intTypePromotion=1
ADSENSE

Công dụng của tập thể dục

Xem 1-20 trên 941 kết quả Công dụng của tập thể dục
 • Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Đức Giang” bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng tính toán, rèn luyện kỹ năng giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

  doc12p bapnep09 31-01-2023 2 1   Download

 • Bài viết "Một số kinh nghiệm về xây dựng giáo trình đáp ứng chuẩn đầu ra học phần" tổng hợp lại một số trải nghiệm của tập thể giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM về việc xây dựng giáo trình đáp ứng chuẩn đầu ra của từng học phần dựa trên trình tự các bước xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Lý thuyết chu kỳ và việc hỗ trợ sinh viên Gen Z trong học tập giữa bối cảnh chuyển đổi số" giới thiệu khái quát về lý thuyết chu kỳ và ứng dụng lý thuyết này vào việc hỗ trợ họ trong quá trình học tập giữa bối cảnh chuyển đổi số, nhằm phát huy ưu thế của đặc điểm thế hệ giữa thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Khai thác công nghệ thông tin trong hoạt động dạy - học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" liệt kê một số công cụ thông dụng và những tiêu chí để lựa chọn theo nhu cầu của người học và cơ sở đào tạo. Một vài khuyến nghị về những công cụ nên dùng ở cơ sở đào tạo đại học (cụ thể là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) sẽ được đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Giáo dục thể chất trong nhà trường là một bộ phận không thể tách rời của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. GDTC có tác dụng tích cực đối với việc hoàn thiện nhân cách, thể chất cho sinh viên, nhằm đào tạo con người mới phát triển toàn diện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và giữ vững an ninh quốc phòng. Bài viết mô tả kiến thức, thái độ, thực hành và kết quả đạt được ở môn học điền kinh trên đối tượng sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2020-2021.

  pdf8p vifred 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Trách nhiệm của công chứng viên đối với văn bản công chứng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn" tập trung vào phân tích các quy định pháp luật thể hiện trách nhiệm của Công chứng viên đối với Văn bản công chứng, qua việc phân tích trách nhiệm của Công chứng viên trong thực tiễn hoạt động công chứng hiện nay nhằm hướng đến việc nhận thức rõ và vận dụng các quy định pháp luật, các kỹ năng hành nghề để thực hiện tốt trách nhiệm của một Công chứng viên đối với Văn bản công chứng trong tương lai.

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở trường THCS" nhằm giúp giáo viên thể chất biết phương pháp kết hợp giảng dạy ngoài trời với trình chiếu PowerPoint; Phát huy tính năng của nhà thể chất để cho học sinh học tập và rèn luyện. Tạo không khí sôi nổi khi học môn thể dục trong toàn nhà trường.

  doc23p phuongthu205 29-12-2022 38 2   Download

 • (NB) Giáo trình Thực tập tốt nghiệp là một môđun chuyên môn của học viên chuyên ngành Quản trị mạng máy tính. Môđun này nhằm trang bị cho học viên các trường thuộc hệ thống Cơ sở giáo dục nghề nghiệp những kiến thức về Quản trị mạng máy tính. Với các kiến thức này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cũng như đời sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf175p trangxanh0906 27-12-2022 15 2   Download

 • Bài viết "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường Đại học Tiền Giang" sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy để tiến hành tìm hiểu thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên (SV) không chuyên Thể dục Thể thao (TDTT) Trường Đại học Tiền Giang, từ đó nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất (GDTC) cho SV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf10p phuongnguyen0520 13-12-2022 10 1   Download

 • Việc không ngừng nâng cao trình độ thể lực chuyên môn là vô cùng cần thiết đối với các đội tuyển bóng chuyền nói chung và đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp toán thống kê, đề tài nêu lên được thực trạng về công tác huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang.

  pdf6p phuongnguyen0520 13-12-2022 19 1   Download

 • Nội dung của "Tài liệu hướng dẫn Xây dựng xã hội học tập" gồm có Một số vấn đề chung về HTSĐ và xây dựng xã hội học tập; Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Giới thiệu quy trình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập.

  pdf115p trangcam0906 12-12-2022 16 2   Download

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 đã khắc phục được những hạn chế của các cuộc Cách mạng công nghiệp trước đó về “tính hàng loạt” bằng đặc trưng modul, tùy chỉnh. Từ thực tiễn, thế giới phải đối mặt với thách thức đáp ứng sự thay đổi mang tính cá nhân hóa. Là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là phải xây dựng và phát triển năng lực học tập cá nhân hóa cho người học. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, bằng phương pháp phân tích, tổng hợp bài báo làm rõ đặc điểm giáo dục hướng đến cá nhân của triết lí giáo dục hiện sinh.

  pdf5p hoabingan205 08-12-2022 9 1   Download

 • Tiểu luận Quản trị chất lượng "Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện tại Trường Đại học Lao động Xã hội, CSII - TP. HCM" nhằm thực hiện đáp ứng nhu cầu triết lý, tự giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thư viện, tạo ra môi trường giáo dục thuận lợi và giúp sinh viên có tinh thần ham học hỏi, siêng năng nghiên cứu các dự án. Từ đó có thể thu hút số lượng đông đảo sinh viên đến học tập tại thư viện.

  pdf20p camtucau205 05-12-2022 21 3   Download

 • Bài viết "Sử dụng công nghệ AI trong giáo dục hướng tới nền giáo dục thực chất" trình bày về việc sử dụng công nghệ AI trong giáo dục sẽ giúp cho giáo viên và học sinh có trải nghiệm học tập tốt hơn, công tác quản lý chất lượng, cơ sở vật chất, tài chính,... trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Công nghệ AI trong giáo dục sẽ tạo ra một sự phối hợp hài hòa các lợi thế của yếu tố con người và công nghệ nhằm góp phần thúc đẩy giáo dục hướng tới nền giáo dục thực chất.

  pdf10p chutieubang 06-12-2022 19 0   Download

 • Bài viết "Đề xuất một số phương pháp giảng dạy chủ động theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội" tổng hợp về một số phương pháp giảng dạy chủ động theo hướng tiếp cận CDIO giúp sinh viên ngành Công tác xã hội học tập tích cực để đạt được chuẩn đầu ra trong các học phần và chương trình đào tạo, cũng như đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Tùy vào mục tiêu từng học phần cụ thể, người giảng viên sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp giúp sinh viên học tập chủ động để đạt được các mục tiêu ấy.

  pdf11p chutieubang 06-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ khủng hoảng qua mô hình “Tập thể sinh viên tiên tiến” tại trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh" t làm rõ vai trò của mô hình “Tập thể sinh viên tiên tiến” đến việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, bài viết giới thiệu mô hình “Tập thể sinh viên tiên tiến” và đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng tại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 7 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số giải pháp thực hiện công tác cải tiến chất lượng tại trường THPT Nghi Lộc 3" nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của của tập thể giáo viên và học sinh trong các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THPT Nghi Lộc 3; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng năm học và từng thời kỳ.

  pdf90p matroicon0804 21-11-2022 5 3   Download

 • Bài viết Mô hình thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho cử nhân kinh tế của phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trình bày mô hình thực tập tốt nghiệp hiện nay tại Tập đoàn Đào Hương, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của một số sinh viên Khoa Kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với những yêu cầu, nội dung chi tiết, cụ thể và bước đầu đã có những kết quả khích lệ.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 8 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần chế biến lương thực, thực phẩm, Công nghệ 10 - THPT" nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh qua đó phát triển kĩ năng thuyết trình, kĩ năng làm hợp tác, kĩ năng đánh giá, kĩ năng tư duy logic và tư duy phản biện giúp học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn tự tin thể hiện ý tưởng của mình và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

  pdf44p matroicon0804 21-11-2022 12 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Sử dụng học sinh điều khiển lớp trong giờ học thực hành môn thể dục tạo sự mạnh dạn, tự tin trước hoạt động tập thể" nhằm tìm hiểu lý luận và thực tiễn việc rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh ở vùng khó khăn, dân tộc thiệu số và một bộ phận nấp dưới bóng công nghệ trong công tác giảng dạy. Qua đó giúp giáo viên có được những kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh trở nên nhanh nhẹn, mạnh dạn và hòa đồng với tập thể trong mọi lĩnh vực.

  pdf22p matroinho0804 17-11-2022 12 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công dụng của tập thể dục
p_strCode=congdungcuataptheduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2