intTypePromotion=4
ADSENSE

Chien luoc tang truong xanh

Xem 1-20 trên 44 kết quả Chien luoc tang truong xanh
 • Luận án nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về khai thác khoáng sản trong tăng trưởng xanh, đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản ở Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng xanh và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp về khai thác khoáng sản trong quá trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf205p sutihana 05-12-2016 79 26   Download

 • Bài viết Tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên - Một cách thức thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam bàn về khoảng cách trong nhận thức và tiếp cận hiện nay về quản lý tài nguyên thiên nhiên ở VN, giải pháp điều chỉnh nhằm thực hiện tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên.

  pdf9p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 37 8   Download

 • Bài viết Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia sau ba năm thực hiện: Kết quả bước đầu và thách thức đề cập đến tính cấp thiết của chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh; kết quả và những thách thức sau 3 năm thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia; đưa ra một số hàm ý chính sách.

  pdf10p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 31 3   Download

 • Bài viết Hiện đại hóa làng nghề theo hướng chiến lược tăng trưởng xanh ở một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng trình bày: Phân tích thực trạng phát triển làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình hiện đại hóa, đáp ứng yếu cầu của chiến lược tăng trường xanh, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển làng nghề theo hướng tăng trưởng xanh trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p dangthitrangtrang 07-05-2018 44 1   Download

 • Tăng trưởng xanh là một hình thức phát triển bền vững và đang được cộng đồng quốc tế cũng như Việt Nam hướng tới thực hiện. Bài viết Tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Từ chiến lược đến hành động sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 42 6   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam trình bày Trong những năm gần đây, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh đang dần trở thành xu thế phát triển của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Việt Nam cũng đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p dangthitrangtrang 07-05-2018 30 1   Download

 • Bài tham luận: Tăng trưởng xanh chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng trong tương lai này có ba nội dung chính, phần một đề cập tới các thách thức, cơ hội tăng trưởng xanh, phần hai đề cập tới các giải pháp và phần ba nêu một số dự án ưu tiên hướng tới tăng trưởng xanh cho thành phố Đà Nẵng.

  doc15p xuanquachthi 04-12-2014 166 44   Download

 • Lộ trình tăng trưởng xanh các-bon thấp cho châu Á - Thái Bình Dương cung cấp cơ hội hướng tới nền kinh tế xanh cho khu vực thông qua sự thay đổi 5 thành phần của hệ thống kinh tế. Đặc biệt, “cấu trúc hữu hình” của nền kinh tế (gồm cơ sở hạ tầng giao thông, các tòa nhà và hệ thống năng lượng) và “cấu trúc vô hình” của nền kinh tế (gồm giá cả thị trường, quản trị, quy định và lối sống) phải được định hướng lại theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên.

  pdf28p quynhptmt 22-09-2014 72 18   Download

 • Bài viết Thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh: Cơ hội và thách thức nêu lên nội dung của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, cơ hội và thách thức cũng như giải pháp thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 46 4   Download

 • Bài viết nêu Chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xanh hoá nền kinh tế. Đặc biệt, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định: tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 43 4   Download

 • Bài viết trình bày về chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh Con đường thực hiện thỏa thuận Paris. Thỏa thuận Paris được coi là Thỏa thuận lịch sử - Thỏa thuận yêu cầu các nước nỗ lực đưa mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống thấp hơn 2 độ C và cùng nỗ lực để hạn chế mức tăng nhiệt độ đến mức 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là dấu hiệu thể hiện quan điểm nghiêm túc của các nước trong việc giải quyết sự phát thải khí nhà kính toàn cầu.

  pdf8p truongtien_08 06-04-2018 38 4   Download

 • Nội dung của bài viết là đưa ra giải pháp chủ yếu cần thực hiện bao gồm: chuyển đổi mô hình tăng trưởng phải gắn với khả năng giải quyết việc làm cho người lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ có chọn lựa; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; phát triển nguồn nhân lực gắn chặt với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đào tạo nghề theo chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện các chính sách xã hội và hệ thống đảm bảo an sinh, an toàn xã hội.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 47 4   Download

 • Bài viết Một số vấn đề tiếp cận các nguồn tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trình bày về vấn đề tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, VN cần chuẩn bị gì để tiếp cận các nguồn tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu và một số nội dung khác.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 32 2   Download

 • Tác giả bài viết phân tích các giải pháp chủ yếu vừa các nước đang phát triển Châu Á đang thực hiện là: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển các nguồn năng lượng thay thế; đầu tư phát triển và đổi mới công nghệ trong ngành năng lượng; đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng xanh.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 25 1   Download

 • Bài viết "Phát triển nông nghiệp theo mô hình tăng trưởng xanh tại tiểu vùng duyên hải phía Đồng bằng Sông Cửu Long" tiến hành phân tích những thách thức trong phát triển nông nghiệp hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp.phát triển nông nghiệp theo mô hình tăng trưởng xanh tại.tiểu vùng Duyên hải phía Đông.

  pdf7p hanh_tv33 03-05-2019 17 0   Download

 • Bài viết Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định trong thỏa thuận mới của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn sau năm 2020 giới thiệu về INDC, mối quan hệ giữa INDC và NAMA và chiến lược tăng trưởng xanh, phân tích vai trò của INDC trong thỏa thuận khí hậu giai đoạn sau năm 2020.

  pdf4p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 42 5   Download

 • Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Hà Nội.

  pdf28p conduongmauxanh1234 20-03-2014 29 2   Download

 • Bài viết này làm rõ những cơ hội và thách thức trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra một số gợi ý nhằm phát triển hiệu quả tài chính xanh tại Việt Nam giai đoạn hiện nay.

  pdf8p visatori2711 20-04-2019 17 0   Download

 • Trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện nay, khi tình hình lạm phát và sự leo thang giá cả tăng cao, khách hàng sẽ kiểm soát túi tiền của mình chặt chẽ hơn. Không riêng gì trong lĩnh vực tiêu dùng yếu tố giá là yếu tố được đại bộ phận người tiêu dùng cân nhắc đầu tiên, và ngày càng chiếm vị trí quan trọng.

  ppt72p ngoctruongphong 10-07-2011 342 138   Download

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chuyên đề 2 do PGS.TS  Lê Thu Hoa biên soạn trình bày về những vấn đề mới về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh với những nội dung cụ thể như nguyên nhân, biểu hiện, diễn biến đầu thế kỷ 21, ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng tới phát triển bền vững, chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về tăng trưởng xanh.

   

  pdf45p hungdaigia91 20-06-2015 57 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chien luoc tang truong xanh
p_strCode=chienluoctangtruongxanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2