intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán bộ công chức xã

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cán bộ công chức xã
 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 12 3   Download

 • Mẫu Thông báo nghỉ hưu gửi tới các cán bộ công chức trước khi nhận mẫu Quyết định nghỉ hưu chính thức để nhận bảo hiểm xã hội. Nội dung mẫu thông báo cần ghi đầy đủ những căn cứ ban hành thông báo và thông tin của cán bộ được nghỉ hưu. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc2p thenthen19 14-06-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Phát huy vai trò của hội cựu chiến binh trong công tác giáo dục góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An" bàn về công tác giáo dục góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung; an ninh, an toàn trường học nói riêng là trách nhiệm của các tổ chức Hội và cán bộ, hội viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p andromedashun 26-05-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của cuốn "Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Tập 2)" gồm có 49 câu chuyện về Bác Hồ. Thông qua các câu chuyện, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội;... Mời các bạn đón đọc.

  pdf176p runordie1 10-05-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn, lề lối công tác của công an xã; nội dung, biện pháp thực hiện một số mặt công tác quản lý hành chính của công an xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p bakerboys04 16-05-2022 10 4   Download

 • Bộ máy này của nước ta đã có nhiều thành tựu; nhưng rất cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả, nhiều bất ổn về cấu trúc, chất lượng của đội ngũ công, viên chức... Để hỗ trợ tăng trưởng, cần đẩy mạnh việc “giảm” bộ máy quản lý; “giản” tối đa những phần không giảm được; cần “tinh” trong thiết kế bộ máy, cũng như nguồn nhân lực trong bộ máy.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 16 1   Download

 • Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật (KHKT) tham gia chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ”; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 30 3   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang pháp luật dành cho cán bộ ở cơ sở" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật liên quan đến cơ cấu, tổ chức, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf46p viginnirometty 04-05-2022 11 4   Download

 • Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu lí luận và thực trạng quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động xã hội của cán bộ Đoàn thanh niên các trường THPT thành phố Bắc Kạn; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động xã hội hiện nay, luận văn đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động xã hội cho cán bộ đoàn khối THPT thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

  pdf136p bakerboys03 02-05-2022 22 9   Download

 • Bài viết "Một số biện pháp quản lí góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông hiện nay" đề xuất một số biện pháp về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội khác; bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn – Đội;...

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 10 1   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân và các chức sách, tín đồ tôn giáo nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có kỹ năng trong ứng xử, giải quyết các vấn đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đồng bào có đạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf52p bakerboys01 13-04-2022 15 3   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cho cán bộ cấphuyện, xã những kiến thức cơ bản về vai trò, cách thức tổchức và phát triển cộng đồng góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf88p bakerboys01 07-04-2022 16 2   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ cả về phương diện lý luận và thực tiễn vấn đề giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta, chỉ ra những bất cập của hoạt động đó, nguyên nhân của nó để trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf240p badbuddy09 29-03-2022 9 1   Download

 • Luận văn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về môi trường đối với sự phát triển của xã hội hiện tại và tương lai; khẳng định vai trò của pháp luật với bảo vệ môi trường, nâng cao hiểu biết về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ môi trường của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, tìm ra các giải pháp, kiến nghị nâng cao tính hiệu quả giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ môi trường sinh thái đảm bảo sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf92p badbuddy08 25-03-2022 13 0   Download

 • Đề tài đặt ra mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về TNBTCNN; chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra trước những yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện TNBTCNN, thiết lập cơ chế pháp lý thuận lợi và khả thi để bảo đảm thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của công dân đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong điều kiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần của Hiến pháp 2013.

  pdf174p badbuddy08 25-03-2022 8 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là lý luận tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng của chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua để đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong những năm sắp tới tại Hà Nội; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô Hà Nội trong những năm tới.

  pdf191p caphesuadathemtieu 02-03-2022 35 10   Download

 • Mục đích của bài thu hoạch là góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành bộ máy chính quyền, kịp thời triển khai chủ trương của cấp uỷ trong việc phát triển kinh tế - xã hội tạo cho người dân phát triển sản xuất và tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân dân, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

  doc17p hahuy 07-03-2022 40 7   Download

 • Bảng thanh toán phụ cấp là mẫu biểu được lập ra nhằm xác định khoản phụ cấp tháng hoặc quý được hưởng ngoài lương của những cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc cùng 1 lúc được hưởng phụ cấp theo chế độ, là cơ sở để thanh toán tiền phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã được hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p nguyenminhviet356 02-03-2022 11 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng về vấn đề ĐTBD kiến thức pháp luật cho CBCC cấp xã đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể phục vụ cho công tác ĐTBD kiến thức pháp luật cho đội ngũ CBCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf131p badbuddy03 22-02-2022 17 2   Download

 • Quyết định số 28/2021/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cán bộ công chức xã
p_strCode=canbocongchucxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2