Chính sách chất lượng

Xem 1-20 trên 1454 kết quả Chính sách chất lượng
 • Danh mục các tài liệu, hồ sơ chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của TS. Nguyễn Lệ Nhung, trình bày về các tài liệu chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng, sáu thủ tục cơ bản chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hồ sơ chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Mời bạn đọc cùng tham khảo nhé.

  ppt10p lenhungvn 28-06-2014 475 120   Download

 • Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Cơ sở và từ vựng - Tiêu chuẩn Quốc gia trình bày về mục đích của hệ thống quản lý chất lượng, các yêu cầu đối với quản lý chất lượng, các tiếp cận theo hệ thống quản lý chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và nhiều nội dung quan trọng khác.

  pdf67p paradise_12 07-01-2013 195 59   Download

 • Bài thuyết trình: Tiền công và chính sách tiền lương của nước ta hiện nay trình bày về khái niệm và bản chất tiền lương, tiền công; thực trạng và giải pháp cải cách tiền lương tại Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Quản lý Nhà nước và những ngành có liên quan.

  ppt15p cuongskingley 08-03-2015 276 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu chính sách chất lượng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tet_tay 04-01-2012 159 15   Download

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN.................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày…tháng….năm 20.... CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội . Nguyễn Văn A .

  pdf3p muananghe 01-08-2013 43 5   Download

 • Theo TCVN 8402-1994: QLCL là tập hợp các hoạt động của chức năng QL chung, xác định chính sách chất lượng, mục đích và trách nhiệm, thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập KHCL, KSCL, BĐCL, và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng.

  ppt14p binguyengl 02-01-2010 374 221   Download

 • II.-ĐẶC ĐIỂM CỦA TQM TOP TQM là một phương pháp quản lý chất lượng mới, liên quan đến nhiều cấp, nhiều bộ phận có chức năng khác nhau, nhưng lại đòi hỏi một sự hợp tác đồng bộ. Các đặc điểm của TQM có thể liệt kê như sau : 2.1. Về mục tiêu: TOP Trong TQM mục tiêu quan trọng nhất là coi chất lượng là số một, chính sách chất lượng phải hướng tới khách hàng.

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 390 206   Download

 • III.TRIẾT LÝ CỦA TQM. TOP Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình TQM là một hệ thống quản lý được xây dựng trên cơ sở các triết lý sau : (1) Không thể đảm bảo chất lượng, làm chủ chất lượng nếu chỉ tiến hành quản lý đầu ra của quá trình mà phải là một hệ thống quản lý bao trùm, tác động lên toàn bộ quá trình. (2) Trách nhiệm về chất lượng phải thuộc về lãnh đạo cao nhất của tổ chức.

  pdf7p kim_ha_nul 09-09-2010 390 193   Download

 • Đề tài: Quản trị chất lượng của Vinamilk bao gồm những nội dung về những thông tin tổng quan và quản trị chất lượng của Vinamilk như chính sách chất lượng, quá trình kiểm tra chất lượng, những thuận lợi, khó khăn và thành quả. Mời các bạn tham khảo đề tài nghiên cứu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

   

  doc26p phunghtb 16-05-2015 450 176   Download

 • Sự chuyển dịch cơ cấu công nghệ của Nhật Bản trong vài thập kỹ gần đây thể hiện như sau : 2.3. Chương trình cải tiến chất lượng. Theo kinh nghiệm của nhiều nước, một chương trình cải tiến chất lượng thường trãi qua 14 giai đoạn dưới đây: 2.3.1.Giai đoạn 1 : Cam kết của ban giám đốc. Mục đích : Định rõ vị trí, vai trò của ban giám đốc về chất lượng. Biện pháp : - Nhấn mạnh sự cần thiết phải đề phòng sai sót.

