intTypePromotion=3

Đặc điểm chung của lớp cá

Xem 1-20 trên 89 kết quả Đặc điểm chung của lớp cá
 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 7 bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 7 bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc7p tainv27 14-03-2014 320 23   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 7 bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt37p tainv27 17-03-2014 270 18   Download

 • Tài liệu gồm 2 phần khái quát lý thuyết về đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá và hướng dẫn giải cụ thể bài tập trang 112 sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc ôn tập lại kiến thức bài học và định hướng phương pháp giải bài tập chuẩn xác nhất. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf3p helapphuong 28-12-2016 163 3   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs hiểu rõ được 1 số giun tròn đặc biệt là giun tròn kí sinh gây bệnh từ đó có biện pháp phòng tránh và nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát, phân tích và hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức giữ vệ sinh môi trường, cá nhân và vệ sinh ăn uống. B. Phương pháp: Quan sát, phân tích và hoạt động nhóm nhỏ. C. Chuẩn bị: 1. GV: Tranh 1...

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 417 27   Download

 • MỤC TIÊU - HS nắm được sự đa dạng của cá về số loài , lối sống, môi trường sống. - Trình bày được đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương. - Nêu được vai trò của cá trong đời sống con người. - Trình bày được đặc điểm chung của cá. -

  pdf12p pencil_4 01-10-2011 223 21   Download

 • Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs nắm được sự đa dạng của cá về số loài, lối sống, môi trường sống, trình bàu được đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương, vai trò của cá trong đời sống con người, đặc điểm chung của cá. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát, so sán để rút kết luận, làm việc theo nhóm. - Giáo dục cho hsý thức yêu thích bộ môn. ...

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 241 15   Download

 • Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm chung của thực vật. - Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. kĩ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu tự nhiên, bảo vệ thực vật.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 732 14   Download

 • MỤC TIÊU - Học sinh nắm được đặc điểm chung của thực vật. - Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật. - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. kĩ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. - Giáo dục lòng yêu tự nhiên, bảo vệ thực vật.

  pdf6p pencil_4 01-10-2011 265 11   Download

 • HS nêu được đặc điểm của 1 số giun tròn, đặc biệt là nhóm giun tròn ký sinh gây bệnh. Từ đó có biện pháp phòng tránh. Nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn. - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, kỹ năng hoạt động nhóm. - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cá nhân và vệ sinh ăn uống.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 365 8   Download

 • Tuần 1 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được đặc điểm chung của thực vật. - Tìm hiểu sự đa dạng của thực vật. 2. Kĩ năng: - Quan sát so sánh. - Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thực vật.

  pdf7p pencil_5 04-10-2011 120 8   Download

 • Kiến thức:  HS nêu rõ được một số giun tròn đặc biệt là nhóm giun tròn kí sinh gây bệnh, từ đó có biện pháp phòng tránh.  Nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn. 2.Kỹ năng:  Quan sát, phân tích, hoạt động nhóm. 3. Thái độ:  Giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường cá nhân và vệ sinh ăn uống

  pdf5p bavapen1209 20-11-2010 236 3   Download

 • I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:  Học sinh nắm được đặc điểm chung của thực vật  Tìm hiểu sự đa dạng, phong phú của thực vật 2 Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh.  Kỹ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. 3 Thái độ: Giáo dục lòng yêu tự nhiên, bảo vệ thực vật.

  pdf6p toshiba1 24-08-2011 68 3   Download

 • Nêu được đặc điểm chung thực vật - Tìm hiểu sự đa dạng , phong phú của TV 2- Kỹ năng Rèn kỹ năng quan sát, so sánh . kỹ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm 3- Thaí độ - Giáo dục tình yêu thiên nhiên , yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật II. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại , trực quan , diễn giảng

  pdf6p bavapen1209 20-11-2010 332 11   Download

 • Kiến thức: -HS nêu được đặc điểm chung của động vật nguyên sinh -HS chỉ ra được vai trò tích cực của động vật nguyên sinh và những tác hại do động vật nguyên sinh gây ra. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: Kĩ năng quan sát thu thập kiến thức,kỹ năng hoạt động nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập,giữ vệ sinh môi trường và cá nhân.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 423 10   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được đặc điểm chung của ĐVNS & chỉ ra được vai trò tích cực của ĐVNS, những tác hại do chúng gây ra. - Rèn luyện cho hs kỹ năng quan sát, thu thập kiến thức & hoạt động nhóm - Giáo dục cho hs ý thức giử vệ sinh môi trưòng và cá nhân.

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 137 8   Download

 • HS nêu được đặc điểm chung của ĐVNS, chỉ ra được vai trò tích cực của ĐVNS và những tác hại do ĐVNS gây ra. - Rèn kỹ năng quan sát thu thập thông tin, phát hiện kiến thức.Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. - Giáo dục ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường và cá nhân.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 176 3   Download

 • Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 7 năm 2014-2015 – THCS Eahiu dưới đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra học kỳ và giúp quý thầy cô có kinh nghiệm ra đề.

  doc3p voanhhoang110 05-01-2018 17 1   Download

 • Hình thái, cấu tạo cơ thể - Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên. Chúng có hai miếng da ngoài dính lại với nhau ở phần lưng và bao bọc cả phần thân mềm gọi là màng áo. Màng áo tiết ra hai mảnh vỏ bảo vệ bên ngoài cơ thể nên gọi là lớp hai vỏ (Bivalvia). Phần thân mềm gồm 3 phần: nang nội tạng, chân và màng áo. Đầu thoái hoá nên còn gọi là lớp không đầu (Acephala).

  pdf18p vachmauthu5_2305 12-04-2011 382 97   Download

 • Nội dung giáo trình trình bày đại cương về về động vật có dây sống, động vật có xương sống. Trong phần Đại cương về về động vật có dây sống trình bày đặc điểm chung, tổ chức cá thể, phân loại, nguồn gốc tiến hóa của ngành nửa sống và ngành dây sống. Trong phần Động vật có xương sống trình bày đặc điểm chung, tổ chức cá thể, phân loại, nguồn gốc tiến hóa của tổng lớp không hàm, tổng lớp có hàm, lớp cá sụn, lớp cá xương, lớp lưỡng cư.

  pdf274p uocvong11 02-11-2015 133 49   Download

 • Ca dao Quảng Nam là một bộ phận của ca dao dân tộc, được giấu mình trong những đặc trưng riêng biệt của vùng đất và con người xứ Quảng cần được nghiên cứu, khám phá, nhất là lớp từ địa phương. Qua ca dao Quảng Nam, có thể thấy lớp từ địa phương Quảng Nam vừa mang những đặc điểm chung của từ vựng dân tộc vừa mang những đặc trưng riêng biệt.

  pdf12p viryucha2711 24-04-2019 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Đặc điểm chung của lớp cá
p_strCode=dacdiemchungcualopca

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản