdf6p dinhlan0501 05-03-2011 355 153   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sắt- đặc điểm và ứng dụng', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p thy_ht 01-03-2012 99 30   Download

 • Cách gọi tên giống như alkene, chỉ đổi ene thành yne. Mạch chính phải chứa C≡C. Những hợp chất chứa nhiều hơn 1 nối ba diyne, triyne. Hợp chất vừa có nối đôi vừa có nối ba enyne. C trong C≡C-H ở trạng thái sp, độ âm điện lớn hơn sp2 hay sp3 hút điện tử của liên kết C-H H+ dễ tách ra

  pdf17p suatuoi_thomngon 30-07-2011 112 16   Download

 • Cho các chất: KCl, KClO3, BaSO4, Cu(OH)2, H2O, Glixerol, CaCO3, glucozơ. Chất điện li mạnh, chất nào điện li yếu, chất nào không điện li? Viết phương trình điện li.

  pdf51p thy_ht 01-03-2012 314 65   Download

 • Ankan: những hydrocacbon no mạch hở, chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử. 2. CTTQ: CnH2n+2 với n 1 3. Cách gọi tên: Vị trí nhánh + tên nhánh + tên HC mạch chính + vần “ an” Vd: CH3 – CH(CH3) – CH2 - CH3 : 2-metylbutan ( isopentan) 4. Tính chất vật lý: - Ankan : C1 đến C4 ở thể khí C5 C18 là thể lỏng C19 trở lên là thể rắn.  Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần khi tăng số nguyên tử C trong phân tử. - Đồng phân mạch nhánh có nhiệt độ sôi …...

  doc79p hiuehb727 05-12-2012 220 102   Download

 • Tuyển tập Hóa hữu cơ ( phần 4 ) Ankan Công thức chung là CnH 2n+2 với n ³ 1. Tên gọi chung là ankan hay parafin Chất đơn giản nhất là metan CH 4 Công thức - cấu tạo - cách gọi tên

  pdf5p phuochau12 22-04-2011 90 16   Download

 • Tuyển tập Hóa hữu cơ ( phần 5 ) Công thức - cấu tạo - cách gọi tên 1. Cấu tạo - Trong phân tử có một liên kết ba (gồm 1 liên kết d và 2 liên kết p). - Đặc biệt phân tử axetilen có cấu hình đường thẳng ( H - C º C - H : 4 nguyên tử nằm trên một đường thẳng).

  pdf7p phuochau12 22-04-2011 96 13   Download

 • III.1. Định nghĩa Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. III.2. Công thức tổng quát III.3. Cách gọi tên Ankan Anken CnH2n (n ≥ 2) ( Có thêm số chỉ vị trí của liên kết đôi, đặt ở phía sau hoặc phía trước, được đánh số nhỏ. Mạch chính là mạch chứa nối đôi và dài nhất) Ankan Thí dụ: CH2=CH2 Ankilen (Như trên) (C2H4) (C3H6) 1

  pdf21p qdung92ct 16-06-2013 83 11   Download

 • Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. Cách gọi tên Ankan Anken CnH2n (n ≥ 2) ( Có thêm số chỉ vị trí của liên kết đôi, đặt ở phía sau hoặc phía trước, được đánh số nhỏ. Mạch chính là mạch chứa nối đôi và dài nhất) Ankan Thí dụ: CH2=CH2

  pdf21p nhantaivn 18-06-2010 596 149   Download

 • Nhóm chức acid: được gọi tên dưới dạng hậu tố - Nhóm chức khác: được gọi tên dưới dạng tiền tố. Cũng như trong các bộ môn khoa học tự nhiên khác, thí nghiệm trong hóa học là cột trụ chính. Thông qua thí nghiệm, các lý thuyết về cách biến đổi từ một chất này sang một chất khác được phác thảo, kiểm nghiệm, mở rộng và khi cần thiết thì cũng được phủ nhận.

  ppt28p dungdkh65 03-11-2011 300 33   Download

 • Câu 1. Ankan X có công thức cấu tạo : Tên gọi của X là A. 2—isopropylbutan C. 2,3—đimetylpentan B. 3—isopropylbutan D. 3,4—đimetylpentan Câu 2 : Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là A. 3,4—đimetylpent—1—en C. 3,4—đimetylpent—2—en B. 2,3—đimetylpent—4—en D. 2,3—đimetylpent—1—en Câu 3 : Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ? CH2CH3 A. CH3CHCH2CH2CH3 CH3 Isopentan CH3 C. CH3CHCH3 CH3 neopentan D. B. CH3CHCHCH2CH3 CH3 3-etyl-2-metylpentan CH3 CH3CH2CHCH2CH3 CH3 3,3-®ietylpentan...

  pdf8p paradise9 29-12-2011 245 39   Download

 • Polymer, trong từ ngữ thông thường còn được gọi là nhựa, chất dẻo hay plastic. Polymer có tên khoa học là "chất trùng hợp" và còn được gọi theo từ Hán Việt là "cao phân tử" từ chữ Nhật "kobunshi". Nó hiện hữu khắp nơi, trong ta, xung quanh ta. Polymer là những mạch phân tử gồm hàng nghìn, chục nghìn phân tử đơn vị (gọi là monomer) kết hợp lại giống như những mắt xích. Mỗi phân tử đơn vị là một mắt xích. Cao su, cellulose trong thân cây, protein trong sinh vật, thực vật là những polymer...

  pdf3p nkt_bibo41 02-02-2012 87 21   Download

 • Gluxit là tên gọi một loại hợp chất hữu cơ rất phổ biến trong cơ thể sinh vật  Công thức phân tử Cn(H2O)m.  Các chất gluxit được phân làm 3 loại. a) Monosaccarrit là những gluxit đơn giản nhất, không bị thuỷ phân thành những gluxit đơn giản hơn. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6), ribozơ (C5H10O5) b) Oligosaccarit là những sản phẩm ngưng tụ từ 2 đến 10 phân tử monosaccarit với sự tách bớt nước. Quan trọng nhất là các đisaccarit hay điozơ có công thức chung C12H22O11. Các đisaccarit này bị thuỷ phân tạo thành 2...

  pdf7p paradise5 13-12-2011 578 48   Download

 • Dung môi hữu cơ là những chất hóa học được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trong các ngành công nghiệp thương mại và khác. Nhiều chất hóa học được sử dụng để giải thể hoặc pha loãng các chất khác và các tài liệu được gọi là dung môi. Dung môi công nghiệp thường là hỗn hợp các chất cá nhân. Chúng có thể được tìm thấy dưới nhiều tên thương mại. Kể từ sự ra đời của cuộc Cách mạng công nghiệp, việc sử dụng hóa chất không dựa trên nước đã tăng lên đáng kể. Theo...

  pdf48p giangsinh_trang 05-01-2012 85 19   Download

 • Vitamin là những chất hữu cơ cần thiết với cơ thể và tuy nhu cầu đòi hỏi với số lượng ít, nhưng chúng bắt buộc phải có trong thức ăn. Tên gọi "vitamin", có từ năm 1912 do nhà khoa học Ba lan Funk với ý nghĩa đó là những "amin sống". Tuy nhiên người ta đã nhanh chóng thấy rõ là các vitamin về hóa học không cùng họ với nhau và chỉ một số là các amin. Từ lâu vitamin đã được chia thành hai nhóm: các vitamin tan trong nước và các vitamin tan trong chất...

  pdf7p doremonmap 09-08-2010 209 60   Download

 • Thất diệp nhất chi hoa (cây bảy lá một hoa), còn có tên gọi là Thất diệp chi mai, Độc cước liên, Thiết đăng đài, Chi hoa đầu, Tảo hưu, Thảo hà xa, Trọng lâu, Thất tử liên, Đăng đài thất..., là một loại cây thảo sống lâu năm, thường mọc rải rác dưới tán rừng ẩm trên núi đất hoặc đá vôi ở độ cao vài trăm mét đến trên 1.500m miền Tây Trung Quốc và dãy núi Hymalaya. Ở nước ta,

  pdf5p nkt_bibo06 28-10-2011 83 8   Download

 • Độc cước liên thanh nhiệt giải độc Độc cước liên còn có tên gọi là Thất diệp chi mai, Thất diệp nhất chi hoa (cây bảy lá một hoa), Thiết đăng đài, Chi hoa đầu, Tảo hưu, Thảo hà xa, Trọng lâu, Thất tử liên, Đăng đài thất, Tảo hưu.., có tên khoa học là Paris polyphilla sm. và một số loài khác thuộc chi Paris, họ hành (Liliaceae). Cây mọc hoang ở những vực khe ẩm tối, hay mọc rải rác dưới tán rừng ẩm trên núi đất hoặc đá vôi ở độ cao vài trăm mét đến trên 1.500m...

  pdf5p xmen2525 25-04-2011 71 5   Download

 • Lễ hội cầu trâu ở Hương Nha, Phú Thọ Làng Hương Nha nằm ở huyện Tam Nông, hữu ngạn sông Hồng, cách Đền Hùng chưa đầy 10km về phía tây nam. Tương truyền vào nửa đầu thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, Tô Định sang đánh nước ta, lúc đó ở châu Đại Man có người con gái tên gọi là Xuân Nương tài sắc vẹn toàn, thùy mị, nết na, tinh thông võ nghệ, viết chữ, tính toán đều giỏi, lại có đức độ, các bậc "tu mi nam tử" không ai sánh kịp....

  pdf3p banglang_ht 27-07-2010 144 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách gọi tên hóa học hữu cơ
p_strCode=cachgoitenhoahochuuco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2