intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách tài chính Việt Nam

Xem 1-20 trên 5659 kết quả Chính sách tài chính Việt Nam
 • Chính sách tài khóa (fiscal policy) trong kinh tế học vĩ mô là chính sách thông qua chế độ thuế và đầu tư công cộng để tác động tới nền kinh tế. Chính sách tài khóa cùng với chính sách tiền tệ là các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng, nhằm ổn định và phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây để nắm rõ hơn nội dung về chính sách tài khóa.

  doc16p phanhungvfu 15-03-2014 288 60   Download

 • Thị trường bất động sản Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn. Chính sách siết chặt tín dụng đã khiến cho thị trường gặp nhiều khó khăn. Cùng tham khảo "Chính sách tài chính cho thị trường bất động sản" để hiểu rõ hơn về thị trường bất động sản hiện nay cũng như các chính sách cho thị trường này.

  pdf13p 123tien0o0 06-11-2013 151 37   Download

 • Giáo trình Luật tài chính Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Luật tài chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngân sách nhà nước và luật ngân sách, điều chỉnh pháp lý hoạt động thu ngân sách nhà nước và các khoản thu ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf212p viapollo11 10-04-2019 119 19   Download

 • Tài liệu Chính sách Nông nghiệp Việt Nam 2015 nêu lên bối cảnh Chính sách Nông nghiệp Việt Nam, xu hướng và đánh giá các Chính sách Nông nghiệp Việt Nam, môi trường chính sách của Việt Nam cho đầu tư nông nghiệp.

  pdf307p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 52 10   Download

 • Báo cáo "Các vấn đề liên quan đến mức sinh và đáp ứng chính sách tại một số quốc gia châu Á" trình bày các nội dung: 6 quốc gia - những kinh nghiệm đa dạng, xu hướng tổng tỷ suất sinh, cơ cấu tuổi ở Việt Nam Năm 1990 và năm 2010, xu hướng tỷ lệ phụ thuộc giai đoạn 1970-2030,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt22p doinhugiobay_05 01-12-2015 53 4   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tài khóa Việt Nam nhằm tìm hiểu thông tin, phân tích và đánh giá thực trạng của chính sách tài khóa Việt Nam, qua đó thấy được những thành tích và hạn chế trong những năm qua, đồng thời nắm bắt được những nhận định chung về xu huớng về sự tác động của chính sách trong ngắn hạn và trung hạn để tích lũy kiến thức và có những điều chỉnh kịp thời cho cá nhân và doanh nghiệp.

  pdf19p orange_12 04-06-2014 2118 519   Download

 • Tiểu luận: Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng nhằm trình bày về tầm quan trọng của sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong việc quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế, sự phối hợp 02 chính sách này trong nền kinh tế Việt Nam từ cuối năm 2007 cho đến nay.

  pdf24p big_12 09-06-2014 648 172   Download

 • Đề tài "Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay" với mục tiêu phân tích và làm rõ thêm một số cơ sở lý luận, thực tiễn về thất nghiệp và chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf31p loilamthuocveem 12-11-2014 453 113   Download

 • Bài viết Chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng cho thời gian tới tổng quan về chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015, định hướng chính sách tài khóa trong thời gian tới của nước ta.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 233 49   Download

 • Bài giảng 4: Chính sách tài khóa (Học kỳ Thu 2014-2015) thuộc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright do Đỗ Thiên Anh Tuấn biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn khái niệm về chính sách tài khóa; công cụ của chính sách tài khóa; số nhân chi tiêu và thuế;...

  pdf39p hera_01 06-04-2016 230 28   Download

 • Bản tin Chính sách Tài nguyên – Môi trường – Phát triển bền vững: Số 23/2016 với các nội dung diễn biến rừng và một số kiến nghị về phát triển lâm nghiệp; rừng Việt Nam sẽ có chủ thực sự.

  pdf32p trinhthamhodang6 08-07-2020 8 0   Download

 • Thuyết trình Tài chính tiền tệ trình bày những kiến thức về chính sách tiền tệ và mục tiêu của chính sách tiền tệ, nội dung cơ bản và cách vận dụng trong thời kì chính sách tiền tệ quốc gia.

  ppt29p dai_gia_ngheo 05-05-2011 1724 536   Download

 • Hoạch định Chính sách Công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản. Bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Nhằm thúc đẩy cho những nỗ lực đó, VDF và Bộ Công nghiệp tổ chức 3 chuyến nghiên cứu khảo sát tại Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản trong khoảng thời gian từ đầu năm 2005 đến đầu năm 2006. Trong mỗi chuyến đi, chúng tôi cố gắng thu thập những văn bản chính sách công nghiệp quan trọng vμ tìm hiểu về cách thức xây dựng, thực hiện và điều chỉnh chính sách....

  pdf0p linhdan05016 12-01-2011 340 120   Download

 • Tài liệu " Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam " đề cập đến những cơ sở lý luận của chính sách xuất khẩu nông sản, thực trạng tác động của chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam từ năm 1989 đến nay. Qua đó đưa ra những quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế trong chính sách xuất khẩu nông sản hiện hành, trong đó có tính đến những cam kết gia nhập WTO của nước ta ...

  pdf7p artemis10 10-10-2011 391 107   Download

 • Tiểu luận: Tìm hiểu chính sách tỷ giá của Việt Nam từ 1997 - 2011. Liên hệ với chính sách tỷ giá của Thái Lan, Trung Quốc nhằm trình bày về khái quát về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá, phân tích chính sách tỷ giá của Việt Nam từ 1997 - 2011 và chính sách tỷ giá của Thái Lan, Trung Quốc.

  pdf47p big_12 09-06-2014 363 68   Download

 • Đề tài Vai trò các chính sách hỗ trợ tài chính đối với việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phân tích đánh giá tác động của các công ty chính sách tài chính, tiền tệ trong việc hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong thời gian qua, nêu kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các công cụ của chính sách tài chính, tiền tệ trong việc khuyến khích và định hướng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta.

  pdf123p next_12 17-04-2014 134 28   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam trình bày khu vực sự nghiệp công và chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công, thực trạng chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam, giải pháp đổi mới chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 107 20   Download

 • Báo cáo Kinh tế tài chính Việt Nam 2011 nhằm tổng kết, đánh giá và phân tích những diễn biến kinh tế -­‐ tài chính trong những năm vừa qua, như là kết quả từ những diễn biến chính sách và thực tiễn của những năm trước. Xuất phát điểm cơ bản của phân tích giúp người đọc có cái nhìn toàn cảnh về tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam, đồng thời hiểu sâu diễn biến kinh tế đã và đang diễn ra.

  pdf112p shiningeyes 02-10-2013 86 13   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chính Tài liệu tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập cung cấp cho người đọc các nội dung: Xu thế kinh tế hiện nay và sự lựa chọn chính Tài liệu tài chính, chính Tài liệu tài khóa trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam, rủi ro tài chính và phòng ngừa rủi ro tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p doinhugiobay_05 01-12-2015 60 10   Download

 • Tài liệu tham khảo Chính Tài liệu tài chính của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc các diễn biến của chính Tài liệu tài chính, những thành công bước đầu cũng như những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện chính Tài liệu tài chính phù hợp với yêu cầu hội nhập, những giải pháp tài chính đảm bảo hội nhập thành công,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf43p doinhugiobay_05 01-12-2015 65 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách tài chính Việt Nam
p_strCode=chinhsachtaichinhvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2