intTypePromotion=1

Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Chương 0 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
11
lượt xem
0
download

Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Chương 0 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Chương 0 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN HỌC PHẦN KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG Bộ môn Kiểm toán
  2. YÊU CẦU  Đã hoàn thành các môn học  Nguyên lý kế toán  Kế toán ngân hàng  Kiểm toán căn bản  Tải BCTC của một trong các NHTM niêm yết  Đọc các văn bản quy định trong hoạt động NH  Tham gia thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra  Điểm môn học = 40% điểm giữa kỳ + 60% điểm thi Bộ môn Kiểm toán 2
  3. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Luật các TCTD (2010)  Chế độ BCTC đối với các TCTD (VB hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2015)  Quy chế kiểm toán độc lập của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 39/2011/TT-NHNN)  Quy định về hệ thống KSNB của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài (TT 13/2018/TT- NHNN)  Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  BCTC của NHTM  Các quyết định và thông tư có liên quan đến hoạt động NHTM Bộ môn Kiểm toán 3
  4. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng Anh  IAPS 1006, Audits of the Financial Statements of Banks, 2008 Edition  IAPS 1012, Auditing Derivative Financial Instruments, 2008 Edition  IAPS 1000, Inter-Bank Confirmation Procedures, 2008 Edition  IAPS 1004, The Relationship Between Banking Supervisors And Banks’ External Auditors, 2008 Edition  Framework for internal control systems in Banking Organizations (BIS, 1998) Bộ môn Kiểm toán 4
  5. MỤC TIÊU Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể: 1. Nhận biết và giải thích nội dung, phạm vi và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng 2. Nhận biết và giải thích nội dung các khoản mục trên BCTC, các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng 3. Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng và phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó Bộ môn Kiểm toán 5
  6. MỤC TIÊU Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể: 4. Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng 5. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản đối với các khoản mục liên quan nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng Bộ môn Kiểm toán 6
  7. NỘI DUNG  Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng  Chương 2: Kiểm toán các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi  Chương 3: Kiểm toán các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi  Chương 4: Kiểm toán các khoản mục kinh doanh ngoại hối Bộ môn Kiểm toán 7
  8. NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN  Khái niệm và phân loại kiểm toán  Kiểm soát nội bộ (khái niệm, các thành phần, mục đích tìm hiểu KSNB của KiTV)  Mục tiêu kiểm toán  Thử nghiệm kiểm soát  Thử nghiệm cơ bản  Các loại ý kiến kiểm toán Bộ môn Kiểm toán 8
  9. NỘI DUNG ÔN TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG  Các nguyên tắc kế toán  Kế toán nghiệp vụ huy động vốn  NH nhận tiền gửi/ trả tiền gửi  NH ghi nhận chi phí trả lãi và trả lãi  Các khoản mục liên quan trên BCTC  Kế toán nghiệp vụ tín dụng  NH giải ngân/ thu nợ  NH ghi nhận thu nhập lãi và thu lãi  Phân loại Nợ và trích lập dự phòng  Các khoản mục liên quan trên BCTC Bộ môn Kiểm toán 9
  10. NỘI DUNG ÔN TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG  Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ  Kế toán mua bán ngoại tệ giao ngay  Tính kết quả kinh doanh ngoại tệ  Đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ  Các khoản mục liên quan trên BCTC Bộ môn Kiểm toán 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2