intTypePromotion=1
ADSENSE

Chú trọng giáo dục toàn diện

Xem 1-20 trên 298 kết quả Chú trọng giáo dục toàn diện
 • Trong tình hình hiện nay, c. nước đang phấn đấu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, chúng ta cần giáo dục, trong đó giáo dục toàn diện ở bậc đại học là cực kỳ quan trọng. Xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là toàn cầu hoá, hội nhập hoá kinh tế khu vực và thế giới với sự tác động đa mặt, đa phương, đa dạng thì chúng ta lại cần tới giáo dục toàn diện để giữ vững độc lập tự chủ,...

  pdf24p hotmoingay5 19-01-2013 81 26   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Trưng Vương" với mục tiêu nhằm nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh ở trường Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

  doc30p kyniemngaymua_06 02-05-2018 328 26   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm là thấy được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học, từ đó tìm hiểu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện học sinh ở trường Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

  doc26p dangtuanrhm 17-10-2018 43 5   Download

 • Thấy được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học, đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5" tìm hiểu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện học sinh ở trường tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p sutihana 09-12-2016 209 55   Download

 • Mục tiêu nhằm giúp nhận thức tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm, sự cần thiết phải xây dựng Bộ máy Hồi động tự quản lớp. Xác định thực trạng, nguyên nhân dẫn đến nề nếp, thói quen trong học tập, trong sinh hoạt cũng như trong các lĩnh vực khác, các kĩ năng hoạt động, ý thức tổ chức kĩ luật và ý thức tự giác của học sinh và xây dựng một số biện pháp, giải pháp giáo dục phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

  doc20p muatrongtim_21 04-04-2018 148 21   Download

 • Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích giúp nhận thức tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm, sự cần thiết phải xây dựng Bộ máy Hồi động tự quản lớp; xác định thực trạng, nguyên nhân dẫn đến nề nếp, thói quen trong học tập, trong sinh hoạt cũng như trong các lĩnh vực khác, các kĩ năng hoạt động, ý thức tổ chức kĩ luật và ý thức tự giác của học sinh và xây dựng một số biện pháp, giải pháp giáo dục phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

  doc20p nanhankhuoctai4 01-06-2020 37 5   Download

 • Xã hội hoá giáo dục là con đường quan trọng để thực hiện dân chủ hoá giáo dục, làm cho hệ thống giáo dục từ một thiết chế hành chính thành một thiết chế giáo dục của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân "dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước.

  doc18p kexauxi6 04-11-2019 17 2   Download

 • Tôi rất tán đồng ý kiến của nhiều nhà giáo dục đã đặt ra từ lâu là cải cách giáo dục phải bắt đầu từ việc xác định triết lý giáo dục, một triết lý rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của thời đại trong giai đoạn toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Có một số đặc điểm của thời đại gắn liền với triết lý giáo dục. Trước tiên đó là trong kỷ nguyên thông tin, kiến thức của nhân loại gia tăng gắp đôi sau mỗi thập niên, vì vậy cần hiểu rằng việc quá chú...

  pdf3p bibocumi18 07-12-2012 73 19   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà giáo dục lớn của Việt Nam. Bài viết trình bày các nội dung về việc khẳng định tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của quốc gia - dân tộc, vấn đề đào tạo và sử dụng nhân tài, giáo dục toàn diện.

  pdf7p vimanoban2711 06-04-2021 0 0   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài nhằm thấy được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học, từ đó tìm hiểu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

  doc22p kyniemngaymua_06 02-05-2018 35 2   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm này nhằm mục đích nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh ở trường Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

  doc30p nanhankhuoctai4 01-06-2020 7 1   Download

 • Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Giáo trình gồm 12 bài giúp người học nắm vững được ý thức cũng như nhiệm vụ trong công tác quốc phòng.

  pdf226p hnlovefb 24-02-2011 2182 460   Download

 • Giáo dục thể chất là một trong mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước ta, và nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục thể chất được hiểu là: “Quá trình sư phạm nhằm giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, hoàn thiện về thể chất và nhân cách, nâng cao khả năng làm việc, và kéo dài tuổi thọ của con người”. Giáo dục thể chất cũng như các loại hình giáo dục khác, là quá trình sư phạm với đầy đủ đặc điểm của nó, có vai trò chủ đạo của nhà...

  doc27p wildorchid_btm 12-05-2010 2099 302   Download

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông nói chung và trường THPT có vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hệ thống giáo dục của nhà trường. Họ là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý, giáo dục toàn diện học sinh một lớp học, là cố vấn cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh, người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.Quá trình dạy học và giáo dục ở trường THPT được tiến hành với những nội dung toàn diện, phong phú và sâu...

  pdf37p peheo_1 31-07-2012 1126 274   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Đó là các tư tưởng: vai trò của thanh niên, vai trò của giáo dục thanh niên, giáo dục toàn diện và đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên, vai trò của nhà trường và tổ chức Đoàn đối với việc giáo dục thanh niên… Để hiểu rõ hơn nội dung đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết.

  pdf9p bengoan369 08-12-2011 549 167   Download

 • Giáo trình môn học GDQP-AN Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dƣỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực thế để sẵn s àng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lƣợc: xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  pdf312p chonbinhyen198 30-11-2012 839 162   Download

 • Theo Bộ GD-ĐT thì những nguyên tắc đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT đó là tiếp tục thực hiện các quan điểm đến nay còn nguyên giá trị phát triển giáo dục, như: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước; học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình và xã hội… Phát triển dịch vụ công đi đôi với chủ động vận dụng cơ chế thị trường, giữ vững định hướng xã hội chủ...

  pdf177p lanlan38 02-04-2013 122 52   Download

 • Thực tế cho thấy, ở một số trường Tiểu học hiện nay việc kết hợp giữa các lực lượng giáo dục với TPTĐ không được thực hiện thường xuyên, đều đặn, công việc này chưa được các nhà trường quan tâm chú trọng , nhiều trường còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò , vị trí của tổ chức Đội cũng như TPTĐ . Điều đó ảnh hưởng không ít đến phong trào hoạt động của Đội và giáo dục thiếu nhi, nhi đồng trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện không được nâng cao.

  pdf20p quocthangdang 19-04-2014 305 52   Download

 •  Phần 2 Tài liệu Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trình bày các nội dung: Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong mối quan hệ với giáo dục toàn diện theo năm điều Bác Hồ dạy thanh niên và phụ lục là lời dạy của Bác Hồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu chi tiết hơn.

  pdf130p uocvongxua04 22-07-2015 113 33   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường Tiểu học số I xã Mường Than với mục đích tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, mang đến sự hứng thú, chủ động, tích cực trong học tập cho các em;...

  pdf31p songcochat 12-05-2016 86 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chú trọng giáo dục toàn diện
p_strCode=chutronggiaoductoandien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2