intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách thị trường lao động

Xem 1-20 trên 382 kết quả Chính sách thị trường lao động
 • Báo cáo tóm lược chính sách: Thị trường lao động và kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian khủng hoảng và phục hồi 2007-2009 giới thiệu về mức tăng nhẹ của tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế, tập trung vào các nhóm lao động trẻ và cao tuổi; tỷ lệ thất nghiệp thấp về cơ cấu, với khuynh hướng suy giảm rõ rệt đối với nhóm lao động trẻ tuổi; phân bố việc làm biến đổi theo khu vực thể chế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p thaodien102 16-11-2015 124 10   Download

 • Chương 5: Cân bằng thị trường lao động thuộc bài thuyết trình Kinh tế lao động trình bày nội dung về cân bằng thị trường lao động theo cấu trúc thị trường, các chính sách ảnh hưởng đến cân bằng thị trường lao động, thị trường lao động ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  ppt34p lamtran89 11-07-2014 203 28   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 3 năm 2017; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 3 năm 2017; triển vọng thị trường lao động trong quý 3 năm 2017.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 37 2   Download

 • Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam - Số 25, quý 1 năm 2020 thông tin đến quý độc giả các nội dung một số chỉ tiêu thị trường lao động; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động; triển vọng thị trường lao động trong quý 1 năm 2020.

  pdf8p kequaidan6 15-07-2020 80 2   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 1 năm 2019; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động; triển vọng thị trường lao động trong quý 1 năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết thông tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 30 1   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 1 năm 2017; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 1 năm 2017; triển vọng thị trường lao động trong quý 1 năm 2017. Để nắm chi tiết các thông tin mời các bạn cùng tham khảo bản tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 25 1   Download

 • Bản tin trình bày một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 4 năm 2016; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 4 năm 2016; triển vọng thị trường lao động trong quý 4 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết các thông tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 28 1   Download

 • Nội dung của bản tin gồm một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 3 năm 2017; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 3 năm 2017; triển vọng thị trường lao động trong quý 3 năm 2017.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 19 1   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 4 năm 2016; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 4 năm 2016; triển vọng thị trường lao động trong quý 4 năm 2016. Để nắm chi tiết các thông tin mời các bạn cùng tham khảo bản tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 21 0   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 2 năm 2017; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 2 năm 2017; triển vọng thị trường lao động trong quý 2 năm 2017. Để nắm chi tiết các thông tin mời các bạn cùng tham khảo bản tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 28 0   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 1 năm 2014; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động; triển vọng thị trường lao động trong quý 1 năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết thông tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 24 0   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 2 năm 2014; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động; triển vọng thị trường lao động trong quý 2 năm 2014. Để nắm chi tiết các thông tin mời các bạn cùng tham khảo bảng tin.

  pdf0p kethamoi 01-10-2019 17 0   Download

 • Các nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 3 năm 2014; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 3 năm 2014; triển vọng thị trường lao động trong quý 3 năm 2014. Để nắm chi tiết các thông tin mời các bạn cùng tham khảo bảng tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 14 0   Download

 • Các nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 3 năm 2015; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 3 năm 2015; triển vọng thị trường lao động trong quý 3 năm 2015.

  pdf10p kethamoi 01-10-2019 5 0   Download

 • Nội dung của bản tin gồm các nội dung: một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 4 năm 2015; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 4 năm 2015; triển vọng thị trường lao động trong quý 4 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết các thông tin.

  pdf11p kethamoi 01-10-2019 25 0   Download

 • Bản tin trình bày một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 1 năm 2016; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 1 năm 2016; triển vọng thị trường lao động trong quý 1 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết các thông tin.

  pdf11p kethamoi 01-10-2019 14 0   Download

 • Bản tin trình bày một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 2 năm 2016; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 2 năm 2016; triển vọng thị trường lao động trong quý 2 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết các thông tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 19 0   Download

 • Bản tin trình bày một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 3 năm 2016; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 3 năm 2016; triển vọng thị trường lao động trong quý 3 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết các thông tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 8 0   Download

 • Nội dung của bản tin gồm một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 1 năm 2017; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 1 năm 2017; triển vọng thị trường lao động trong quý 1 năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết các thông tin.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 12 0   Download

 • Nội dung của bản tin gồm một số chỉ tiêu thị trường lao động trong quý 2 năm 2017; kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động quý 2 năm 2017; triển vọng thị trường lao động trong quý 2 năm 2017.

  pdf8p kethamoi 01-10-2019 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách thị trường lao động
p_strCode=chinhsachthitruonglaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2