intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế tự chủ trong cơ quan hành chính nhà nước

Xem 1-20 trên 98 kết quả Cơ chế tự chủ trong cơ quan hành chính nhà nước
 • Đề tài luận văn này được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu thực trạng công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác này.

  pdf119p thanhngan29092009 27-09-2018 90 32   Download

 • Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp? Đặc trưng, hình thức như thế nào? Có những ưu, nhược điểm gì? Tính pháp lệnh: Nhà nước xây dựng các chỉ tiêu một cách chủ quan, sau đó đưa xuống cho các doanh nghiệp, thậm chí cả hợp tác xã thực hiện ▪ Hệ thống chỉ tiêu: Cấp phát vốn, vật tư, giao nộp sản phẩm cho nhà nước cũng đều nằm trong chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho ▪ Các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất đó là hoàn thành chỉ tiêu...

  ppt18p hatrankt54c 23-09-2012 771 113   Download

 • Từ Đại hội Đảng VI năm 1986, Đảng và Nhà nước ta xác định chúng ta đang trong thời kì quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong đó, xây dựng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên xuốt trong giai đoạn lịch sử này. Để có được bài học đó, chúng ta đã phải trả giá bằng một thời kỳ dài nền kinh tế vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp với tất cả những "thói hư tật xấu", vì...

  doc107p dinhthao00 14-06-2011 105 36   Download

 • Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng học kinh nghiệm quý báu để đổi mới và cải cách kinh tế. Xây dựng một nền kinh tế thị trường, một nền kinh tế nhiều thành phần, lành mạnh chính là sự vận dụng sáng...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 101 28   Download

 • Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước,theo định hướng XHCN và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ cho quá trình CNH-HĐH. Để thực hiện tốt chủ trương đường lối trên, để tồn tại và phát triển vững mạnh trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, có sự cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp cần phải đánh giá đúng thực trạng của mình hay nói một cách khác để...

  pdf35p kmkmkmkmkm 09-09-2012 118 29   Download

 • Trong công cuộc đổi mới hiện nay, quá trình phát triển hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang diễn ra sôi động. Nước ta hiện chuyển biến mạnh mẽ sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường, không chỉ hòa nhập trong nước mà còn vươn xa ra thế giới. Trong tình hình đó hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng, đóng vai trò to lớn trong việc...

  doc54p trungmq 03-07-2013 63 30   Download

 • Những năm gần đây, Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước,theo định hướng XHCN và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ cho quá trình CNH-HĐH. Để thực hiện tốt chủ trương đường lối trên, để tồn tại và phát triển vững mạnh trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, có sự cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp cần phải đánh giá đúng thực...

  pdf39p vaio1111 03-09-2012 113 28   Download

 • Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức và thực tiễn,...

  pdf29p inside33 08-12-2012 78 18   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới “phát triển và hội nhập quốc tế”, các chính sách, chế độ kinh tế tài chính cũng không ngừng thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nền kinh...

  pdf98p nokia_12 09-05-2013 73 17   Download

 • Đại hội Đảng VI đã đánh giá đến một bước ngoặt quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Xoá bỏ nền kinh tế hàng hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong đó đổi mới trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại có một vị trí hết sức quan trọng. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, trong những năm...

  pdf83p intel1212 06-12-2012 49 12   Download

 • xếp lại, cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trở thành cơ chế vận hành nền kinh tế. Vai trò tự điều tiết của thị trường bắt đầu phát huy tác dụng, giá cả thị trường dần đi vào ổn định đã chuyển từ thị trường của người bán sang thị trường của người mua. Cơ chế cạnh tranh có tác dụng điều chỉnh tích cực cơ cấu kinh tế, đào thải những yếu tố lạc hậu,làm bộc lộ đầy đủ những yếu kém trong sản xuất kinh doanh,...

  pdf14p cnkbmt2 16-10-2011 40 3   Download

 • Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang một nền kinh tế theo cơ chế thị trường, sự hoà nhập của các ngành kinh tế trong xã hội không những chỉ nằm riêng trong lĩnh vực quốc gia mà còn hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Vơí yêu cầu này,......

  pdf71p honeyoop 03-03-2009 6061 1914   Download

 • Trong điều kiện kinh tế hiện nay, khi nước ta chuyển từ mô hình kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận. Muốn thực hiện điều đó các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, cải tiến cơ sở vật chất...

  doc80p ngonghp 30-03-2010 2057 1109   Download

 • Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, đã thừa nhận người lao động được tự do làm việc theo hợp đồng tự thoả thuận, tự do thay đổi công việc , nơi làm việc phù hợp với nhu cầu bản thân. hay nói một cách khác là về mặt lý luận thừa nhận sự tồn tại khách quan của phạm trù thị trường sức lao động ,...

  pdf9p huemanvdoc 25-11-2009 402 128   Download

 • Công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam thực hiện từ những năm 90 của thế kỷ trước nhằm thay đổi cơ chế vận hành của nó theo yêu cầu quản lý đất nước trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của cuộc cải cách hành chính là nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả....

  pdf445p manutd1907 09-04-2013 229 95   Download

 • Cải cách hành chính là yêu cầu khách quan, là nội dung hết sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của nước ta. Đặc biệt từ Hội nghị Trung ương lần thứ tám, khoá VII, Cải cách hành chính được đặt thành nhiệm vụ có tầm chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf56p muathi2013 12-05-2013 120 43   Download

 • Kinh doanh là việc tổ chức hoạt động kinh tế nhằm thu được lợi nhuận, là cạnh tranh gay gắt trên thị trường để đặt được mục đích hiệu quả kinh tế cao. Ở Việt Nam từ khi chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khi các thành phần kinh tế điều được bình đẳng trong kinh doanh các doanh nghiệp Nhà nước không còn được ưu đãi như thời kỳ quan liêu bao cấp. Việc kinh doanh không hiệu quả...

  pdf69p lotus_123 15-12-2012 101 38   Download

 • Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, nhằm thực hiện mục tiên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Thực hiện chủ trương trên, từ sau đại hội 6 của Đảng (12/1986) đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chủ trương chính sách nhằm...

  pdf90p vaio1111 03-09-2012 92 27   Download

 • Trong nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhàn nước, các doanh nghiệp nhà nước ngày càng được nâng cao vai trò tự chủ của mình. Những vấn đề cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ngày càng khốc liệt và phức tạp.

  pdf58p chopchop1122 19-03-2013 90 22   Download

 • Luật Xử lý vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) là biện pháp chế tài của Nhà nước áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính (VPHC) nhằm lập lại trật tự quản lý hành chính bị xâm hại, đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Việc xử phạt được thực hiện bởi những người có thẩm quyền XPVPHC. Hiện nay, Dự án Luật XLVPHC - nhằm thay thế Pháp lệnh XLVPHC được ban hành năm 1989,...

  pdf14p bach_nhat 27-02-2012 131 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế tự chủ trong cơ quan hành chính nhà nước
p_strCode=cochetuchutrongcoquanhanhchinhnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2