intTypePromotion=1
ADSENSE

Chế độ cho người lao động

Xem 1-20 trên 551 kết quả Chế độ cho người lao động
 • I - MỤC ĐÍCH: - Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động. ...

  doc6p tuongvan 17-07-2009 2534 857   Download

 • Quy chế lương thưởng, phụ cấp và chế độ cho người lao động quy định việc trả lương, trả thưởng, phụ cấp cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p hkquoc 12-08-2010 1707 779   Download

 • Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động....

  doc7p xuancamht 10-11-2010 1062 439   Download

 • Việc trả lương, thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao kiến thức tích lũy kinh nghiệm. Là đòn bẩy kinh tế đi đôi với sự phát triển của công ty. Thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

  doc9p hoangphuong728 15-06-2013 378 92   Download

 • Nhân viên chế độ cần thực hiện các công việc như: theo dõi thực hiện các chế độ cho người lao động theo qui định của Công ty, tổ chức ký hợp đồng lao động cho CBCNV toàn Công ty, tổ chức theo dõi, lập danh sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm y tế cho người lao động, lập danh sách lao động định kỳ theo qui định của cơ quan nhà nước... Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo 1p vrohtovitamin 21-06-2019 19 1   Download

 • Mục đích: Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.......

  doc7p khanhvi 03-03-2009 1086 416   Download

 • Tham khảo "Nghị định 108/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê  mướn lao động" để nắm rõ quy định về mức lương cũng như đảm bảo quyền lợi của bản thân khi tham gia lao động các bạn nhé. Để tham khảo thêm nhiều Luật về Lương mà Chính phủ đã ban hành, các bạn vui lòng xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 238 77   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội thống kê được những biện pháp và chính sách công ty đang áp dụng, những ý kiến của nhân viên và hiểu được phần nào nguyện vọng của họ; đưa ra nhận xét, đánh giá về thực trạng, những điều tốt cần phát huy và thấy được những thiếu sót cũng như so sánh chế độ đãi ngộ với các công ty cùng ngành nói riêng và trong ngành sản xuất nói chung, đưa ra những giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

  doc99p lexuanloi84 11-04-2013 227 61   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp.Phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương. Đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương.

  pdf80p nguyenyenyn117 17-06-2019 80 26   Download

 • Mục tiêu Đề án: Tạo động lực cho người lao động tại các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hiện nay nhằm làm rõ những cơ sở lý thuyết của tạo động lực, tìm hiểu và phân tích sâu hơn những thực trạng, những kết quả mà các doanh nghiệp đã làm được kèm theo những hạn chế mà thông qua đó sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm khắc phục và phát huy tốt công cụ quan trọng này.

  doc35p mylinh361996 05-12-2016 179 24   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại báo đời sống và pháp luật" nghiên cứu về quy chế trả lương và việc phân phối quỹ tiền lương tại báo Đời sống và Pháp luật; từ đó đưa ra những giải pháp, những đề xuất nhằm hoàn thiện quy chế trả lương tại đây. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p sutihana 10-12-2016 84 17   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm ra nguyên nhân làm hạn chế động lực lao động tại Tổng công ty, qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

  pdf19p truongtien_05 28-03-2018 51 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hưởng chế độ ốm đau cho người lao động khám, chữa bệnh tại nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p den_huyenbi 26-07-2010 86 5   Download

 • Bài viết này trình bày cơ sở lý thuyết về dịch vụ xã hội và phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các KCN. Phân tích và đánh giá thực trạng, từ đó chỉ ra những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các KCN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

  pdf16p sansan2 26-05-2018 45 5   Download

 • Quy chế tiền lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động năm 2019 được đưa ra nhằm quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng và cách tính tiền lương, thưởng, phụ cấp, hỗ trợ, phúc lợi cho người lao động. Quy định về các khoản mà người lao động được nhận khi làm làm việc chính thức tại công ty. Quy định việc trả lương, trả thưởng, phụ cấp cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

  doc6p lanjingyi 17-04-2020 22 0   Download

 • Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p lanhuann 16-05-2020 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích thực trạng phúc lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó phân tích những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hệ thống phúc lợi cho người lao động trên địa bàn nghiên cứu.

  pdf27p trinhthamhodang1217 14-01-2021 1 0   Download

 • Luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp - Thực trạng và giải pháp" có nội dung tập trung nghiên cứu về công tác tạo động lực nói chung và cho công ty TNHH sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp nói riêng; nghiên cứu quan sát về thực trạng công tác tạo động lực của công ty TNHH sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp, những ưu điểm và hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động.

  pdf88p ngothicomnguoi 22-07-2014 1127 363   Download

 • Khi não bị yếu có thể được báo động bởi các dấu hiệu thường gặp là suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc. Do vậy, người lao động trí óc cần được ăn đủ để bù đắp năng lượng tiêu hao nhưng tránh dư thừa năng lượng vì dễ dẫn đến tích mỡ trong cơ thể và hạn chế chất béo và chất bột đường.

  doc2p htv3tanhoa 28-06-2011 148 27   Download

 • Đề tài đã trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu; phân tích và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty CP chế biến lâm sản XK Pisico Huế; trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty CP chế biến lâm sản XK Pisico Huế để đề xuất giải pháp thích hợp nhất nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động.

  pdf133p thangnamvoiva30 02-11-2016 61 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chế độ cho người lao động
p_strCode=chedochonguoilaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2