Chức năng của đạo đức

Xem 1-20 trên 794 kết quả Chức năng của đạo đức
 • Bài giảng Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nhằm giúp cho người học hiểu được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa vai trò của đạo đức. Qua đó,tìm hiểu những đánh giá của Đảng về tình hình và thực trạng của đạo đức lối sống hiện nay trong xã hội.

  ppt17p phucphamcong 26-07-2016 222 52   Download

 • Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  doc18p rongkute 03-10-2011 866 225   Download

 • Khái niệm chức năng lãnh đạo: lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng lên người khác để làm cho họ thực sự sẵn sàng và nhiệt tình phấn đấu để hoành thành những mục tiêu của tổ chức.

  ppt30p and_12 14-08-2013 344 63   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng truyện kể nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học" - Giáo dục công dân lớp 10 nêu lên cơ sở lý luận của đề tài; thực trạng của đề tài; giải pháp và tổ chức thực hiện (sử dụng truyện kể để giới thiệu bài, sử dụng truyện kể để giảng dạy bài mới, sử dụng truyện kể để củng cố bài học).

  doc19p thanhbinh22592 13-06-2016 64 15   Download

 • Bài tiểu luận được thực hiện nhằm mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh...

  doc34p binbin_hoang 28-04-2011 3073 1311   Download

 • Trước Mác, A8ngghen, những nhà triết học đều rơi vào quan niệm duy tâm khi xem xét vấn đề xã hội và đạo đức. Họ không thấy được tính quy định của nhân tố kinh tế đối với sự vận động của xã hội nói chung và đạo đức nói riêng.

  pdf7p giangnam45 20-05-2010 960 169   Download

 • Đề tài thông qua nghiên cứu tính năng, tác dụng của bộ dụng cụ kiểm tra và nội dung kiểm tra bằng phương pháp FMS (Functional Movement Screen), tiến hành xây dựng quy trình ứng dụng phương pháp FMS trong đánh giá động tác theo chức năng cho vận động viên (VĐV) Bóng bàn. Trên cơ sở đó tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng động tác theo chức năng của nam VĐV Bóng bàn trẻ tại Trung tâm Đào tạo VĐV, Trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Bắc Ninh.

  pdf6p violympus 18-03-2019 0 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về phân tích các chức năng của KTCT Mác – Lê Nin. Hãy nêu rõ ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu môn học này đối với sinh viên, cán bộ của Đảng và Nhà nước

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 546 125   Download

 • Bài giảng hệ sinh dục nữ trình bày nội dung về cấu tạo về cấu tạo của các bộ phận sinh dục nữ, cụ thể là cấu tạo của buồng trứng, các loại nang trứng, hoàng thể, dòng noãn, vòi trứng, tử cung, âm đạo. Mục đích của giáo trình là cung cấp những kiến thức về hệ sinh dục nữ giúp người đọc mô tả được cấu tạo mô học chung của buồng trứng, mô tả, phân biệt các loại nang trứng.

  pdf33p nhatrangyeuthuong 21-04-2014 333 108   Download

 • Để thực hiện mục tiêu của đề tài tìm các giải pháp xây dựng nền văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay, trước hết cần nghiên cứu khái niệm văn hóa đạo đức , cấu trúc, chức năng của văn hóa đạo đức. Văn hóa đạo đức là lĩnh vực then chốt của văn hóa tinh thần xã hội. Khi nói, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội thực chất là nói tới vai trò của văn hóa đạo đức, yếu tố cơ bản của nền tảng đó....

  pdf140p nhatro75 06-07-2012 733 101   Download

 • Đạo đức nhà báo không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tác phẩm của nhà báo đó, mà còn tác động đến toàn xã hội nói chung và đội ngũ báo chí nói riêng. Trong hơn mười năm qua, vấn để xuống cấp của đạo đức báo chí trong cơ chế thị trường đã là chủ đề của nhiều cuộc hội thảo do Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức.

  pdf6p skkndayhoc 27-09-2011 286 91   Download

 • Bài giảng Đạo đức học Mác - Lênin nhằm giúp cho sinh viên hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; phân biệt được các dạng đạo đức trong lịch sử; nắm được mối quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf186p hoa_loaken91 02-06-2014 232 65   Download

 • Ebook Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày nội dung chuyên đề 2 - Giới thiệu tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân " của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề 3 - Giới thiệu tác phẩm "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf59p talata_10 25-03-2015 104 32   Download

 • Đạo đức là một hiện tượng lịch sử và xét cho cùng, là sự phản ánh của các quan hệ xã hội. Có đạo đức của xã hội nguyên thuỷ, đạo đức của chế độ chủ nô, đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản, đạo đức cộng sản. Lợi ích của giai cấp thống trị là duy trì và củng cố những quan hệ xã hội đang có; trái lại, giai cấp bị bóc lột tuỳ theo nhận thức về tính bất công của những quan hệ ấy mà đứng lên đấu tranh chống lại và đề ra quan...

  pdf142p truongthiuyen13 13-07-2011 197 24   Download

 • Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương II - Một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục trình bày với học viên khái niệm thanh tra giáo dục, cơ sở khoa học của TTGD, vị trí; chức năng của TTGD, nhiệm vụ và quyền hạn của TTGD, nội dung của TTGD, nguyên tắc chỉ đạo của hoạt động TTGD, hình thức thanh tra, phương thức hoạt động thanh tra.

  pdf27p missminh32 10-04-2014 104 24   Download

 • Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Tâm lý học bệnh nhân các chuyên khoa; khái niệm, nguồn gốc, bản chất chức năng của đạo đức học; các phạm trù cơ bản của đạo đức học; đại cương về đạo đức y học và đạo đức người thầy thuốc Việt Nam; rèn luyện đạo đức người thầy thuốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; y học trong xã hội nguyên thủy và xã hội chiếm hữu nô lệ; y học trong xã hội phong kiến; y học trong xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội xã h...

  pdf70p lalala8 22-12-2015 78 23   Download

 • Bài giảng Đạo đức trong nghiên cứu y tế nhằm trình bày về khía cạnh lịch sử của đạo đức trong nghiên cứu y tế, mô tả được các vấn đề đạo đức nảy sinh trước, trong và sau khi thực hiện nghiên cứu, phân tích được những vấn đề đạo đức chính cần quan tâm trong làm việc với nhóm dễ tổn thương, mô tả được vai trò và chức năng của Hội đồng đạo đức.

  ppt29p yellow_12 29-05-2014 109 19   Download

 • Gần đây ngữ pháp chức năng đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà ngôn ngữ học ứng dụng của Việt Nam. Ngữ pháp chức năng đã được đưa vào nhiều chương trình đào tạo sau đại học ngành ngôn ngữ học ứng dụng. Tuy nhiên vấn đề ứng dụng lý thuyết ngữ pháp chức năng vào lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam. Bài viết này đưa ra một số gợi ý về vấn đề này.

  pdf8p miulovesmile4 19-11-2018 9 2   Download

 • Mục tiêu học tập: Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị. Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị....

  ppt18p hotranvananh 28-11-2010 1285 735   Download

 • Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng (3/2/10930 -3/2/2007). Mục đích của cuộc vận động là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương Hồ Chí Minh.

  doc9p thoactd 03-10-2010 2031 526   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Chức năng của đạo đức
p_strCode=chucnangcuadaoduc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản