intTypePromotion=3

Công cụ dự trữ bắt buộc

Xem 1-20 trên 27 kết quả Công cụ dự trữ bắt buộc
 • Nội dung của đề tài Tìm hiểu về công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân nhà nước Việt Nam thông qua công cụ dự trữ bắt buộc trong thời gian qua nhằm nêu lý luận về cơ chế tác động của dự trữ bắt buộc, chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước thông qua công cụ dự trữ bắt buộc thời gian qua.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 321 92   Download

 • Đề tài Tìm hiểu về công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua công cụ dự trữ bắt buộc trong thời gian qua nêu những vấn đề cơ bản về dự trữ bắt buộc, việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam thông qua công cụ dự trữ bắt buộc trong thời gian qua. một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả điều hành của công cụ dự trữ bắt buộc.

  pdf22p wave_12 08-04-2014 183 66   Download

 • Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các NHTM phải duy trì trên tài khoản tiền gửi tại NHTW, được xác định bằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ % tính trên tổng số dư tiền gửi các loại mà các NHTM phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại NHTW... đó là khái niệm về dự trữ bắt buộc mà đề tài Công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam đề cập đến.

  pdf16p wave_12 08-04-2014 179 40   Download

 • Dự trữ bắt buộc (Required Reserves)là một phần số dư tiền gửi các loại mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại ngân hàng trung ương. Trong hoạt động kinh doanh của mình, các ngân hàng thương mại sử dụng các khoản tiền gửi của khách hàng để cho vay hoặc đầu tư một cách khá linh hoạt.

  pdf13p wave_12 08-04-2014 109 27   Download

 • Để có thể thực hiện mục tiêu ổn định và tăng trưởng thông qua việc cung ứng tiền và điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông, Ngân hàng Trung ương (NHTƯ) các nước có thể sử dụng các công cụ khác nhau: lãi suất, chính sách chiết khấu, thị trường mở... Trong đó, dự trữ bắt buộc là công cụ nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách - họ đã tốn không ít giấy mực để nói về dự trữ bắt buộc....

  doc9p giangftb 08-05-2013 130 42   Download

 • Bài viết Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi gia nhập WTO nêu lên một số phương pháp điều hành chính sách: Điều hành lãi suất, điều hành công cụ dự trữ bắt buộc, điều hành nghiệp vụ thị trường mở,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 46 5   Download

 • Hoạt động NH ngày càng phát triển thì vấn đề quản lý tiền DT đặc biệt là dự trữ bắt buộc(DTBB) càng trở nên đa dạng từ thao tác nghiệp vụ đến tổ chức thực hiện quy định DTBB đối với các NH. Trong quá trình phát triển của hệ thống NH hai cấp,công cụ DTBB được sử dụng rất khác nhau ở các nước thích ứng với các điều kiện kinh tế cụ thể của từng nước và mục tiêu sử dụng nhưng nhìn chung công cụ này rất quan trọng đối với hệ thống NH. Tiền DT...

  pdf31p tiencuong 17-07-2009 655 249   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương - Chương 6 cung cấp những kiến thức liên quan đến dự trữ bắt buộc (DTBB) trong chính sách tiền tệ. Chương này giúp học viên hiểu được khái niệm, vai trò, cơ chế tác động DTBB; biết quản lý DTBB của NHTW, biết quản lý DTBB của NHNNVN; việc sử dụng công cụ DTBB của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

  pdf11p allbymyself_10 24-02-2016 56 7   Download

 • Điều hành chính sách tiền tệ năm 2007 - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trình bày về sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ, điều hành công cụ tỷ giá, điều hành công cụ lãi suất.

  pdf9p chuotchuot09 08-12-2015 34 2   Download

 • Khi có dấu hiệu lạm phát, ngân hàng trung ương phải rút bớt tiền ra khỏi lưu thông. Để làm việc này, NHTƯ thường sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ như: Lãi suất, tỉ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác. Tuy nhiên, một số chính sách đang đẩy NH vào thế khó.

  doc2p viettuan 06-03-2009 1367 307   Download

 • Giá các khoản vay đắt hơn, khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại giảm xuống và theo đó lượng tiền cung ứng cũng giảm xuống. Ngược lại, khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm xuống, các ngân hàng thương mại có cơ hội giảm lãi suất cho vay đồi với nền kinh tế, giá các khoản vay rẻ hơn, tăng khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại và do đó lượng tiền cung ứng tăng lên. Hiện nay, công cụ dự trữ bắt buộc đóng một vai trò kém phần quan trọng trong...

