Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại biểu Hội đồng nhân dân

Xem 1-20 trên 395 kết quả Đại biểu Hội đồng nhân dân
 • "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng x...

  pdf298p langmongnhu 14-12-2022 12 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp" trình bày những nội dung về: kỹ năng thuyết trình, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân; kỹ năng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; kỹ năng tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p langmongnhu 14-12-2022 8 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân; một số kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p langmongnhu 14-12-2022 9 2   Download

 • Bài viết Thực trạng hoạt động liên hệ với cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội: Một số vấn đề đặt ra phân tích thực trạng mối liên hệ với cử tri qua một số hoạt động của đại biểu HĐND các xã thuộc thành phố Hà Nội khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và những vấn đề đang đặt ra hiện nay.

  pdf8p vizenvo 02-12-2022 6 1   Download

 • Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 6, ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1955 đến ngày 31-12-1957. Tập 5 giới thiệu với bạn đọc những hoạt động quan trọng, phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ tham dự các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Hội đồng Chính phủ, đến dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước ta đi thăm Trung Quốc, Mông Cố, Liên xô (tháng 6 - 7-1955), Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Tiệp Khắc, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hunggari, Nam Tư), Anbani, Bungari, Rumani (tháng 7 - 8-1957);...

  pdf513p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 59 phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2000, là năm toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p canhdongco10 07-10-2022 3 1   Download

 • Văn kiện Đảng Toàn tập tập 12 tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng năm 1951. Phần văn kiện chính bao gồm toàn bộ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất và lần thứ hai, các nghị quyết, chỉ thị, thông tri của Trung ương Đảng và Lời kêu gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 5 năm ngày Toàn quốc kháng chiến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf279p canhdongco10 06-10-2022 19 1   Download

 • Mẫu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra để báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ thông tin các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động của chính quyền địa phương; Đại biểu Hội đồng nhân dân; Giám sát của Hội đồng nhân dân; Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf122p viginnirometty 04-05-2022 22 3   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 19 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân; Một số kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p viginnirometty 04-05-2022 20 4   Download

 • Luận án nhằm nhận diện, phân tích, luận giải diện mạo, đặc điểm, thành tựu và đóng góp của tản văn Việt Nam từ 1986 đến nay; từ đó làm rõ vai trò, vị thế của tản văn trong đời sống văn học cũng như đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm, diện mạo, thành tựu của tản văn từ năm 1986 đến nay, thông qua những trường hợp tiêu biểu, luận án nhằm góp phần làm rõ hơn những đặc trưng của thể tản văn trong hệ thống thể loại văn học Việt Nam hiện đại.

  pdf180p linyanjun_2408 21-04-2022 39 5   Download

 • Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng bào tôn giáo đã có nhiều đóng góp to lớn. Đã có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc được đồng bào tôn giáo nói riêng, nhân dân cả nước nói chung ghi nhận và tuyên dương, trở thành những tấm gương mẫu mực. Cuốn sách viết về một số điển hình tiêu biểu, những tấm gương kính Chúa, yêu nước, những anh hùng, liệt sĩ là những người có đạo; những tấm gương chân tu khả kính, suốt đời vì đạo, vì đời... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf75p bakerboys01 07-04-2022 14 1   Download

 • Nghị định số 68/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015.

  doc3p hoaquynh70 28-01-2022 11 0   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của các nghệ nhân dân gian, người có uy tín trên các khía cạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong cộng đồng và tham gia phát triển kinh tế ở địa phương...; từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong bối cảnh hiện nay.

  pdf8p viericschmid 12-01-2022 41 0   Download

 • Luận văn Nghiên cứu hành động ngôn ngữ thuộc lớp điều khiển của nhân vật nông dân trong các tác phẩm tiêu biểu, giai đoạn 1930-1945, người viết muốn góp phần làm rõ đặc điểm ngôn ngữ, đặc biệt là các hành động ở lời thuộc lớp điều khiển của nông dân, đại diện cho giai cấp bị trị ở Việt Nam thời kì trước Cách mạng tháng Tám, từ đó thấy được sự chi phối của vị thế xã hội đối với hành động nói năng của con người trong thời kì lịch sử này như thế nào.

  pdf125p guitaracoustic05 15-12-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nắm bắt địa bàn nghiên cứu. Đặc biệt tình hình hoạt động giám sát thực tế hiện nay của HĐND quận Hoàng Mai. Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động giám sát của HĐND trong tình hình mới. Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giám sát tốt việc thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Sử dụng các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu để thu thập thông tin, lý giải các hoạt động giám sát của HĐND.

  pdf98p tomjerry001 19-10-2021 23 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là ngôn ngữ của trẻ 3 tuổi đặc biệt tăng nhanh về số lượng và chất lượng, vốn từ của trẻ phần lớn là những danh từ và động từ, các loại khác như tính từ, đại từ, trạng từ xuất hiện rất ít và được tăng dần theo độ tuổi của trẻ. Chúng ta cần phải cung cấp cho trẻ thêm nhiều từ mới, hướng dẫn trẻ biết sử dụng nhiều loại câu, bằng cách thường xuyên tròchuyện với trẻ về những sự vật, sự việc trẻ nhìn thấy trong sinh hoạt hàng ngày, nói cho trẻ biết các từ biểu thị về các đặc điểm, tính chất, công dụng của chúng.

  pdf11p bobietbay 09-10-2021 27 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về bầu cử và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; đánh giá thực trạng của hoạt động bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở Việt Nam, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở Việt Nam những nhiệm kỳ tới.

  pdf185p ruby000 25-09-2021 22 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về thực trạng chất lượng hoạt động GS của đại biểu HĐND cấp Quận, đề tài hướng đến việc đánh giá chất lượng hoạt động GS của tổ chức HĐND Quận 3, qua đó kiến nghị các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả GS HĐND Quận 3. Đề tài tập trung nghiên cứu các quy định của PL về khái niệm, đặc điểm, chức năng và các yêu cầu của hoạt động GS HĐND Quận 3.

  pdf107p chuheodethuong 30-07-2021 26 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại biểu Hội đồng nhân dân
p_strCode=daibieuhoidongnhandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2