intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình 135 giai đoạn ii

Xem 1-20 trên 47 kết quả Chương trình 135 giai đoạn ii
 • Thủ tục hành chính, thủ tục bộ dân tộc, Thủ tục Chương trình 135 giai đoạn II

  doc1p toanphuc 12-01-2010 330 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 1105/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện tích đầu tư chương trình 135 giai đoạn ii và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn ii', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 187 19   Download

 • Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí Chương trình 135 giai đoạn II

  doc1p myngoc 13-08-2009 119 14   Download

 • Trong tương lai, cần làm rõ mối quan hệ giữa việc hỗ trợ giảm nghèo có mục tiêu với việc lồng ghép các chính sách, chương trình thường xuyên: Giao lại trách nhiệm quản lý các chương trình, ví dụ như y tế, giáo dục, cho các bộ chuyên trách để trở thành các chính sách thường xuyên, từ đó giúp làm tăng sự minh bạch và giúp tạo ra định hướng ‘vì người nghèo’ tốt hơn trong hệ thống các chính sách thường xuyên được phổ cập toàn dân Cần đơn giản hoá và hài hoà các chính sách và...

  pdf1p manutd1907 09-04-2013 61 13   Download

 • Chuyên đề: Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các xã thuộc chương trình 135 - Giai đoạn II (2006-2010). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm các nội dung kiến thức cần thiết.

  pdf48p kimkhanhkh 13-03-2014 67 10   Download

 • Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (CTMTQG-GN) và Chương trình 135 giai đoạn II (CT135-II), thuộc Uỷ ban Dân tộc (UBDT), là nền tảng cho phương pháp tiếp cận giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ Việt Nam. Trong năm 2008, Bộ LĐTBXH tổ chức đánh giá giữa kỳ (ĐGGK) CTMTQG-GN giai đoạn 2006-2008. Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH được giao chỉ đạo ĐGGK và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Viện KHLĐXH) được giao thực hiện ĐGGK. 2. CTMTQG-GN bao gồm 12 chính sách, dự án và các hoạt động; Bộ LĐTBXH...

  pdf69p manutd1907 09-04-2013 71 7   Download

 • nhìn lại quá khứ đối mặt với thách thức mới: chương trình 135 - ii báo cáo đánh giá lại tình hình hoạt động giai đoạn 2006 -2008 với nội dung trình bày các chính sách của nhà nước về vấn đề xóa đói giảm nghèo cho nhân dân như sau: sự cân đối và phối hợp giữa các dự án/chính sách, sự phối hợp giữa các chương trình giảm nghèo còn là vấn đề, đối thoại chính sách giữa ubdt và các đối tác phát triển trong khuôn khổ hỗ trợ ngân sách, một số khuyến nghị cho giai đoạn 2009 -2010, một số khuyến nghị trung hạn (2011 - 2015),...

  pdf99p motorola_12 01-06-2013 83 17   Download

 • Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo. Thành quả này có được nhờ quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo của đất nước trong suốt thời gian qua, trong đó các chương trình giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (cTmTqG-GN) và chương...

  pdf18p motorola_12 01-06-2013 82 8   Download

 • Nghiên cứu định tính này sử dụng cách tiếp cận lý thuyết từ cơ sở để khảo sát và xây dựng mô hình lý thuyết về khả năng tham gia của phụ nữ H’re và Kor vào Chương trình 135 giai đoạn II và Chương trình ISP tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf16p nganga_08 12-10-2015 40 4   Download

 • Quyết định 06/2007/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II

  doc21p trangson 19-08-2009 98 2   Download

 • Quyết định 69/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II

  pdf11p uyenson 19-08-2009 601 53   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ (ngoài hồ sơ mở tài khoản), bao gồm: Hồ sơ gửi lần đầu: - Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế- kỹ thuật (bản chính hoặc sao y); - Quyết định đầu tư hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc sao y); - Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Dự toán chi tiết của từng hạng mục (bản chính hoặc sao y) - Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu...

  doc1p batrinh 19-08-2009 247 43   Download

 • Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn,xã biên giới,xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010(Chương trình 135 giai đoạn II) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh8 16-11-2009 416 32   Download

 • Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf3p lawvhxh5 16-11-2009 335 29   Download

 • Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành....

  pdf16p lawvhxh7 16-11-2009 250 25   Download

 • Quyết định 1105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện tích đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 309 16   Download

 • Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf14p lawvhxh4 16-11-2009 339 15   Download

 • Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p lawdvpl1 10-11-2009 156 11   Download

 • Quyết định 325/QĐ-UBDT về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf12p lawvhxh1 16-11-2009 163 10   Download

 • Quyết định 325/QĐ-UBDT về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf11p lawttnh1 11-11-2009 60 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình 135 giai đoạn ii
p_strCode=chuongtrinh135giaidoanii

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2