Công bố công khai dự toán ngân sách

Xem 1-20 trên 29 kết quả Công bố công khai dự toán ngân sách
 • Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

  doc2p sontinh 18-08-2009 86 7   Download

 • Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

  doc25p sontinh 18-08-2009 534 39   Download

 • Quyết định số 3435/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Cần Thơ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc1p mattroibecon_06 07-04-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 19/2004/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002và dự toán ngân sách năm 2004 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf14p lawbmhc8 24-11-2009 60 3   Download

 • Quyết định số 19/2004/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002và dự toán ngân sách năm 2004 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf15p lawktkt2 25-10-2009 55 2   Download

 • Quyết định số 49/2003/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2001 và dự toán ngân sách năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawktkt3 25-10-2009 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf11p naubanh_tet 01-02-2013 24 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP...

  pdf11p mualan_mualan 03-04-2013 32 3   Download

 • THÔNG BÁO TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 128/QĐ-BTC NGÀY 17/01/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU Ngày 0...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf10p inoneyear2 18-03-2010 54 2   Download

 • Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

  pdf24p lawbmhc7 24-11-2009 49 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p inoneyear2 18-03-2010 45 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 - TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ,...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 25 1   Download

 • Quyết định số: 111/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2014.

  pdf17p connhangheo91 28-06-2014 26 0   Download

 • Quyết định số: 129/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.

  pdf1p connhangheo91 28-06-2014 17 0   Download

 • Theo Gartner, tạp chí nghiên cứu hàng đầu về CNTT, tỷ lệ thành công của các dự án CNTT trên thế giới đạt chưa đến 20%, một con số đáng thất vọng.

  doc5p anvietcanh 15-10-2009 385 165   Download

 • Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

  pdf18p thewalkingdead 31-10-2011 98 28   Download

 • Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân được khám và điều trị dù không có đủ tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh thực tế cho cơ quan y tế. Để có thể đạt được điều này, bản thân các cơ quan y tế cũng phải tham gia vào công tác...

  pdf65p kimku10 08-09-2011 84 27   Download

 • Khai thác trung tâm dữ liệu tự động hóa cũng tương tự như việc khắc phục các hạn chế hiện nay khi bổ sung nguồn nhân lực trong các phòng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về công nghệ thông tin thì đó không phải là các trường hợp phổ biến thường gặp nhất. Hạn chế lớn nhất của các công ty hiện nay là những qui tắc ràng buộc về ngân sách, họ không được trợ giúp về nguồn vốn đầu tư ban đầu theo nhu cầu để thực hiện tự động hóa cho toàn...

  pdf5p sea123123 23-06-2013 34 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL về hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf4p lawktkt1 25-10-2009 112 37   Download

Đồng bộ tài khoản