intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển hóa CO2

Xem 1-20 trên 189 kết quả Chuyển hóa CO2
 • Bài báo trình bày các kết quả chế tạo, đặc trưng các hệ xúc tác trên cơ sở Ni-Ga, gồm xúc tác Ni-Ga dạng hợp kim, Ni-Ga/oxide, Ni-Ga/ mesosilica và Ni-Ga-Co/mesosilica; ứng dụng các xúc tác này cho quá trình tổng hợp methanol từ CO2 theo phản ứng khử một giai đoạn với H2 . Xúc tác Ni-Ga hợp kim được chế tạo theo các phương pháp nóng chảy kim loại tại 1.

  pdf22p nhadamne 28-01-2020 81 0   Download

 • Các nhà khoa học tại Viện Kỹ thuật sinh học và Công nghệ nano Singapo (IBN) đã đạt được một bước tiến mới trong mục tiêu chuyển hóa cacbon đioxit (CO2) - loại khí hiệu ứng nhà kính thông thường - thành sản phẩm hữu ích. Các nhà nghiên cứu tại IBN cho biết, bằng cách sử dụng xúc tác hữu cơ họ đã kích hoạt CO2 trong một quá trình phản ứng nhẹ nhàng và không độc hại để sản xuất metanol - một loại nguyên liệu công nghiệp được sử dụng rộng rãi và cũng là nhiên liệu...

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 91 16   Download

 • Đề tài nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình tổng hợp methanol từ CO2 bằng cách ứng dụng công nghệ lò phản ứng màng sử dụng xúc tác với thành phần 16 % CeO2- 30 % CuO – 30 % ZnO/ 24 % Al2O3. Các thí nghiệm khảo sát, đánh giá nhằm lựa chọn màng phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, thí nghiệm xác định điều kiện thích hợp cho quá trình tổng hợp methanol với hệ phản ứng màng được tiến hành.

  pdf13p hulk1234 01-06-2018 55 1   Download

 • 1.Krebs, chuỗi HHTB và sự phosphoryl oxy hoá: là con đường chung cuối cùng của sự thoái biến các chất G, L, P. + Tạo ra phần lớn CO2 ở tổ chức (từ 2 f.ư 3 và 4). + Tạo ra phần lớn ATP cho cơ thể (12 ATP ). 2. VòngKrebs liên quan với các quá trình chuyển hoá khác: + Cung cấp H và e- cho chuỗi HHTB và sự phosphoryl hóa. +Tạo các chất: AcetylCoA, -Cetoglutarat, Oxaloacetat.. 3. Thể hiện sự tiến hóa- cơ thể tích lũy và sử dụng NL 1 cách hiệu quả, các cơ thể kỵ khí ko có...

  ppt17p fpt_12 21-05-2013 144 28   Download

 • , các hệ xúc tác hữu hiệu cho quá trình chuyển hóa khí thải CO2 từ các nhà máy điện thành các phân tử carbonate chứa vòng có thể giúp giảm lượng khí phát thải và sự phụ thuộc của ngành công nghiệp hóa dầu vào nhiên liệu hóa thạch. Xúc tác trên chất mang rắn làm việc ở 60 độ C và áp suất khí quyển có thể được sử dụng ở các nhà máy điện để hấp phụ CO2 từ khí thải và cho nó phản ứng với hợp chất chứa vòng epoxide để tạo thành các hợp chất...

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 57 9   Download

 • Luán án nhằm nghiên cứu thực nghiệm công nghệ chuyển hoá một số vật liệu chứa cacbon của Việt Nam bằng hơi nước và bằng khí CO2, thu thập và hệ thống hoá các số liệu thực nghiệm thu được; thiết lập các mô tả động học của phản ứng chuyển hoá cacbon bằng hơi nước và bằng khí CO2; xây dựng cơ sở khoa học cho việc tính toán thiết kế và công nghệ thiết bị chuyển hoá (hoạt hóa) than gáo dừa bằng hơi nước ở qui mô công nghiệp.

