intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách mậu dịch tự do

Xem 1-20 trên 91 kết quả Chính sách mậu dịch tự do
 • Bài giảng Khái niệm và phân loại chính sách thương mại quốc tế giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về cách phân loại chính sách thương mại quốc tế; hình thức của chính sách thương mại quốc tế; chính sách mậu dịch tự do; chính sách bảo hộ mậu dịch; nguyên tắc áp dụng trong thương mại quốc tế;... Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những ngành có liên quan.

  ppt61p kid286 15-03-2015 198 27   Download

 • Phần 1 Tài liệu Đối Tài liệu của các nước Đông Nam Á trước việc hình thành các khu vực mậu dịch tự do (FTA) từ cuối những năm 1990 cung cấp cho người đọc các nội dung: Xu hướng hình thành các FTA trên thế giới và tác dộng có thể có tới khu vực Đông Nam Á; chủ nghĩa đa phương, khu vực, song phương và lựa chọn chính Tài liệu của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf175p doinhugiobay_03 21-11-2015 79 15   Download

 • Báo cáo khoa học: Triển vọng thương mại nông sản Việt Nam trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc-Niudilân trình bày về nông nghiệp và thương mại nông sản Úc, Niudilân; khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc và ASEAN-Niudilân với thương mại nông sản của Việt Nam; một số gợi ý chính sách.

  pdf56p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 46 6   Download

 • Khái niệm về chính sách ngoại thương: Chính sách ngoại thương là một hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành chính và pháp luật dùng để thực hiện các mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực ngoạüi thương của một nước trong thời kỳ nhất định. Chính sách ngoại thương là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế của một nước, nó góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ. ...

  pdf19p ntgioi120404 10-11-2009 1448 446   Download

 • Chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới: 1. Phân theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương Có các chính sách sau: - Chính sách mậu dịch tự do - Chính sách bảo hộ mậu dịch 2. Phân theo mức độ tiếp cận của nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới Có các chính sách sau: - Chính sách hướng nội - Chính sách hướng ngoại (hướng về xuất khẩu)...

  ppt25p nam10489 17-09-2010 490 150   Download

 • 1)Theo loại hình chính sách ngoại thương: +theo mức độ tham gia của Nhà Nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương: chính sách mậu dịch tự do chính sách bảo hộ mậu dịch +theo mức độ tiếp cận của nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới hướng nội: cấm nhập khẩu, xuất khẩu hướng về xuất khẩu: tín dụng xuất khẩu

  pdf15p littlechick108 11-04-2011 147 43   Download

 • Tự do hóa thương mại là sự nới lỏng can thiệp của nhà nước hay chính phủ vào lĩnh vực trao đổi, buôn bán quốc tế. Tự do hóa thương mại vừa là nhu cầu hai chiều của hầu hết các nền kinh tế thị trường, bao gồm: nhu cầu bán hàng hóa, đầu tư ra nước ngoài và nhu cầu mua hàng hóa, nhận vốn đầu tư của nước ngoài.

  pdf142p new2007 28-07-2009 111 17   Download

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 14: Chính sách thương mại ở Việt Nam trình bày về chính sách giai đoạn kinh tế 1975 - 1986, cải cách thương mại trong chính sách đổi mới năm 1986, xoá bỏ các biến dạng của tỷ giá hối đoái, xoá bỏ rào cản tham gia kinh doanh ngoại thương, khu vực mậu dịch tự do Asean,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf25p tranvantan78 28-07-2014 64 5   Download

 • Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi, cũng có nhiều thử thách, sau khi tham gia và thực thi chính sách khu vực mậu dịch tự do ASIAN (AFTA), và thực hiện nghĩa vụ cam kết trong các chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của AFTA, nhất là từ khi nước ta hội nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bối cảnh trên ảnh hưởng ngày một mạnh tới nông nghiệp, cũng như tới công nghiệp và dịch vụ. Những ảnh hưởng này vừa tích cực do tiến bộ của khoa học và công...