  pdf6p ttcao7 25-08-2011 161 59   Download

 • TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG - CHƯƠNG I: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Sự đổi mới trong việc thực hiện CSTT 2.2. Việc sử dụng các công cụ của CSTT những năm qua 2.2.1. Công cụ lãi suất 2.2.2. Công cụ hạn mức tín dụng 2.2.3. Công cụ dự trữ bắt buộc 2.2.4. Công cụ cho vay tái chiết khấu 2.2.5. Công cụ nghiệp vụ thị trường Mở,

  pdf38p muaythai6 25-08-2011 149 41   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam sau gần hai mươi năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và to lớn, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn từ việc vận hành đúng đắn và chính xác chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước . Thông qua các công cụ của chính sách tiền tệ như: chiết khấu,dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở,hạn mức tín dụng,tỷ giá…..

  pdf31p hotmoingay1 04-01-2013 99 32   Download

 • Trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của nước ta luôn thường trực nguy cơ tái lạm phát cao, do đó một công cụ điều tiết vĩ mô hiệu nghiệm như chính sách tiền tệ được tận dụng trước tiên vơí hiệu suất cao cũng là điều tất yếu. Tuy nhiên gần đây ở Việt Nam có dấu hiệu của sự lạm dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ....

  pdf35p meoluoi_266 18-10-2012 90 31   Download

 • Bài giảng Các công cụ của chính sách tiền tệ - Chương 16 trình bày thị trường dự trữ và lãi suất vốn Liêng Bang, cung trên thị trường của dự trữ, tác động của những thay đổi trong 3 công cụ cụ của chính sách tiền tệ tới lãi suất Liên Bang, Vận dụng các công cụ chính sách tiền tệ, nghiệp vị thị trường mở, ưu điểm của nghiệp vụ thị trường mở, chính sách chiết khấu và giải pháp người cho vay cuối cùng, dự trữ bắt buộc,...

  ppt30p huyhoang3009 28-03-2018 55 2   Download

 • Thư viện đại học được xem là nơi lưu trữ và cung cấp tài liệu phục vụcho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Tham gia vào hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục AUN, thư viện là một trong các tiêu chí bắt buộc để xếp loại các trường đại học.

  pdf12p banhcauvong 25-06-2013 119 21   Download

 • Cung tiền: các thành phần cung tiền, cơ số tiền và thừa số tiền, vai trò của ngân hàng đối với cung tiền (hoạt động của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại), các công cụ của chính sách tiền tệ (dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở).

  doc9p uocmo_nhonhoi 14-01-2010 245 83   Download

 • Trên thế giới, hầu hết các nước đều sử dụng các công cụ của CSTT (công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, công cụ tái cấp vốn, lãi suất tín dụng, hạn mức tín dụng); hoặc chế độ tỷ giá hối đoáilàm mục tiêu trung gian trong điều hành CSTT quốc gia. Tuy nhiên, vào những năm 1990, có một số nước công nghiệp phát triển đã 'phá lệ' truyền thống trong việc xây dựng các mục tiêu trung gian tương tự mà tập trung tâm điểm vào chỉ số lạm phát....

  doc31p kimdunghoahau 19-05-2011 167 57   Download

 • Các công cụ của chính sách tiền tệ là giống nhau ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Cũng chỉ là lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các giải pháp thị trường mở, tỷ giá hối đoái,v.v... Sự khác nhau chỉ là ở cách sử dụng, ở công thức pha trộn các món “gia vị” - tức là những công cụ riêng biệt - để đạt được hiệu quả tác động tổng hợp ttối đa đến mục tiêu chủ yếu nhất trong khi không làm tổn hại quá mức đến các mục tiêu...

  pdf9p ttcao2 30-07-2011 103 30   Download

 • Đây là một trong những công cụ quan trọng được NHTW các nước sử dụng để điều hành có hiệu quả chính sách tiền tệ. Thậm chí một số ngân hàng coi đây là công cụ sắc bén nhất trong các hoạt động của mình. Nhưng ở Việt Nam, nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp gồm suốt 4 thập kỷ qua, phù hợp với cơ chế đó NHNN Việt Nam không thể sử dụng các công cụ gián tiếp (dự trữ bắt buộc, thị trường mở, lãi suất tái chiết khấu)...

  pdf15p cnkbmt2 16-10-2011 72 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Công cụ dự trữ bắt buộc
p_strCode=congcudutrubatbuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản