intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cách thức truyền thông

Xem 1-20 trên 6284 kết quả Cách thức truyền thông
 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thịnh (1945-2020): Phần 1 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số nét khái quát về miền đất, con người và truyền thống lịch sử của xã Tân Thịnh; Dưới ách thống trị của chế độ phong kiến, thực dân. Cuộc vận động, đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; Củng cố, xây dựng chính quyền, xây dựng hậu phương, chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

  pdf64p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái (1945-2020): Phần 1 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số nét khái quát về miền đất, con người và truyền thống lịch sử của thành phố Yên Bái; Dưới ách thống trị của chế độ phong kiến, thực dân. Cuộc đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám năm 1945 (1886 - 1945); Củng cố, xây dựng hậu phương và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf195p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Nội dung cuốn sách đã dựng lại một cách chân thực, sinh động quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường; tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Chi bộ, Ban Giám hiệu, công tác dạy và học của Nhà trường qua các giai đoạn cách mạng; góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước, về mái trường Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An; cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Nhà trường không ngừng phấn đấu xây dựng trường ngày càng lớn mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf96p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Quang (1946-2016)" là tài liệu quý, có tác dụng giáo dục sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, trước hết là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, cách mạng của xã; đây cũng là tài liệu để cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf162p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Võ Nhai lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng-bảo vệ Tổ quốc (1941-2000): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quê hương-con người và truyền thống đấu tranh vũ trang; đấu tranh vũ trang cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám 1945; quân và dân Võ Nhau trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf142p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Cúc Đường (1946-2014): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: vùng đất-con người và truyền thống lịch sử văn hoá xã Cúc Đường; nhân dân xã Cúc Đường dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng lên đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp; chi bộ - Đảng bộ xã Cúc Đường lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ;...

  pdf94p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Văn Hán (1948-2015): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: điều kiện tự nhiên, xã hội và truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc xã Văn Hán; Xã Văn Hán trong thời kỳ vận động cách mạng tháng Tám; lãnh đạo xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, trực tiếp kháng chiến chống thực dân Pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài (1930-2018) được biên soạn nhằm ghi lại một cách toàn diện truyền thống lịch sử oai hùng và những thành tựu sau hơn 88 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành và phát triển, đồng thời làm tài liệu để giáo dục truyền thống cách mạng và nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf187p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách được nghiên cứu một cách có hệ thống quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó phần nào tái hiện lại thời kỳ lịch sử cũng như công lao đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Đồng Xoài anh hùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf238p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học (1981-2020)" đã tái hiện được những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống hiến, đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

  pdf136p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Ebook "Truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Hải (1940 - 1975): Phần 1" giới thiệu quê hương Ninh Hải; Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đến Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền (1940-8/1945); Huyện Ninh Hải trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (28.1.1946 đến 1950)... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook "Truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn (Tập 2): Phần 1" trình bày đặc điểm huyện Ninh Sơn trước khi bước vào cuộc kháng chiến; Tiến hành đấu tranh chính trị, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng, bảo vệ núi rừng, tiến lên đồng khởi giải phóng quê hương góp phần đánh bại chiến tranh một phía của đế quốc Mỹ... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook "Truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân thị trấn Khánh Hải 1940" giới thiệu thị trấn Khánh Hải; phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 8/1945 (1940-8/1945); Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf75p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947-2015)" đã phản ánh chân thực về mảnh đất, quê hương, con người; truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân các dân tộc xã Nghinh Tường; sự ra đời của Đảng bộ xã. Cuốn sách cũng là sự thể hiện lòng biết ơn, kính trọng đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf46p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1937-2017) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quê hương, con người và truyền thống; sự ra đời tổ chức Đảng cộng sản và quá trình vận động cách mạng, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền; Đảng bộ huyện Võ Nhai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf288p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phương Giao (1946-2014) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: vùng đất, con người và truyền thống lịch sử - văn hóa xã Phương Giao; dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân phương giao tham gia giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954); chi bộ, đảng bộ xã Phương Giao lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975);... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf76p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1930 - 1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quảng Ngãi-điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội, truyền thống yêu nước và cách mạng; Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ra đời, lãnh đạo các phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf268p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Yên Thịnh (1981-2000) Tập 1 là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân trong phường, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quý báu vượt khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf25p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ka Đơn (1930-2015): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: đặc điểm cơ bản về tự nhiên và quá trình phát triển kinh tế-xã họi của xã Ka Đơn; phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Pro, Ka Đơn từ trước năm 1945 đến năm 1975. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nối phần 1, Ebook Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ka Đơn (1930-2015): Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: thực hiện nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã văn hoá, nông thôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách thức truyền thông
p_strCode=cachthuctruyenthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2