  doc11p hoangsonho 16-08-2011 485 82   Download

 • Chương 6 Chính sách bảo hộ mậu dịch thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, mục tiêu trong chương này nhằm tìm hiểu nội dung, phương thức và ý nghĩa tác dụng của chính sách bảo hộ mậu dịch để thấy rõ tính tất yếu phải loại bỏ dần chính sách này trong đời sống thương mại quốc tế.

  pdf21p kevinle124 04-06-2014 270 53   Download

 • Trong xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế toàn cầu vàkhu vực đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, Việt nam không thể đứng ngoài xu thế này. Thực tế, chúng ta đã tham gia tổ chức ASEAN, AFTA và đã trở thành thành viên chính thức của WTO. Việc tham gia các tổ chức mậu dịch tự do, các hiệp hội tự do thương mại sẽ tạo ra những tiền đề, điều kiện quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế nước nhà....

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 116 34   Download

 • Duy trì và phát triển chế độ mậu dịch tự do. Nhiều mặt hàng nhập khẩu tự do không cần xin phép của Bộ thương mại ( nhỏ hơn 5 triệu Yên ) Cắt giảm thuế nhập khẩu, giảm bớt hạn chế nhập khẩu. Hàng sản xuất công nghiệp và khai thác mỏ chỉ chịu thuế trung bình 1,9%, Áp dụng ưu đãi thuế quan đối với 162 quốc gia và 30 khu vực, giảm thặng dư mậu dịch, giúp các nước đang phát triển tăng kim ngạch xuất khẩu và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng...

  pdf15p littlechick108 11-04-2011 137 29   Download

 • Đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hàn Quốc được Hàn Quốc đưa ra từ năm 2009. Sau đó, hai bên đã nhất trí nghiên cứu khả năng thúc đẩy và tính khả thi của Hiệp định này nhằm mở rộng kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước. Cho đến nay, Nhóm Công tác Chung về FTA Việt Nam – Hàn Quốc đã hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động của một Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do song phương giữa Việt Nam và...

  pdf12p motorola_12 01-06-2013 119 22   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài: Trong vài năm tới đây, thế giới sẽđược chứng kiến xu hướng các quốc gia sẽ nhóm họp và liên kết nhau thành những khu vực các quốc gia có chung mục đích, có chung quyền lợi. Mới đây, người ta đãđược chứng kiến sự ra đời của khối “ đồng tiền chung Châu Âu” và tiếp những năm tới là sự ra đời của khối mậu dịch tự do AFTA,...

  pdf103p bandoctl 01-07-2013 86 21   Download

 • Trong vòng vài năm tới, Việt Nam sẽ là một quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (“WTO”) và sẽ chấp hành hoàn toàn các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định Thương mại Song phương với Hoa Kỳ (“USBTA”) và Khu vực Mậu dịch Tự do Châu Á (“AFTA”). Tư cách thành viên trong cộng đồng kinh tế quốc tế sẽ làm tăng đáng kể sự cạnh tranh đối với các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Chẳng hạn, các nghĩa vụ theo AFTA đòi hỏi Việt Nam phải ...

  pdf26p sang_som 26-04-2013 46 10   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan về Chính sách mới (Tân chính) đầy tham vọng của Trung Quốc, đồng thời cũng giới thiệu một số ý kiến phân tích, nhận định của các học giả quốc tế đối với các chính sách ấy.

  pdf14p vithanos2711 08-08-2019 26 5   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung sau: Chính sách kinh tế giai đoạn 1975-1986, cải cách thương mại trong chính sách đổi mới năm 1986, các biện pháp cụ thể, tồn tại cơ chế chính sách hai mặt trong thương mại, bảo hộ hiệu dụng và sự thiên lệch chống xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p estupendo2 10-08-2016 43 4   Download

 • Quyết định 26/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc

  doc2p dieucomet 14-08-2009 75 5   Download

 • Quyết định 41/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc

  doc3p dieucomet 14-08-2009 49 3   Download

 • Quyết định 1945/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc

  pdf3p dieucomet 14-08-2009 49 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách mậu dịch tự do
p_strCode=chinhsachmaudichtudo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2