intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính trị xã hội

Xem 1-20 trên 10136 kết quả Chính trị xã hội
 • Bài viết Vai trò của rủi ro và niềm tin trong việc giải thích ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại khu vực miền Trung khám phá và tích hợp các rủi ro cảm nhận (rủi ro tài chính, rủi ro bảo mật, rủi ro xã hội và rủi ro thời gian) của ngân hàng trực tuyến cùng với các biến số trong mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) gốc để đề xuất một mô hình nghiên cứu giải thích ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại 03 tỉnh gồm: Ninh Thuận, Nha Trang và Phú Yên.

  pdf15p vilexus 28-09-2022 3 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Xã hội học "Thực trạng chăm sóc trẻ em trong gia đình nông thôn ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình" trình bày các nội dung chính sau: Chăm sóc về thể chất cho trẻ em trong gia đình nông thôn; Chăm sóc về tinh thần cho trẻ em trong gia đình nông thôn; Chăm sóc trong lĩnh vực tri thức, đạo đức, lối sống cho trẻ em trong gia đình nông thôn.

  pdf207p vihennessey 26-09-2022 5 2   Download

 • Bài viết Tư tưởng cơ bản về giáo dục của Nho giáo qua một số nhà nho tiêu biểu tập trung nghiên cứu quan điểm giáo dục thông qua một số nhà Nho tiêu biểu nhằm làm rõ một số nhận định trong quan điểm giáo dục của Nho giáo.

  pdf7p vikoenigsegg 26-09-2022 17 1   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập các môn lý luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề rất cần thiết, có tính thời sự; có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

  pdf12p vikoenigsegg 26-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Tìm hiểu tình hình đường thuộc địa ở Việt Nam giai đoạn 1884-1918 được nghiên cứu nhằm góp phần tìm hiểu tình hình đường thuộc địa ở Việt Nam trong giai đoạn 1884-1918. Các khía cạnh chính được nghiên cứu bao gồm: Mô tả và đánh giá những thay đổi về tình hình đường thuộc địa qua hai giai đoạn: 1884-1897 và 1897-1918, bước đầu nhận định về ảnh hưởng của việc cải thiện hệ thống đường bộ đối với công cuộc cai trị của thực dân Pháp và đời sống xã hội Việt Nam.

  pdf8p vikoenigsegg 26-09-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu lịch sử tỉnh Hải Dương - Tập 2: Từ năm 905 đến năm 1883" tiếp tục trình bày về tình hình chính trị - xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật cũng như các cuộc nổi dậy của nhân dân Hải Dương tại thời Lê - Mạc đến thời Tây Sơn (1527 - 1802) và thời Nguyễn (1802 - 1883);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf265p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu Thăng Long thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX thông qua tư liệu nước ngoài" bao gồm một số bài viết, viết về Thăng Long - Hà Nội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần... từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 qua những tư liệu của người nước ngoài viết, suy nghĩ về Thăng Long. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Tổng quan về Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh Đàng Ngoài và Việt Nam; Thăng Long - Hà Nội nhìn từ đời sống văn hóa vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf293p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  pdf197p vibentley 08-09-2022 14 3   Download

 • Đề cương bài giảng "Giáo dục chính trị (Trình độ CĐ/TC)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học Giáo dục chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p lacvuchi 09-09-2022 18 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y tế Công cộng "Kết quả can thiệp thử nghiệm nâng cao năng lực sức khỏe tâm thần cho sinh viên khoa xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội" trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá tính giá trị (bề mặt, nội dung, cấu trúc) của bộ công cụ mô tả năng lực sức khỏe tâm thần; Đánh giá kết quả can thiệp nâng cao năng lực sức khỏe tâm thần về rối loạn lo âu và trầm cảm của sinh viên Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

  pdf189p vibugatti 08-09-2022 10 2   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ; trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Ấn Độ thời các vương triều Gúp-ta, Đê-li và Mô-gôn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 16 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sự thành lập nhà Trần. Đánh giá được vai trò của Trần Thủ Độ trong sự thành lập nhà Trần; trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoa, tôn giáo thời Trần; nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa của Đại Việt thời Trần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc10p manhitieulinh 29-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 16 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: tổ chức bộ máy cai trị, chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa, xã hội; những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam thời Bắc thuộc; cuộc chiến chống đồng hóa, tiếp thu văn hóa bên ngoài và bảo tồn văn hóa Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ; trình bày khái quát được sự ra đời về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn độ dưới vương triều Gúp-ta; giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa Ấn Độ dưới thời vương triều Gúp-ta;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 9 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày khái quát được sự ra đời về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn độ dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-Li; giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa Ấn Độ dưới thời vương triều Hồi giáo Đê–li;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p manhitieulinh 29-08-2022 14 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời đế quốc Mô-gôn; giới thiệu và nhận xét một số thành tựu tiêu biểu của văn hóa Ấn Độ dưới thời đế quốc Mô-gôn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 10 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 16 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sự thành lập nhà Trần; trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần; nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa của Đại Việt thời Trần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Đề tài "Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Thái Bá Lợi" nghiên cứu nhằm mang đến một cái nhìn hệ thống, chính xác về những phương diện nổi bật trong nghệ thuật tự sự tiểu thuyết Thái Bá Lợi, qua đó khẳng định vị trí và sự đóng góp - sáng tạo của cá nhân nhà văn trong tiến trình vận động, đổi mới của nền văn xuôi Việt nam sau 1975.

  pdf154p unforgottennight03 27-08-2022 13 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 9 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hóa dưới thời Ngô Quyền; trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Giáo trình Kỹ năng thực hành xã hội gồm các nội dung chính sau: Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng tìm việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p viastonmartin 15-08-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính trị xã hội
p_strCode=chinhtrixahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2