intTypePromotion=1
ADSENSE

Con đường giáo dục

Xem 1-20 trên 1222 kết quả Con đường giáo dục
 • (NB) Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 trình bày khái quát về các con đường giáo dục, lý luận về quản lý giáo dục, nhà trường và người giáo viên. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf33p hoa_loaken91 02-06-2014 835 179   Download

 • Tài liệu Chương 5: Giáo dục trong nhà trường phổ thông bao gôm những nội dung về bản chất, mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục trong nhà trường phổ thông. Bên cạnh đó, tài liệu còn nêu lên những nguyên tắc và con đường giáo dục.

  doc8p dobinhluan 24-07-2016 90 2   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Giáo dục học đại cương có nội dung giới thiệu về Lí luận giáo dục, công tác quản lí giáo dục trong nhà trường với các nội dung cụ thể trình bày về: quá trình giáo dục, quy luật và nguyên tắc giáo dục, nội dung phương pháp và các con đường giáo dục, công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo dục tập thể học sinh.

  pdf46p couple 04-06-2014 566 242   Download

 • Trong hai thế kỷ XVII, XVIII cùng với quá trình mở rộng phạm vi lãnh thổ xuống phía nam, xác lập quyền tự trị trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, đồng thời với mong muốn tuyển chọn đội ngũ quan lại phục vụ cho bộ máy chính quyền thông qua con đường giáo dục khoa cử, các chúa Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách khác nhau như mở trường dựng lớp, xây dựng chương trình học tập, xếp đặt giáo quan, thực hiện các chế độ đãi ngộ để động viên khuyến khích họ cả về vật chất lẫn tinh thần...

  pdf12p allbymyself_07 02-02-2016 88 21   Download

 • Bài viết trình bày kết quả khảo sát đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về tổ chức bộ máy quản lí nhất quán trong nhận thức và hoạt động quản lí hiệu quả các con đường giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo dục có tay nghề, tăng cường cơ sở vật chất, tài chính tương ứng phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại của các trường trung học phổ thông huyện Bình Chánh.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 91 12   Download

 • Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu: định hướng chiến lược vai trò của nhà trường trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam, hình thành một chiến lược về phát huy vai trò của nhà trường theo quan điểm nhân văn - công nghệ và kinh tế - xã hội giáo dục, đề xuất mô hình nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của nhà trường trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh trong thời gian tới, vào cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p longnguyentran000 27-12-2016 109 12   Download

 • "Đề cương học phần Giáo dục học đại cương" giải thích những vấn đề cơ bản về giáo dục và Giáo dục học như bản chất, tính chất, chức năng của giáo dục, Giáo dục học là một khoa học; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục phổ thông, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và các con đường giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 24 2   Download

 • Trong hai thế kỷ XVII, XVIII cùng với quá trình mở rộng phạm vi lãnh thổ xuống phía nam, xác lập quyền tự trị trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, đồng thời với mong muốn tuyển chọn đội ngũ quan lại phục vụ cho bộ máy chính quyền thông qua con đường giáo dục khoa cử, các chúa Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách khác nhau như mở trường dựng lớp, xây dựng chương trình học tập, xếp đặt giáo quan, thực hiện các chế độ đãi ngộ để động viên khuyến khích họ cả về vật chất lẫn tinh thần...

  pdf12p thiendiadaodien_3 27-12-2018 57 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng sống của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số ở khu vực Tây nguyên trên các phương diện: Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về quan niệm KNS, mức độ cần thiết phải đẩy mạnh giáo dục KNS; trình độ KNS của HSTH người DTTS; các con đường giáo dục KNS và những khó khăn của GV trong quá trình giáo dục KNS với mong muốn làm rõ thực trạng làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp tăng cường giáo dục KNS cho HSTH người DTTS.

