Chiến lược hoạt động

Xem 1-20 trên 3743 kết quả Chiến lược hoạt động
 • Mục tiêu của đề tài "Đánh giá chiến lược hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược" là phân tích thực trạng của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2008 - 2010 và đề nghị chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện.

  pdf74p phapdaica92 03-12-2014 60 35   Download

 • Cùng tìm hiểu các tầm hướng cạnh tranh; các chuẩn tắc OQC và OWC; nhãn quan chiến lược dịch vụ; các giai đoạn của tính cạnh tranh của tổ chức dịch vụ;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 5: Chiến lược hoạt động kinh doanh".

  pdf16p codon_01 18-11-2015 24 5   Download

 • Chương này trình bày những nội dung chính sau: Các tầm hướng cạnh tranh, các quy tắc OQC và OWC, nhãn quan chiến lược dịch vụ, các giai đoạn của tính cạnh tranh của tổ chức dịch vụ, các hoạt động kinh doanh có trọng điểm, quy trình định dạng chiến lược hoạt động kinh doanh.

  pdf16p nomoney13 04-05-2017 10 4   Download

 • "Luận văn: Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1" sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán nói chung và quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1 nói riêng, chiến lược hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1. Cùng tham khảo nhé.

  pdf90p dell1122 06-09-2012 286 104   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược hoạt động kinh doanh của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản khái quát về sự hình thành triển khai chiến lược hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản. Phân tích chiến lược hoạt động chủ yếu của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản, nêu lên một số đặc trưng nổi bật trong chiến lược hoạt động của Nhật Bản so với một số nước trên thế giới.

  pdf106p sms_12 07-05-2014 72 23   Download

 • Đề tài Chiến lược hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản và một số gợi ý đối sách cho Việt Nam khái quát về công ty xuyên quốc gia và chiến lược hoạt động của công ty xuyên quốc gia. Phân tích sự hình thành và các chiến lược hoạt động chủ yếu của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản trong giai đoạn từ 1990 đến nay và chiến lược hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản tại Việt Nam.

  pdf90p next_12 17-04-2014 59 22   Download

 • Tiểu luận giúp bản thân có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và hiểu rõ quy trình quản trị chiến lược của một đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước. Đồng thời phân tích và đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong chiến lược hoạt động của cơ quan trong thời gian tới. Từ đó định hướng được hoạt động trong thời gian tới cho phù hợp với thực tế của địa phương.

  doc27p 02633604466 25-09-2017 12 8   Download

 • Hoạch định chiến lược là một việc rất cần thiết đối với mỗi tổ chức, nó là cơ sở để tổ chức đề ra các chiến lược hoạt động và các mục tiêu cần hướng đến, giúp tổ chức có định hướng phát triển đúng.

  pdf57p chipchip1122 21-03-2013 293 151   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động marketing công ty TNHH TM-SX Thuốc Thú y Gấu Vàng tập trung nghiên cứu về hoạt động marketing của công ty TNHH TM –SX Thuốc Thú-Y Gấu Vàng để phân tích thực trạng, thấy được những điểm mạnh và những điểm yếu của công ty. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược hoạt động marketing.

   

  pdf66p hadimcodon 17-06-2015 150 73   Download

 • Thuyết trình: Hoạt động logistics xuất khẩu hàng Nike nhằm trình bày tổng quan logistics, vai trò của logistics, kinh nghiệm logistics ở một số quốc gia. Hoạt động logistics tại Việt Nam và một số công ty tiêu biểu.

  pdf69p red_12 15-05-2014 138 55   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Lập kế hoạch chiến lược trình bày ý nghĩa của việc lập kế hoạch, các bước lập kế hoạch, quản lý trường hợp và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  ppt28p hoa_loaken91 30-05-2014 135 52   Download

 •    Trong nền kinh tế thị trường, tài chính ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt, nó được coi như là huyết mạch của nền kinh tế. Thị trường tài chính ngân hàng với các sản phẩm dịch vụ luôn được đổi mới và phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả nhất và đáp ứng được các nhu cầu về vốn của các tổ chức và cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

  pdf74p shift_12 15-07-2013 100 50   Download

 • Tiểu luận môn Quan hệ công chúng "Hoạt động PR trong việc phát triển sản phẩm và thương hiệu tại Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC" nhằm trình bày về cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động PR tại Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC. Đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động PR của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC.

  pdf28p red_12 19-05-2014 165 37   Download

 •  Bài giảng môn "Quản trị dịch vụ" do ThS. Trần Kim Ngọc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế, tính chất của dịch vụ, các đặc điểm và mô hình dịch vụ, chiến lược dịch vụ, chiến lược hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p doinhugiobay_05 02-12-2015 114 29   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu Chuyên đề: Quản trị chiến lược với các nội dung nghiên cứu chính: Tổng quan về quản trị chiến lược, phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp, lựa chọn chiến lược, các chiến lược của doanh nghiệp,...

  pdf94p ngochuyen2345 20-08-2015 49 24   Download

 • Balanced Scorecard được phát triển bới Rober S. Kaplan và David P. Norton tại trường Đại học Havard từ những năm 1992 - 1995. BSC là một hệ thống nghiên cứu và quản lý chiến lược dựa vào đo lường, được sử dụng cho mọi tổ chức. Nó đưa ra một phương pháp để chuyển các chiến lược hoạt động kinh doanh của các công ty thành các chỉ tiêu đánh giá.

  ppt15p online_12 08-11-2013 55 16   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới theo lộ trình đã cam kết khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới – WTO, theo đó các doanh nghiệp nói chung và hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam (NHTMVN) nói riêng đang đứng trước tình thế cạnh tranh dường như gay gắt và khóc liệt hơn, trước hết là cuộc đua giữa các Ngân hàng Thương mại (NHTM) trong nước với nhau, giữa Ngân hàng trong nước với các Ngân hàng nước ngoài đang hoạt động...

  pdf89p insert_12 19-08-2013 46 11   Download

 • Chương 7 Các TNC trong hoạt động đầu tư quốc tế thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 4 mục: Mục 1 Khái niệm TNC, mục 2 Chiến lược hoạt động của các TNC, mục 3 Vai trò của các TNC trong kinh tế toàn cầu và đầu tư quốc tế, mục 4 Tác động của TNC đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triển.

  pdf25p luongmylm 25-03-2014 60 9   Download

 • Chương này trình bày những nội dung cụ thể như: Khái niệm, ý nghĩa của lý thuyết trò chơi trong hoạt động kinh doanh, chiến lược trội, cân bằng Nash, chiến lược thuần túy và chiến lược hỗn hợp, trò chơi lặp đi lặp lại, chiến lược maximin, trò chơi tiếp diễn theo thứ tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p nhanmotchut_4 01-11-2016 28 9   Download

 • Các hoạt động phi sản xuất là vận chuyển phôi, dự trử. Kiểm tra và các tác nhân trì hoãn khác. Gọi To là thời gian chu kỳ gia công trên một nguyên công (gồm thời gian gia công, vận chuyển, gá đặt phôi và thay đổi dụng cụ trong quá trình gia công), Tno là thời gian tổn thất không thuộc về chu kỳ gia công trên nguyên công đó (nonoperation). Và, nếu ta giả sử rằng có nm máy hoạt động. Cho rằng sản xuất là hàng loạt và Q là số đơn vị sản phẩm trong mỗi...

  ppt36p print_12 24-08-2013 33 5   Download

Đồng bộ tài khoản