intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển đổi hình thức

Xem 1-20 trên 3092 kết quả Chuyển đổi hình thức
 • Tham khảo tài liệu 'chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng liên doanh thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p meoconbunngu 27-01-2011 59 4   Download

 • Bài viết tập trung vào việc nhận diện hợp đồng chuyển đổi hình thức công ty và nghiên cứu sự vô hiệu của hợp đồng chuyển đổi hình thức công ty. Tác giả bài viết cũng cho rằng pháp luật Việt Nam có nhiều bất cập liên quan tới lĩnh vực này cần sửa đổi. Con người có những quyền tự nhiên luôn cần được pháp luật ghi nhận và bảo vệ - Đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đồng thời, pháp luật cũng thừa nhận các phương tiện để bảo...

  pdf4p dem_thanh 20-12-2012 38 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký chuyển đổi hình thức hoạt động tổ chức hành nghề luật sư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 51 3   Download

 • Luận văn phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về chuyển đổi hình thức công ty, và tìm ra các bất cập cụ thể cần sửa đổi. Kiến nghị những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc chuyển đổi hình thức công ty.

  pdf23p truongtien_08 03-04-2018 21 3   Download

 • Sự chuyển một hình thức sở hữu kinh doanh hiện hữu sang một hình thức khác.  Có thể làm thay đổi chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức hoặc quy mô kinh,Những năm gần đây, ưu thế của công ty cổ phần ngày càng được thể hiện rõ nét cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước ta. Trong số các công ty cổ phần mới ra đời có một số lượng lớn các công ty cổ phần hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ các loại hình doanh nghiệp khác mà...

  ppt19p can_loc 29-07-2012 113 24   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở ngân hàng; Bộ Công an; Ngân hành Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Tp nơi dự kiến đặt trụ sở của ngân hàng Cách thức thực...

  pdf13p meoconbunngu 27-01-2011 90 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về công ty đối nhân, công ty đối vốn và những vấn đề pháp lý cụ thể liên quan tới việc chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về việc chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 23 5   Download

 • Bài viết này đề xuất sơ đồ hình thành VSC dựa trên phân cụm K-means và việc chuyển đổi giao thức tương ứng để truyền dữ liệu qua các mạng không được cấp phép và được cấp phép tại đầu tế bào (CH:cell head ) được phát triển. Dựa trên thiết kế kiến trúc của các tế bào ảo nhỏ, một thuật toán cấp phát tài nguyên mới cũng được đề xuất cho viễn cảnh của các tế bào ảo nhỏ để nâng cao lưu lượng trên hệ thống với tính công bằng tương đương.

  pdf6p vititan2711 14-08-2019 8 0   Download

 • Giới thiệu Việc chuyển đổi sinh khối thành năng lượng (hay còn gọi là năng lượng sinh khối) bao gồm nhiều phương pháp khác nhau phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, công nghệ chuyển đổi, các hình thức ứng dụng của năng lượng sinh khối và điều kiện kinh tế của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Nguồn nguyên liệu sinh khối có thể được sản xuất từ các loại cây trồng năng lượng chuyên dụng, cây trồng làm chất đốt ngắn ngày, các sản phẩm từ rừng và dư lượng nông nghiệp như: thân cây, củi, rơm rạ ….....

  pdf5p trongminh123 17-10-2012 196 69   Download

 • Xử lí kế toán trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Những năm gần đây, ưu thế của công ty cổ phần ngày càng được thể hiện rõ nét cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước ta. Trong số các công ty cổ phần mới ra đời có một số lượng lớn các công ty cổ phần hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ các loại hình DN khác mà chủ yếu là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ trước đến nay, việc chuyển đổi hình thức...

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 151 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đối tượng là tổ chức và người việt nam định cư ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p ee_traime 27-12-2010 75 7   Download

 • Công văn 2886/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá khi chuyển đổi hình thức kinh doanh

  pdf2p phuongtruc 16-08-2009 43 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------....., ngày.... tháng.... năm ... ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chúng tôi là: ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 46 3   Download

 • Công văn số: 1851/TTg-KTN ngày 19/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v chuyển đổi hình thức đầu tư và bổ sung cải tạo mặt đường quốc lộ 22 vào Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường quốc lộ 22B, tỉnh Tây Ninh xét theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 10682/BGTVT-ĐTCT ngày 13 tháng 8 năm 2015.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 22 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế; Sở Tài Chính. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày...

  pdf5p taituongchienxuxu 29-11-2010 90 9   Download

 • Về sự chuyển đổi phương thức thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta hiện nay Cho nên, ngay sau đó, chúng ta đã phải sửa đổi, bổ sung theo hướng tách tội, bổ sung tội hoặc sửa đổi quy định đã có. Ví dụ: Nhóm tội phạm về ma tuý trước đây, nhóm tội phạm về môi trường hoặc nhóm tội phạm về vi tính hiện nay v.v.. 4. Thay đổi quan niệm về nguồn của pháp luật hình sự theo hướng trên sẽ dẫn đến hai sự thay đổi chính....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 41 6   Download

 • Giáo dục đạo đức cho sinh viên, thông qua nhiều hình thức phù hợp với đối tượng sinh viên của Đại học Đà Nẵng: Chẳng hạn dạy các môn học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên ngành, hình thức nêu gương. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay".

  pdf5p vinhbinh2013 07-06-2016 72 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính củ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận –huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng kinh tế quận; Phòng Công thương huyện; Ủy...

  pdf5p ca_chepvang 28-10-2010 63 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế, Tài chính. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 28 làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp...

  pdf5p taituongchienxuxu 29-11-2010 56 4   Download

 • Hiện các công ty kiểm toán thuộc sở hữu Nhà nước đang khẩn trương triển khai các bước, bao gồm tham khảo ý kiến, kinh nghiệm, xây dựng đề án, lộ trình thực hiện... để muộn nhất là hết quí I năm 2007 hoàn tất việc chuyển đổi hình thức sở hữu.

  pdf9p hamdocsach08 27-12-2010 64 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển đổi hình thức
p_strCode=chuyendoihinhthuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản