intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách công nghiệp hóa

Xem 1-20 trên 1662 kết quả Chính sách công nghiệp hóa
 • Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 8: Thể chế và chính sách công nghiệp hóa" trình bày tầm quan trọng của chính sách can thiệp thị trường, xu hướng chính sách, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p nghe123 06-05-2016 35 2   Download

 • Chính sách công nghiệp hóa bao gồm tất cả những chính sách hỗ trợ quá trình sản xuất và phát triển của các ngành công nghiệp trong một quốc gia. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 8: Thể chế và chính sách công nghiệp hóa".

  pdf10p hera_02 09-04-2016 22 1   Download

 • Việt nam là một nước nông nghiệp lạc hậu bị tàn phá nhiều bởi chiến tranh, thực hiện công cuộc đổi mới chuyển từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường mở cửa được hơn mười năm. Trong thời gian đó nền kinh tế bắt đầu khởi sắc và đạt được một số thành tựu quan trọng. Xuất phát từ đó chúng ta đang chuyển sang một thời kỳ phát triển kinh tế mới: thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Với mục tiêu phấn đấu sau vài thập kỷ của thế kỷ...

  pdf47p notonline1122 20-02-2013 112 21   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích và đánh giá nội dung và kết quả đạt được của chính sách công nghiệp của Cộng hòa Italia, Cộng hòa Pháp và Vương quốc Anh trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf167p change08 25-06-2016 53 17   Download

 • Bài viết Bàn về xây dựng và đổi mới chính sách công nghiệp văn hóa chỉ ra rằng phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự nâng đỡ và điều hòa kiểm soát của chính sách hoàn thiện; ưu thế phát triển sau và chính sách công nghiệp văn hóa; chủ đề mới mang ý nghĩa chiến lược mới.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 41 8   Download

 • Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để phát triển bền vững xem xét các lĩnh vực mà những sáng kiến của nhà nước có thể góp phần hiện thực hóa thông qua thúc đẩy hoạt động sáng tạo kinh doanh, hỗ trợ môi trường kinh doanh và sân chơi bình đẳng, và sau cùng là khuyến khích sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vững mạnh và cạnh tranh toàn cầu ở Việt Nam.

  pdf66p songcochat 06-05-2016 48 5   Download

 • Luận án "Chính sách công nghiệp ở một số nước thành viên Liên minh Châu Âu trong những thập niên đầu thế kỷ XXI" nghiên cứu nhằm mục đích phân tích và đánh giá nội dung và kết quả đạt được của chính sách công nghiệp của Cộng hòa Italia, Cộng hòa Pháp và Vương quốc Anh trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf167p sutihana 06-12-2016 29 5   Download

 • Bài viết Chính sách công nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu hóa giới thiệu tới các bạn những nội dung về công nghiệp hóa kiểu cũ trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, khu vực kém hiệu quả được chọn làm khu vực chủ đạo, thông tin phối hợp trong chính sách công nghiệp kém hiệu quả và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 61 4   Download

 • Bài viết đưa ra một số gợi suy cho Việt Nam trong thời gian tới để có thể có được chính sách công nghiệp phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

  pdf10p viamsterdam2711 11-01-2020 7 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thái Lan gắn với những điểm nhấn chính trong chính sách khuyến nông, hỗ trợ nông nghiệp, chính sách công nghiệp hóa nông thôn, ứng dụng khoa học hiện đại trong sản xuất, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nông nghiệp, từ đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

  pdf14p viino2711 08-05-2020 19 2   Download

 • Các chính sách công nghiệp hóa cho phát triển nông nghiệp và nông thôn làm kinh tế tăng trưởng, nhưng nó cũng làm cho các vấn đề xã hội, thất nghiệp, xung đột, rằng nguyên nhân của nó là phục hồi nông nghiệp đất đai. Vì vậy, bài viết này đưa ra các giải pháp để giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập và cuộc sống ổn định là rất quan trọng ở Việt Nam.

  pdf6p vihinata2711 09-05-2019 8 0   Download

 • Bài thuyết trình: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa do nhóm sinh viên trường CĐ Xây dựng số 2 phối hợp thực hiện. Nội dung bài trình bày về quá trình chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang sản xuất công nghiệp, khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa thời kỳ trước và trong đổi mới và công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf56p colendaica32 03-06-2014 166 33   Download

 • Bài viết Công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước và vùng lãnh thổ Châu Á, Đài Loan và Trung Quốc được coi là hai nền kinh tế đạt được nhiều thành công trong công nghiệp hóa nông thôn.

  pdf8p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 49 6   Download

 • Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa còn gắn liền với thay đổi các hình thái triết học hoặc sự thay đổi thái...

  ppt39p kingkinking 18-04-2011 661 216   Download

 • Bước tới: menu, tìm kiếm Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v..Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh...

  ppt39p duriphuoc 22-04-2011 476 160   Download

 • Kỳ 1: Biến động Đông Á và lợi thế so sánh của Việt Nam Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chiến lược dài hạn của Việt Nam với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, con đường công nghiệp hóa của Việt Nam đang mở ra trong một bối cảnh khu vực và quốc tế như thế nào? Để thành công trên con đường này Việt Nam cần một chiến lược như thế nào? Những biện pháp, chính sách để thực hiện chiến lược đó là gì? Kinh nghiệm thực hiện chính...

  doc7p quynhanhvu91 23-02-2011 374 109   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh nghiệm công nghiệp hóa của Nhật Bản và sự thích dụng của nó đối với các nền kinh tế đang phát triển, phần 2 trình bày các nhân tố và các hoạt động chính của quá trình công nghiệp hóa Nhật Bản, giai đoạn hậu phát triển ở Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf216p doinhugiobay_03 24-11-2015 120 28   Download

 • + Giai đoạn 1960 – 1975 ở Miền bắc : Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Miền bắc, trong đó đặc điểm lớn nhất là quá độ lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN Đại hội Đảng lần thứ III khảng định: * Về mục tiêu công nghiệp hóa : - CNH nhằm cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu - Công nghiệp hóa là để trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Xây dựng nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại,...

  ppt31p trinhvang 18-01-2013 126 26   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Một số vấn đề chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển , phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phản lại cuộc cách mạng trong lý thuyết phát triển, hai chiến lược phát triển kinh tế - Sử dụng tư tưởng và sản xuất tư tưởng, chính Tài liệu công nghiệp ở Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p doinhugiobay_03 24-11-2015 58 13   Download

 • Sau khi nêu các định nghĩa về chính sách, chính sách công và phân tích các nội dung chủ yếu của nghiên cứu chính sách, bài báo tập trung vào hai nội dung chính, đó là (i) Phân tích một số tiếp cận cần quan tâm khi nghiên cứu chính sách; và (ii) Đề xuất một số khuyến nghị về quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam.

  pdf6p thiendiadaodien_9 04-03-2019 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
788 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách công nghiệp hóa
p_strCode=chinhsachcongnghiephoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2