intTypePromotion=1
ADSENSE

Chế định hợp tác

Xem 1-20 trên 1826 kết quả Chế định hợp tác
 • Tác giả bước đầu đánh giá chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự (BLDS) Việt Nam 2005, phát hiện ra 13 điểm còn hạn chế và bất cập trong các quy định của chế định này, để từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm cải cách các quy định về hợp đồng trong bối cảnh chúng ta đang tiến tới sửa đổi toàn diện BLDS 2005 để đảm bảo sức sống lâu bền của BLDS mới.

  pdf10p vinaruto2711 05-04-2019 28 2   Download

 • Trong điều kiện Việt Nam đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực từ những năm 90 đến nay, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình tội phạm có tính quốc tế (hay còn gọi là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài) diễn biến phức tạp.

  pdf97p vinamilkvietnam 21-08-2012 120 39   Download

 • Trong điều kiện Việt Nam đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực từ những năm 90 đến nay, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình tội phạm có tính quốc tế (hay còn gọi là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài) diễn biến phức tạp. Tình trạng người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài, người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam, người Việt Nam phạm tội ở trong nước bỏ trốn ra nước ngoài, người nước ngoài phạm tội ở nước ngoài trốn sang Việt...

  pdf98p vinamilkvietnam 21-08-2012 94 26   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu một số nội dung cơ bản về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra. Những quy định về hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh xử lý tội phạm có yếu tố nước ngoài tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia... và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng của Trung Quốc với các quốc gia khác trong lĩnh vực Tư pháp hình sự.

  pdf10p truongtien_09 10-04-2018 24 1   Download

 • Văn bản luật quốc tế Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG- Convention on Contract for International Sale of Goods) Bộ Nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế, 2004 (PICC- Principles on International Commercial Contract) Công ước New- york năm 1958 về công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài Công ước Washington 1965 về giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và công dân của Nhà nước khác...

  ppt92p nuber_12 26-08-2013 131 41   Download

 • Phần này trình bày về: Pháp luật về hợp tác xã. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên). Có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức. Cùng nhau thự hiện các hoạt động SXKD và nâng cao đời sống vật chất tinh thần.

  ppt10p acqui_rx 12-01-2011 279 89   Download

 • Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó cả người mua và người bán đều cho rằng các quyết định mua hay bán của họ không ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường.Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Công cuộc...

  ppt48p cuulong24 19-02-2012 263 76   Download

 • Luật hợp tác xã đầu tiên của n ước ta được Quốc hội Khoá IX thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác xã đổi mới và phát triển trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN.

  pdf44p top_12 21-04-2014 364 73   Download

 • Luận văn đặt mục đích nghiên cứu là góp phần tổng hợp có hệ thống các quy phạm pháp luật về mô hình hợp tác công tư ở Việt Nam, nghiên cứu thực tiễn áp dụng tại các quốc gia trên thế giới để rút ta bài học áp dụng tại Việt Nam, đồng thời đóng góp một số kiến nghị cho việc hoàn thiện chế định pháp luật này.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 102 30   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước ASEAN từ năm 1995 đến năm 2010 nhằm khẳng định tính chủ động, đúng đắn của Đảng trong việc hợp tác giáo dục - đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác cơ bản để tăng cường hợp tác toàn diện với các nước ASEAN; khẳng định thành tựu, chỉ ra những hạn chế và bước đầu đúc kết một số kinh nghiệm chủ yếu.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 105 18   Download

 • Tài liệu Hợp tác thương mại hướng tới thị trường Mỹ: Phần 1 trình bày về thể chế nước Mỹ, phương thức kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Mỹ, điều kiện để xuất khẩu một sản phẩm sang thị trường Mỹ, các đạo luật về buôn bán của Hoa Kỳ, Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT),... giúp cho các doanh nghiệp có những thông tin cần thiết khi tham gia vào thị trường Hoa Kỳ.

  pdf186p thuytrang_1 12-01-2015 61 12   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu hình thức hợp tác công – tư (PPP) trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương dựa trên cơ sở các căn cứ khoa học và thông qua đánh giá tác động của hình thức này đối với kinh tế - xã hội xác định những thuận lợi, những mặt còn hạn chế từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  pdf116p anhinhduyet000 01-07-2019 41 8   Download

 • Bài viết Chính sách đất đai đối với khu vực hợp tác xã cần được thay đổi căn bản trình bày các hạn chế của chính sách, quy định pháp luật về đất đai với khu vực hợp tác xã; hạn chế từ công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết khó khăn của hợp tác xã về đất đai.

  pdf4p 29051986 20-07-2014 50 7   Download

 • Bài viết "Nên quy định vai trò của hợp tác xã như thế nào trong cơ chế quản lý" đề cập tới một số hiện tượng đầu tiên được ghi nhận ở một vài xã đồng bằng Bắc bộ. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 49 6   Download

 • Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài báo.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 51 6   Download

 • Chính trị học là môn học định hướng về nhận thức và tư tưởng, nhưng cũng không ngoại lệ, vẫn được giảng dạy theo phương pháp truyền thống nên hạn chế tính chủ động, tích cực của sinh viên trong quá trình nhận thức, ít tạo cơ hội cho phát triển năng lực hợp tác. Bài viết đề cập đến việc phát triển năng lực hợp tác trong học tập của sinh viên cao đẳng trong quá trình học môn Chính trị học.

  pdf4p danhnguyentuongvi 15-12-2018 64 3   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách đồng bộ, toàn diện để làm sáng tỏ về mặt lý luận và khoa học những nội dung cơ bản của chế định án tích trong pháp luật hình sự Việt Nam, đồng thời chỉ ra những bất cập để đưa ra các kiến giải lập pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự. Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

  pdf10p truongtien_06 03-04-2018 37 2   Download

 • Bài viết một phần nào đó giúp người đọc hiểu được những chủ trương của Chính phủ và những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Chỉ ra những hạn chế, yếu kém của Việt Nam trong vấn đề hợp tác quốc tế. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng môi trường Việt Nam xanh – sạch – đẹp.

  pdf8p vimariecurie2711 01-08-2019 41 2   Download

 • Sự phát triển của hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến 2015 đã trải qua nhiều biến động. Mười năm đầu sau đổi mới, hợp tác xã gặp phải không ít khó khăn do không được bao cấp và phải tự thích nghi với cơ chế thị trường. Tuy nhiên, khi có Luật Hợp tác xã năm 1996 và các Bộ luật Hợp tác xã sửa đổi bổ sung năm 2003 và năm 2012, các hợp tác xã đã có sự phát triển ổn định, đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác về chất lượng, số lượng và dịch vụ hàng hóa.

  pdf13p viatani2711 14-02-2020 20 2   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về các vấn đề liên quan đến mức độ hợp tác của các nông hộ đối với Xí nghiệp; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hợp tác của các nông hộ đối với Xí nghiệp; đánh giá mức độ hợp tác của các nông hộ đối với Xí nghiệp; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường mức độ hợp tác của các nông hộ đối với Xí nghiệp.

  pdf106p thangnamvoiva30 02-11-2016 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1252 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chế định hợp tác
p_strCode=chedinhhoptac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2