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 275 94   Download

 • Nhận thức cơ bản về chính sách tiền lương trong kinh tế thị trường Chính sách tiền lương là một trong những nội dung quan trọng của thể chế kinh tế thị trường. Do đó hoàn thiện chính sách tiền lương sẽ góp phần to lớn hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

  pdf9p manutd1907 17-09-2012 199 90   Download

 • 4.4.-Hoạch định chất lượng : TOP Hoạch định chất lượng là một bộ phận của kế hoạch chung, phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Công tác hoạch định chất lượng là một chức năng quan trọng nhằm thực hiện các chính sách chất lượng đaù được vạch ra, bao gồm các hoạt động thiết lập mục tiêu và yêu cầu chất lượng, cũng như các yêu cầu về việc áp dụng các yếu tố của hệ chất lượng. ...

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 176 83   Download

 • Đề tài đã đạt được những kết quả sau: Đã đào tạo, huấn luyện những kiến thức căn bản về ISO cho 60 chuyên gia đánh giá nội bộ, kết quả có 47 nhân viên được cấp giấy công nhận chuyên gia đánh giá nội bộ; Cử đại diện lãnh đạo, thành lập ban ISO; Soạn thảo bộ tài liệu ISO 9001:200: Thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của bệnh viện và các khoa phòng.

  pdf89p lalan38 01-04-2013 149 40   Download

 • Tiểu luận: Xây dựng ISO 9001-2008 tại PNSC nêu sơ lược về PNSC, chính sách chất lượng PNSC, mục tiêu chất lượng công ty, mục tiêu chất lượng các phòng ban Sổ tay chất lượng. Kế hoạch đánh giá nội bộ.

  pdf24p idol_12 06-05-2014 142 38   Download

 • Giáo trình Sổ tay chất lượng kết cấu gồm 8 chương trình bày các kiến thức về các tiêu chuẩn tham khảo, thuật ngữ và định nghĩa, trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý nguồn lực, đo lường - phân tích cải tiến,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf24p xuanduong92 27-09-2014 136 36   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường sôi động như hiện nay, thông tin kinh doanh đang được lợi dụng để làm giàu, nhiều nhà sản xuất , các đại lý đã có lúc xem nhẹ những lợi ích đích thực của người mua hàng, khi cung ứng cho họ những sản phẩm không đạt chất lượng. “Nếu một món hàng nào mà bạn định mua có mức giá rẻ hơn bình thường, hãy xem xét kỹ bảng hiệu đã chế tạo ra chúng, để có thể thẩm định uy tín về chất lượng sản phẩm đó đến đau. Nếu...

  pdf58p chupchup1122 22-03-2013 67 25   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Phân tích, đánh giá đúng mục đích thực trạng chất lượng cho vay đối với hộ nghèo, hộ chính sách tại NHCSXH tỉnh Hòa Bình chỉ rõ những tồn tại và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất giải pháp, kiến nghị chủ yếu nhằm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH tỉnh Hòa Bình.

  pdf2p nguyenhoanghaneu 11-06-2017 54 25   Download

 • Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói chung bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

  pdf61p doremon_12 19-12-2013 123 23   Download

 • TQM là sự lưu tâm đến chất lượng trong tất cả các hoạt động, là sự hiểu biết, sự cam kết, hợp tác của toàn thể thành viên trong doanh nghiệp/tổ chức, nhất là ở các cấp lãnh đạo.

  pdf54p truongan 18-11-2009 914 645   Download

 • Tiền cụng: là số tiền trả cho NLĐ tuỳ thuộc vào số lượng thời gian là việc thực tế tớnh theo ngày, giờ, hay số lượng sản phẩm được sản xuất ra, hay tuỳ thuộc vào khụi lượng cụng việc đó hoàn thành Tiền lương: là số tiền trả cho NLD một cỏch ổn định và thường xuyờn theo đơn vị thời gian thỏng, tuần.

  ppt81p enter_12 05-07-2013 115 54   Download

Đồng bộ tài khoản