Chiến lược khách hàng

Xem 1-20 trên 2955 kết quả Chiến lược khách hàng
 • "Luận văn thạc sĩ kinh tế: Xây dựng chiến lược khách hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế" trình bày vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, chiến lược khách hàng, thực trạng và giải pháp để các NHTM Việt Nam có thể xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp.

  pdf116p vespa_12 16-04-2014 109 45   Download

 • Đề tài Chiến lược khách hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nêu những vấn đề chung về chiến lược khách hàng của các ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng, phương hướng và giải pháp.

  pdf102p vespa_12 16-04-2014 95 41   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện chiến lược khách hàng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nêu tổng quan về chiến lược khách hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển chiến lược khách hàng của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

  pdf87p sms_12 07-05-2014 52 15   Download

 • Khi mới chuyển sang cơ chế thị trường, ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và tác phong kinh doanh của cơ chế kế hoạch hóa tập trung qun liêu bao cấp, đó là: ngồi chờ khách hàng, đối xử với khách hàng theo kiểu ban phát, không quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

  doc79p dragonlc2003 01-08-2009 1194 583   Download

 • Bài viết "Hoạch định chiến lược bán hàng" giới thiệu đến bạn bản hoạch định chiến lược bán hàng và chăm sóc khách hàng do giám đốc bán hàng toàn quốc dòng xe hơi điện Leaf của Nissan VN trình bày.

  doc8p minhnghia_hvtc 24-02-2012 1067 304   Download

 • Để thành công thì người kinh doanh nào cũng cần khách hàng và mọi công tỵ đều tuyên bố rằng họ luôn tận tâm với khách hàng. Thường các công ty có cả một danh sách dài các sáng kiến để chứng tỏ sự tận tâm này. Vậy tại sao nhiều công ty vẫn thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất của họ: thu hút và giữ khách hàng? Lior Arussy, một chuyên gia về chiến lược khách hàng cho rằng có nhiều lý do, mà ông gọi là những sai lầm chết người. ......

  doc1p monkey68 13-03-2009 234 57   Download

 • Đề thi môn Chiến lược nhà hàng khách sạn năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 5 câu hỏi với hình thức tự luận, câu 1 (2 điểm), câu 2 (2 điểm), câu 3 (2 điểm), câu 4 (2 điểm), câu 5 (2 điểm) với thời gian làm bài 120 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf2p conchimnhai 02-07-2014 73 10   Download

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản trị chiến lược trình bày về cơ sở lý luận, tình hình kinh doanh tại công ty đầu tư xây dựng 3/2, chiến lược kinh doanh và một số biện pháp thực hiện chiến lược.

  doc70p maonguyenba 24-02-2011 2270 1104   Download

 • Tầm nhìn sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp: Tầm nhìn 2010: Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Sứ mệnh: Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng là trọng tâm.

  doc38p nuchensi 29-11-2010 1404 700   Download

 • Quản trị Chiến lược là khoa học và nghệ thuật : soạn thảo, thực hiện và đánh giá các quyết định chức năng giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra”. ( Fred R David (2001), strategic management concept, Prentice hall, p.5) CHƯƠNG I NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 2. Yêu cầu và vai trò của quản trị chiến lược 2.1.Yêu cầu của quản trị chiến lược ? Phải giúp doanh nghiệp tăng vị thế cạnh tranh. ? Phải đảm bảo sự an toàn kinh doanh. ? Phải xác định phạm vi kinh doanh.

  ppt40p sirdittominhtam 15-04-2010 856 605   Download

 • CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY MỤC TIÊU CHƯƠNG VII Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp công ty. Biết các chiến lược cấp công ty thông dụng. Biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty. CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1. Ý nghĩa của chiến lược cấp công ty ? Chiến lược cấp công ty giúp nhà quản trị xác định : ? Ngành kinh doanh nào cần tiếp tục. ? Ngành kinh doanh nào cần loại bỏ. ? Ngành kinh doanh nào nên tham gia. CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 2.

  pdf29p hivu69 03-08-2011 601 236   Download

 • CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG MỤC TIÊU CHƯƠNG VIII Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. ? Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng. ? Biết các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. ? Biết các chiến lược cấp bộ phận chức năng. ? CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG 1. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 1.1.