  pdf26p cuongcuncon 03-09-2019 12 0   Download

 • Tài liệu tham khảo bài tập hóa chuyên đề CO2 tác dụng dung dịch kiềm

  doc2p phidoigabay940 28-08-2010 641 231   Download

 • 1. Bản chất của sự HHTB là: A.Sự đốt cháy các chất hữu cơ B.Sự oxy hóa khử tế bào C.Sự đốt cháy các chất hữu cơ trong cơ thể D.Sự kết hợp hydro và oxy để tạo thành nước E.Tất cả các câu trên đều sai 2. Sản phẩm cuối cùng của chuổi HHTB thường là: A.H2O B.CO2 và H2O C.H2O2 D.H2O và O2 E.H2O 2 và O2

  doc16p blousetrang_217 29-04-2010 195 33   Download

 • Với tỷ trọng rất lớn trong bầu khí quyển, CO2 là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất và cũng góp phần rất lớn vào việc phá hủy tầng ozôn, gây ra biến đổi khí hậu Trái Đất. Công nghệ mới thu CO2 từ ống khói Lần đầu tiên Đức lưu trữ CO2 vào lòng đất Các quá trình được đề xuất từ trước đến nay đối với việc thu giữ CO2 thường bao gồm các phản ứng tỷ lượng với hydroxit để tạo thành cacbonat hoặc bicacbonat và chuyển hóa có xúc tác...

  pdf5p heoxinhkute7 24-12-2010 83 16   Download

 • Rối loạn khởi phỏt là pCO2 do ↓ thải trừ CO2 ở phổi, gặp: * Bệnh phổi: - P. Quản, phế viờm - Viờm phổi - Hen - Khớ thũng phổi * HCTK: - Thuốc ngủ - Bại liệt - CTSN, u nóo - Rối loạn tuần hoàn nóo * Hớt phải CO2/ k.khớ đó thở * XN: pH ↓ ( 40mmHg) HCO3Bộ quốc phòng

  pdf5p artemis04 07-09-2011 85 12   Download

 • 2.2. SINH TỔNG HỢP AMINO ACID (TKGK). TKGK). 2.2.1.Tổng hợp amino acid ko cần thiết. Từ các chất trung gian của vòng Krebs: Glu, Gln + Glutamic acid (Glu): *Alanin, Aspartic acid, asparagin + Ala, Asp: Sự tạo thành Ala, Asp (TĐAM): Asp: GPT: Glu + pyruvat Ala +  cetoglutarat GOT:Glu + oxaloacetat Asp +  cetoglutarat + Asparagin từ Asp tương tự Gln * Serin và glysin: + Serin: từ 3-PG - hydroxypyruvat: Serin: 3Hydroxypyruvat + Alanin Serin + Pyruvat + Glysin: từ f.ư carboxyl hóa serin : Glysin: CO2+Serin+2H+ + FH4 2 glysin+ H2O + 5,10-methylen-THF 5,10-methylen- ...

  pdf5p artemis04 07-09-2011 76 9   Download

 • Vòng Krebs: (vòng citric, vòng tricarboxylic) + KN: là quá trình "O": acetyl CoA - SPCC là CO2 và H2O, trì + Xảy ra ở ty thể * Các phản ứng: f.ư 1: Ngưng tụ acetylCoA và oxaloacetat tạo citrat. 1: f.ư 2: Đồng phân hoá citrat thành isocitrat. f.ư 3: Khử carboxyl lần 1: Tạo -cetoglutarat (- CG), NADH2 3: ( f.ư 4: Khử CO2-Oxy hóa -cetoglutarat tạo succinylCoA, NADH2 4: f.ư 5: Từ succinylCoA tạo succinat. 5: f.ư 6: Oxy hóa succinat thành fumarat (FADH2) f.ư 7...