  pdf9p tamynhan9 02-12-2020 28 0   Download

 • Giáo dục thể chất là một trong mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước ta, và nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục thể chất được hiểu là: “Quá trình sư phạm nhằm giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, hoàn thiện về thể chất và nhân cách, nâng cao khả năng làm việc, và kéo dài tuổi thọ của con người”. Giáo dục thể chất cũng như các loại hình giáo dục khác, là quá trình sư phạm với đầy đủ đặc điểm của nó, có vai trò chủ đạo của nhà...

  doc27p wildorchid_btm 12-05-2010 2253 302   Download

 • Bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục quyền con người nói riêng cho cán bộ quản lý giáo dục ở nước ta, từ đó, tìm ra các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay là việc làm có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

  pdf6p trieuroger 09-09-2018 45 2   Download

 • Giáo dục nhà trường phối hợp với giáo dục gia đình là rất cần thiết nó giúp ta nâng cao hiệu quả giáo dục con người, để góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành học Mầm non. Vì vậy việc kết hợp thống nhất giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội đã trở thành một nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện pháp giáo dục cho trẻ!

  doc12p mucnang999 04-03-2021 24 2   Download

 • Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thực trạng và nhu cầu của các bậc cha mẹ, nhóm nghiên cứu xây dựng 4 biện pháp cơ bản: Thành lập câu lạc bộ cha mẹ, bồi dưỡng năng lực giáo dục con theo khoa học cho cha mẹ, ứng dụng CNTT trong việc phát triển bền vững năng lực giáo dục cho cha mẹ, tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách quy định về giáo dục gia đình và phát triển năng lực giáo dục cho cha mẹ học sinh.

  pdf14p tamynhan9 02-12-2020 10 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có mục đích nghiên cứu nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông bằng con đường tích hợp giáo dục kỹ năng sống với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p orionlachocopie 29-03-2011 2339 735   Download

 • Một số trẻ nói chuyện rất nhiều. Sự hăng hái và năng lượng của trẻ dường như đầy tràn. Nhưng nếu con bạn không được như thế, bạn đừng buồn và hãy tham khảo tư liệu này để giúp bé yêu tự tin hơn, loại bỏ tính nhút nhát.

  pdf5p abcdef_9 09-07-2011 1119 625   Download

 • Sự phát triển kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á đã cho thấy quan hệ mật thiết giữa phát triển và giáo dục ĐH - CĐ. Cho dù trong các nước và vùng lãnh thổ thịnh vượng nhất ở khu vực – Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và gần đây là Trung Quốc - mỗi nơi đều đi theo những con đường phát triển độc đáo, nhưng điểm chung trong thành công của họ là sự theo đuổi nhất quán một nền khoa học và giáo dục ĐH – CĐ chất lượng cao....

  doc3p mbavkc 19-12-2009 898 394   Download

 • Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật giáo dục.Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”...

  doc26p boy_npt_9x 06-01-2011 2305 349   Download

 • Trong quan điểm cách mạng của Mác, tiến hành cách mạng vô sản là con đường dẫn tới sự thắng lợi của giai cấp công nhân đưa họ lên nắm chính quyền và thiết lập nền chuyên chính vô sản đánh dấu sự mở đầu một giai đoạn lịch sử mới, giai đoạn đi vào xây dựng một xã hội mới, giai đoạn quá độ từ CNTB lên CNXH.

  doc15p vannhubui1985 04-06-2010 1260 290   Download

 • Mục tiêu của phổ cập giáo dục Trung học cơ sở là nâng cao mặt bằng dân trí một cách toàn diện, nâng cao nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong trường Trung học cơ sở ngoài nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định, thực hiện nhiệm vụ tham mưu với chính quyền địa phương để thực hiện công tác này còn phải trực tiếp làm một số khâu nhất đinh như điều tra, thống...

  pdf13p sonyt707 29-09-2010 1216 240   Download

 • Mục tiêu đào tạo của giáo dục là phát triển con người toàn diện, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về năng lực trí tuệ cũng như về phẩm chất, đạo đức, nhân cách.

  doc10p mauthoigian0505 02-06-2011 958 158   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1144 lượt tải
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Con đường giáo dục
p_strCode=conduonggiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2