  pdf25p hivu69 03-08-2011 391 160   Download

 • Biết qui trình để thực hiện kiểm tra chiến lược. Biết các loại hình kiểm tra chiến lược. Biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược. Kiểm tra chiến lược liên quan đến những công việc sau :Kiểm tra các điều kiện cơ sở của chiến lược. Đo lường kết quả thực hiện với tiêu chuẩn. Đưa ra các điều chỉnh để đảm bảo kết quả thực hiện phù hợp với chiến lược.

  pdf12p hivu69 03-08-2011 308 135   Download

 • CHƯƠNG VI XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 1. Qui trình để xây dựng một chiến lược Giai đoạn ? Các công việc phải thực hiện Phân tích môi trường bên ngoài, liệt kê các cơ hội và nguy cơ. Chuẩn bị dữ ? Xây dựng ma trận EFE và ma trận hình ảnh cạnh tranh. liệu ? Phân tích môi trường nội bộ của công ty, liệt kê các điểm mạnh và điểm yếu ? Xây dựng ma trận IFE.

  pdf29p hivu69 03-08-2011 358 117   Download

 • Hệ thống thông tin quản trị Mô hình hệ thống thông tin quản trị. Thiết lập nhu cầu thông tin. Xác định nguồn thông tin tổng quát Cập nhật hệ thống thông tin quản trị.Xác định các nguồn thông tin cụ thể thông tin cần cho quản trị chiến lược. Biết các nguồn cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược. Phương pháp phân loại các thông tin sau khi thu thập.Xây dựng hệ thống thu thập thông tin Phân tích mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ

  pdf10p hivu69 03-08-2011 321 116   Download

 • Mục tiêu: Giành lại và nâng cao thị phần mũ bảo hiểm trên thị trường, mở đầu là thị trường mũ bảo hiểm tại các đô thị lớn. Tiếp tục xây dựng và củng cố hình ảnh một thương hiệu HONDA - quan tâm, thấu hiểu, thân thiện với KH.Tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu KH, từ đó đề ra những chiến lược mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

  ppt61p quangthanhthbk 16-05-2012 352 92   Download

 • Hiểu về sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp. Biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp. Biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.. Xác định sứ mạng của doanh nghiệp. Khái niệm ? Bản sứ mạng tuyên bố ý nghĩa và lý do tồn tại của doanh nghiệp. ? Phản ánh các quan điểm, nguyên tắc, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp thông qua xác định : thị trường, sản phẩm, khách hàng, công...

  pdf16p hivu69 03-08-2011 264 71   Download

 • CHƯƠNG IX THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU CHƯƠNG IX ? Biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn. ? ? ? Biết cách xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu. Biết cách áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp. Biết cách xây dựng ngân sách tài chính. CHƯƠNG IX THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 1. Thiết lập mục tiêu hàng năm ? Mục tiêu hàng năm chỉ dẫn hoạt động của các cá nhân và bộ phận trong doanh nghiệp. ? Triển khai mục tiêu dài hạn thành mục tiêu hàng năm.

  pdf19p hivu69 03-08-2011 167 65   Download

 • Trong 4 yếu tố cần xem xét khi lên chiến lược bán hàng, “nhân” là yếu tố quan trọng nhất. Nhà lãnh đạo tài trí sẽ tạo ra tình thế có lợi, đem đến đạo nghĩa, địa lợi và thiên thời.

  pdf8p mina005 15-09-2010 154 62   Download

 • Để thành công thì người kinh doanh nào cũng cần khách hàng và mọi công tỵ đều tuyên bố rằng họ luôn tận tâm với khách hàng. Thường các công ty có cả một danh sách dài các sáng kiến để chứng tỏ sự tận tâm này. Vậy tại sao nhiều công ty vẫn thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất của họ: thu hút và giữ khách hàng? Lior Arussy, một chuyên gia về chiến lược khách hàng cho rằng có nhiều lý do, mà ông gọi là "những sai lầm chết người".

  pdf3p timmachvietnam 28-06-2011 166 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chiến lược khách hàng
p_strCode=chienluockhachhang

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản