Công văn về việc thuế nhập khẩu thiết bị điện

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công văn về việc thuế nhập khẩu thiết bị điện
 • Công văn về việc thuế nhập khẩu thiết bị điện

  doc2p hoangyen 17-08-2009 176 19   Download

 • Thông tư số 138/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawxnk1 10-11-2009 34 4   Download

 • Thông tư số 03/2001/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Bưu Điện ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 49 5   Download

 • Chỉ thị 05/2001/CT-TCBĐ về việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bảo sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 39 2   Download

 • Thông tư 05/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng cục Bưu điện ban hành về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu

  pdf2p chuongtudi 23-10-2009 45 2   Download

Đồng bộ tài khoản