Chuẩn mực kế toán số 7

Xem 1-20 trên 44 kết quả Chuẩn mực kế toán số 7
 • Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào...

  pdf5p quochung 21-07-2009 1498 443   Download

 • Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được chính thức thành lập ngày 11 tháng 7 năm 1994 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam với chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, do Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn....

  pdf94p lanlan38 02-04-2013 91 23   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.

  pdf10p estupendo4 19-08-2016 4 0   Download

 • Tuân thủ các quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 “DT và thu nhập khác” và các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan.

  pdf25p lalala_dien 23-06-2011 525 166   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp...

  doc54p vietduongac 21-10-2012 62 12   Download

 • Căn cứ nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính

  doc53p nguyenhdu 14-09-2009 121 9   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán ở Việt Nam: 37 VSA (36+1)  Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: 7 nguyên tắc. 1. Độc lập 2. Chính trực 3. Khách quan 4. Bảo mật 5. Năng lực chuyên môn và thận trọng 6. Tư cách nghề nghiệp 7. Chuẩn mực chuyên môn  Yếu tố Độc lập là quan trọng nhất (nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập là: Tư lợi, tự kiểm tra, sự quen thuộc, bào chữa, đe dọa…)

  doc6p chonbinhyen198 01-07-2013 45 7   Download

 • Chương 7 của bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày các nội dung về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 32 6   Download

 • Trong chương này sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p estupendo1 03-08-2016 13 3   Download

 • Chương 7 của bài giảng trình bày các nội dung về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong chương này sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tangtuy19 21-07-2016 16 2   Download

 • The objective of this Standard is to establish principles for recognising and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. Requirements for presenting information about financial instruments are in IAS 32 Financial Instruments: Presentation. Requirements for disclosing information about financial instruments are in IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures.

  pdf5p quangdat 15-03-2009 1142 140   Download

 • Quyết định Về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7)

  doc53p trieulinh88 14-04-2010 107 24   Download

 • Các Báo cáo Tài chính Hợp nhất theo các Chuẩn mực Kế toán và ... Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Hợp nhất 7. 3. Số tham chiếu: 2112/21105. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ...

  pdf9p hongle 24-06-2009 453 192   Download

 • Thiết kế bài giảng toán lớp 7 được viết theo sách giáo khoa năm 2003-2004. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh đối với môn học này. Về Nội Dung: Tuân theo đúng trình tự bài giảng trong sách giáo khoa toán gồm 72 tiết.

  pdf362p ktct_1669 03-05-2012 2777 224   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY CHÍNH Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai 31/12/2010 Cho năm tài chính kết thúc ngày THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 1.

  pdf0p meomap8 30-12-2011 164 58   Download

 • Về số tuyệt đối giảm 7.717 triệu đồng, tức là giảm 10,8%. Vì vậy, Ngân hàng cần có các giải pháp cụ thể để tăng nhanh hơn nữa nguồn vốn huy động, nhất là từ các TC - KT, xã hội …nhằm giảm chi phí sử dụng vốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. - Nguồn vốn khác: Vốn khác cũng tăng theo các năm cụ thể: năm 2001 đạt 2.367 triệu đồng, năm 2002 đạt 5.766 triệu đồng sang năm 2003 đạt 6.

  pdf36p ttcao10 28-08-2011 39 6   Download

 • Cuối cùng dẫn đến SFAS số 133, Kế toán cụ phái sinh và Rào Activities.44 Trong những trường hợp khác, SEC có thể từ chối chấp nhận một chuẩn mực kế toán được thành lập FASB FASB để xem xét lại và sửa đổi vị trí của nó.

  pdf41p banhbeo4 08-11-2011 35 5   Download

 • Chuyên đề 7 Tin học PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1. Khái niệm về hệ điều hành Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên máy tính. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay: MSDOS, Windows, Unix, Linux, OS/2, Macintosh… 1.2. Máy tính và Nguyên lý hoạt động của máy tính 1.2.1.

  pdf79p misadu 07-07-2010 319 221   Download

 • Bộ môn lịch sử ở trường phổ thông có vai trò rất quan trọng, nó cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của xã hội loài người và lịch sử dân tộc, Trên cơ sở đó giáo dục, khơi dậy những tình cảm, tư tưởng, đạo đức làm chuẩn mực cho mọi hành vi trong cuộc sống, góp phần phát triển toàn diện học sinh.

  doc22p phuc_anh95 16-04-2013 299 51   Download

 • A.Mục tiêu: +HS biết được số thực là tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ; biết được biểu diễn thập phân của số thực. Hiểu được ý nghĩa của trục số thực. +Thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N đến Z, Q và R. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: +Bảng phụ ghi bài tập, ví dụ. +Thước kẻ,

  pdf6p abcdef_28 07-09-2011 326 18   Download

Đồng bộ tài khoản