  pdf6p artemis04 07-09-2011 83 9   Download

 • Câu 61: Sản phẩm của pha sáng gồm có: a/ ATP, NADPH và O2 b/ ATP, NADPH và CO2 c/ ATP, NADP+và O2 d/ ATP, NADPH. Câu 62: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào? a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và nhiệt đới. b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. c/ Sống ở vùng nhiệt đới. d/ Sống ở vùng sa mạc

  pdf7p heoxinhkute10 13-01-2011 96 7   Download

 • Mêtan hoá CO2 và hỗn hợp CO+CO2 trên các hệ xúc tác niken Sau năm 1996, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh Hải Dương, với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo huyện Thanh Hà, một phần lớn diện tích trồng lúa trên địa bàn đã được chuyển sang cây vải (UBND huyện Thanh Hà, 1993).

  pdf10p muacuoihe 13-08-2013 53 7   Download

 • Đặc điểm: chậm, hiệu quả mạnh, duy trì HCO3-/ H.tư & DGB * Tái hấp thu gần hoàn toàn HCO3-: 90%/ TB ÔL gần, 10% ÔL xa.TK phổi (↓ TS, BĐ thở) - ↓ đào thải CO2 . CO2 TC CO2/ Phổi Tốt: Phổi đào thải CO2, bền bỉ, liên tục = điều hoà CBAB có hiệu quả Hạn chế: k ,↓ TS, BĐ thở quá mức CO2

  pdf5p artemis04 07-09-2011 58 5   Download

 • Serotonin (5- Hydroxy (5tryptamin) Vai trò: - Có liên quan tới QT ngủ & trí nhớ cảm xúc. - ức chế TK (có tác dụng của ête & thuốc gây mê khác). - Gây co thắt mạch nhỏ. - Là chất bảo vệ phóng xạ (+gốc tự do & ảnh hưởng trên hô hấp tổ chức). (Trp - Tryptamin + CO2 , DOPA- Dopamin + CO2). DOPA-

  pdf5p artemis04 07-09-2011 37 5   Download

 • Rối loạn khởi phát là pCO2 do ↓ thải trừ CO2 ở phổi, gặp: * Bệnh phổi: - P. Quản, phế viêm - Viêm phổi - Hen - Khí thũng phổi * HCTK: - Thuốc ngủ - Bại liệt - CTSN, u não - Rối loạn tuần hoàn não * Hít phải CO2/ k.khí đã thở * XN: pH ↓ ( 40mmHg) HCO3- máu  ( 25 mmol/l) t CO2  , các TS khác ít thay đổi

  pdf5p artemis04 07-09-2011 61 4   Download

 • Nghiên cứu và mô hình hoá động học phản ứng chuyển hoá than gáo dừa thiêu kết bằng cacbon dioxit (CO2) Xử lý sai số thí nghiệm theo chương trình IRRISTAT version 4.3 của viện lúa quốc tế IRRI. Phân tích phương sai và đánh giá khả năng kết hợp (KNKH) sử dụng chương trình phần mền Dialen của Ngô Hữu Tình và Nguyễn Đình Hiền (1996).

  pdf6p muacuoihe 13-08-2013 40 4   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu bao thể nguyên sinh của magma bằng phương pháp địa hóa nhiệt áp trên thiết bị RAMAN đã xác định granitoid khối Ngọc Tụ mang đặc tính oxy hóa được chỉ thị bởi các bao thể nguyên sinh giàu CO2. Điều kiện này cho thấy granitoid khối Ngọc Tụ không thuận lợi cho tính chuyên hóa sinh khoáng của Sn nhưng có thể thuận lợi cho việc di chuyển Mo, W từ dung thể magma vào dung dịch quặng.

  pdf11p angicungduoc10 15-03-2021 5 0   Download

 • Cố định cacbon C3 là một kiểu trao đổi chất để cố định cacbon trong quang hợp ở thực vật. Quá trình này chuyển hóa điôxít cacbon vàribuloza bisphotphat (RuBP, một đường chứa 5-cacbon) thành 3photphoglyxerat thông qua phản ứng sau: 6 CO2 + 6 RuBP → 12 3photphoglyxerat Phản ứng này diễn ra ở mọi thực vật như là bước đầu tiên trong chu trình Calvin.

  pdf5p heoxinhkute4 29-09-2010 644 103   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển hóa CO2
p_strCode=chuyenhoaco2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2