Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng - Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

80
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng - Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CHI PHÍ LÃI Bộ môn Kiểm toán 1
 2. MỤC TIÊU Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể: 1. Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan 2. Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó 3. Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi 4. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi Bộ môn Kiểm toán 2
 3. NỘI DUNG 1. Nội dung, đặc điểm khoản mục 2. Kiểm soát nội bộ đối với các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi 3. Thực hiện kiểm toán Bộ môn Kiểm toán 3
 4. 2.1 Nội dung khoản mục Hoạt động nhận tiền gửi  Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận. (Luật các TCTD 2010) Bộ môn Kiểm toán 4
 5. 2.1.1. Nội dung khoản mục  Các sản phẩm chủ yếu:  Tiền gửi thanh toán  Cá nhân  Tổ chức  Tiền gửi tiết kiệm  Cá nhân  Phát hành giấy tờ có giá  Chứng chỉ tiền gửi  Kỳ phiếu ngân hàng Bộ môn Kiểm toán 5
 6. Thảo luận Nêu các nội dung về công bố thông tin trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính các thông tin liên quan đến hoạt động nhận tiền gửi (của khách hàng) của ngân hàng. Nêu nhận xét về các thông tin trên. Bộ môn Kiểm toán 6
 7. 2.1.2 Đặc điểm khoản mục  Số dư tiền gửi thường chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng nợ phải trả của ngân hàng  Chi phí trả lãi tiền gửi thường rẻ nhất so với các tài sản nợ chịu lãi khác, và do đó ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của ngân hàng  Có ảnh hưởng quyết định đến khả năng thanh khoản của ngân hàng Bộ môn Kiểm toán 7
 8. Các loại giao dịch chủ yếu  Gửi tiền/Rút tiền  Chuyển tiền đến/Chuyển tiền đi  Thu phí dịch vụ  Tính lãi phải trả và trả lãi  Thấu chi Bộ môn Kiểm toán 8
 9. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC  Các khoản mục BCTC liên quan:  Tiền gửi của khách hàng  Loại hình tiền gửi (Không kỳ hạn/Có kỳ hạn/ Ký quỹ/TG vốn chuyên dùng) Bảng CĐKT  Đối tượng KH (Cá nhân/ Tổ chức kinh tế)  Loại tiền (Đồng VN/ ngoại tệ) BCKQHĐKD  Phát hành GTCG TM BCTC  Chứng chỉ tiền gửi/ Kỳ phiếu/Trái phiếu  Thời gian Bộ môn Kiểm toán 9
 10. Trình bày và công bố thông tin trên BCTC  Các khoản mục BCTC liên quan:  Các khoản nợ khác  Lãi phải trả tiền gửi  Lãi phải trả phát hành giấy tờ có giá  Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự  Trả lãi tiền gửi  Trả lãi phát hành giấy tờ có giá Bộ môn Kiểm toán 10
 11. 2.2. Kiểm soát nội bộ đối với các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi 2.1 Các yêu cầu kiểm soát 2.2 Các thủ tục kiểm soát Bộ môn Kiểm toán 11
 12. Câu hỏi thảo luận 1. Anh (chị) hãy nêu các rủi ro (gian lận/sai sót) liên quan đến nghiệp vụ nhận tiền gửi tại một NHTM 2. Hãy nêu các biện pháp mà NH có thể sử dụng để kiểm soát đối với mỗi rủi ro đó. Bộ môn Kiểm toán 12
 13. 2.2.1 Các yêu cầu kiểm soát Quy trình tiền gửi Khách Mở hàng Phê duyệt tài khoản Đóng Theo dõi tài khoản hoạt động tài khoản Bộ môn Kiểm toán 13
 14. 2.2.1 Các yêu cầu kiểm soát Hạn mức giao dịch  Giao dịch viên  Giao dịch tiền mặt  Giao dịch chuyển khoản  Giao dịch tự động (tiền mặt/chuyển khoản)  Số tiền tối đa/giao dịch  Số tiền tối đa/ngày  Số giao dịch tối đa/ngày Bộ môn Kiểm toán 14
 15. 2.2.2 Các thủ tục kiểm soát  Phân chia trách nhiệm  Quản lý tài khoản  Mở tài khoản  Phong tỏa tài khoản  Giải tỏa tài khoản  Đóng tài khoản  Sao kê giao dịch định kỳ  Xác nhận giao dịch/số dư  Phê duyệt giao dịch  Thực hiện giao dịch  Giao dịch viên  Hệ thống thông tin (ATM, POS…)  Ghi sổ giao dịch (Kế toán)  Nắm giữ tài sản (Thủ quỹ) Bộ môn Kiểm toán 15
 16. Giao dịch chuyển tiền Giám đốc/ Giao dịch tiền mặt vượt hạn mức GDV KSV Phê duyệt nghiệp vụ Mọi nghiệp vụ phát sinh với khách hàng Thực hiện Thủ kho/ nghiệp vụ Kế toán tổng Thủ quỹ hợp Nắm giữ Ghi sổ tài sản GDV nghiệp vụ Tiền Ấn chỉ có giá (séc…) Mọi nghiệp vụ phát sinh Bộ môn Kiểm toán 16
 17. 2.2.2 Các thủ tục kiểm soát  Phê chuẩn giao dịch  Trong hạn mức  Vượt hạn mức  Chứng từ, sổ sách  Ấn chỉ có giá phải có số thứ tự in sẵn  Bảo quản tiền, ấn chỉ có giá  Hạn chế tiếp cận  Kiểm soát kép tiếp cận  Kiểm kê định kỳ  Kiểm tra độc lập  Đối chiếu cuối ngày (Front Office và Back Office) Bộ môn Kiểm toán 17
 18. Số thứ tự liên tục, in sẵn trên tờ séc 18
 19. 2.3. Thực hiện kiểm toán • Thu thập tài liệu • Lập biểu chỉ đạo • Đánh giá rủi ro • Mục tiêu kiểm toán • Thực hiện thử nghiệm kiểm soát • Thực hiện thử nghiệm cơ bản Bộ môn Kiểm toán 19
 20. 2.3. Thực hiện kiểm toán * Thu thập tài liệu  Các văn bản quy trình nghiệp vụ tiền gửi  Bản sao các mẫu hồ sơ/chứng từ của ngân hàng như Đơn đề nghị mở tài khoản, Sổ tiết kiệm, Séc trắng…  BCTC, Bảng cân đối phát sinh, Sao kê số dư tài khoản tiền gửi theo loại tiền gửi của khách hàng  Sao kê các tài khoản không hoạt động  Sao kê (10) khách hàng gửi tiền cao nhất  Sao kê các khoản lãi phải trả phát sinh nhưng chưa đến hạn chi trả cho khách hàng (lãi dự chi) Bộ môn Kiểm toán 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2