intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc thù của kiểm toán viên

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đặc thù của kiểm toán viên
 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm của khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt40p tanmocphong 19-01-2022 10 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nội dung học vật lí đã dài lại nhó nhớ bản chất vật lí cộng cần phải sử dụng nhiều kiến thức về toán học phức tạp. Chính vì vậy giáo viên cần đưa ra cho học sinh cách tính thời gian giữa các vị trí đặc biệt hay gặp trong các bài toán của đề kiểm tra và các đề thi một cách nhanh chóng, dễ nhớ, dễ vận dụng, nhớ bền vững mà chưa cần nhiều kiến thức lượng giác. Nhiều học sinh học đến chương 4 đã quên nhiều kiến thức chương I nên việc dễ vận dụng, nhớ bền vững rất quan trọng.

  pdf43p chubongungoc 23-09-2021 28 2   Download

 • Luận văn đã nghiên cứu các đặc điểm hệ thống KSNB tại bệnh viện Từ Dũ. Kết quả đánh giá chỉ ra được những ưu điểm cũng như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế này. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, khảo sát và đánh giá, luận văn đề xuất những phương hướng, các giải pháp thiết thực để hoàn thiện HTKSNB về công tác thu tại bệnh viện Từ Dũ.

  pdf86p thiennhaikhach03 16-07-2021 14 5   Download

 • Đề tài hướng đến mục tiêu chứng minh sự tồn tại của AEG giữa KTV và NQL tại môi trường kiểm toán Việt Nam và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kỳ vọng của NQL theo một vài đặc tính cá nhân của NQL (kiến thức, kinh nghiệm, lĩnh vực hoạt động). Từ đó nêu ra cũng như một số giải pháp nhằm giảm thiểu AEG, đề xuất những kiến nghị nhằm tăng niềm tin của công chúng vào hoạt động kiểm toán, tăng cường và duy trì vai trò của nghề nghiệp trong xã hội.

  pdf91p sonhalenh08 23-05-2021 21 5   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí giúp cho học viên hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm lắp ghép của hệ thống điều khiển trong các thiết bị cơ khí làm cơ sở cho việc tuân thủ các quy trình, điều kiện kiểm tra trong tháo lắp, bảo dưỡng toàn thể hệ thống; đồng thời rèn luyện cho họ kỹ năng trong công việc bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống một cách đầy đủ, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế và an toàn.

  pdf66p calliope09 20-05-2021 41 8   Download

 • Luận án được đặt ra nhằm nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu mới của phương pháp viễn thám siêu cao tần thụ động trong nghiên cứu độ ẩm đất, từng bước hội nhập quốc tế trong chuẩn hoá - kiểm chứng dữ liệu các vệ tinh đo đạc, giám sát độ ẩm đất toàn cầu, góp phần giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p capheviahe29 17-03-2021 15 1   Download

 • Khóa luận phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP viễn thông H.T.C; đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP viễn thông H.T.C.

  pdf98p cothumenhmong10 19-03-2021 17 4   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 5: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên đặc điểm của chu trình mua hàng và thanh toán với vấn đề kiểm toán; thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán; thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán.

  pdf37p kethamoi10 27-01-2021 30 1   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi.

  pdf38p vitexas2711 03-11-2020 60 7   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung, phạm vi và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng; Nhận biết và giải thích nội dung các khoản mục trên BCTC, các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng và phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó.

  pdf10p vitexas2711 03-11-2020 16 1   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong bài giảng, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan, nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p koxih_kothogmih2 23-08-2020 17 0   Download

 • Bài viết đi sâu phân tích đặc điểm riêng biệt của lĩnh vực viễn thông di động, từ đó đánh giá sự ảnh hưởng của đặc điểm đó tới công tác kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp viễn thông di động

  pdf5p vishikamaru2711 25-04-2020 44 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Xác định thực tế về kiểm tra đánh giá môn toán 6 ở trường THCS và các yếu tố ảnh hưởng. Xác định thực trạng của việc ra đề và đặc điểm của các đề kiểm tra toán THCS hiện nay. Hướng tới cung cấp cho giáo viên vật lý trường THCS … một tài liệu tham khảo để kiểm tra, đánh giá và tự đánh giá chất lượng dạy và học môn toán 6. Thử nghiệm một số phương án mới để kiểm tra đánh giá môn toán 6.

  doc36p thuyanlac999 22-11-2019 59 3   Download

 • Kiểm toán viên chịu trách nhiệm về các công việc: thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB, tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc KTV Trưởng nhóm, tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của ban kiểm soát và lãnh đạo phòng... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo 2p vrohtovitamin 21-06-2019 57 2   Download

 • Lập trình trên môi trường Visual Basic; dựa vào các thuật toán đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính và thuật toán phân phối để tìm cực tiểu tổng chi phí của bài toán vận tải. Áp dụng công nghệ thông tin, tác giả đã xây dựng được phần mềm tính toán các dạng tổng quát nhất của các bài toán trên dùng cho giảng dạy môn học Toán kinh tế (trường Đại học Lâm nghiệp). Kết xuất lời giải được diễn giải từng bước thực hiện với phông chữ tiếng Việt và được kết xuất sang các dạng Word, Excel, PDF hoặc máy in một cách thuận tiện.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 71 1   Download

 • Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay sẽ có nhiều tác động đối với hoạt động thông tin - thư viện. Người dùng tin có cơ hội tìm kiếm và khai thác thông tin toàn cầu một cách nhanh chóng và bình đẳng, đó là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức rất lớn đối với các cơ quan thông tin - thư viện.

  pdf8p cumeo5000 06-08-2018 152 6   Download

 • Trong những năm gần đây, tiến tới bao phủ toàn dân trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao, đặc biệt là khía cạnh bảo vệ người bệnh khỏi gánh nặng về kinh tế là một trong những vấn đề mà các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nhưng lại có gánh nặng lớn về bệnh lao như Việt Nam đang phải đối mặt. Để khắc phục tình trạng chi trả thảm họa đối với hộ gia đình trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao, nhiều chương trình can thiệp đã được thực hiện và đánh giá tại nhiều quốc gia trên thế giới.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 44 1   Download

 • Trang 1.GVHD: Phạm Phú Song Toàn..SVTH: Đoàn Ngọc Tùng..LỜI CẢM ƠN.Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp em xin cảm ơn sự hƣớng dẫn.nhiệt tình của thầy giáo Phạm Phú Song Toàn là giảng viên chuyên ngành môi.trƣờng khoa công nghệ hóa học..Cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ hóa học, trƣờng cao đẳng Công.Nghệ, thành phố Đà Nẵng đã tận tình chỉ dậy trong suốt quá trình học tập..Mặc dù đã rất cố gắn nhƣng trong quá trình thực hiện đồ án còn nhiều bỡ.ngỡ, do chƣa có nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em.rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các thầy, cô giáo..

  pdf115p bautroibinhyen1 02-11-2016 40 2   Download

 • Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 11 năm 2015 của trường THPT Phan Chu Trinh với các nội dung xoay quanh đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư, đô thị hóa, xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa,...giúp giáo viên đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong phần Địa lí của các bạn học sinh lớp 11. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p banhbeothisao 21-08-2017 74 1   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc xem xét, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt, phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 330, số 500 và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam khác có liên quan, bao gồm hàng tồn kho, các vụ kiện tụng và tranh chấp liên quan đến đơn vị được kiểm toán và các thông tin bộ phận trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf9p estupendo4 19-08-2016 83 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc thù của kiểm toán viên
p_strCode=dacthucuakiemtoanvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2