intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại hội đại biểu toàn quốc

Xem 1-20 trên 368 kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc
 • Tài liệu "Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới - Phần 1: Đại hội VI, VII, VIII, IX" bao gồm các bài diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, phương hướng và mục tiêu phát triển đất nước, Điều lệ Đảng và diễn văn bế mạc được trình bày trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf1142p duonghoanglacnhi 28-09-2022 32 1   Download

 • Tài liệu "Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới - Phần 2: Đại hội X, XI, XII" bao gồm các bài diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, phương hướng và mục tiêu phát triển đất nước, Điều lệ Đảng và diễn văn bế mạc được trình bày trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf878p vuhuyennhi 05-08-2022 8 1   Download

 • Bài viết trên cơ sở khái quát về những giá trị cốt lõi của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chiến lược cải cách tư pháp ở nước ta; đồng thời phân tích, đánh giá một số vấn đề đặt ra về chiến lược cải cách tư pháp, những điểm nổi bật trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 18 4   Download

 • Cuốn sách "Vững bước trên đường đổi mới" tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đăng trên Báo Nhân dân từ năm 2011 đến năm 2017. Tập 1 phần 1 có các bài viết tiêu biểu như Phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền, ...

  pdf421p lavender2022 27-04-2022 20 1   Download

 • Mô hình kênh chuyển mạch hai trạng tháicơ chế mã hóa mã chập ghép nối nối tiếpTrong bài báo này, kỹ thuật tái sử dụng tần số mềm được mô hình hóa và phân tích dựa theo các khuyến nghị của 3GPP cho mạng LTE. Trong đó, hoạt động của kỹ thuật tái sử dụng tần số được chia thành 2 pha riêng biệt: pha thiết lập và pha truyền tin. Trong pha thiết lập, người dùng sẽ được phân chia dựa trên công suất của tín hiệu nhận được. Trong pha truyền tin, việc truyền tin giữa người truyền và các trạm phát được thực hiện.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 14 1   Download

 • Bài viết phân tích khái niệm“cử tri đoàn”; lí giải nguồn gốc và lí do hình thành chế định này theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong hệ thống cử tri đoàn độc đáo“kiểu Mỹ” khi một ứng viên Tổng thống thắng phiếu phổ thông vẫn có thể thua khi không đủ 270/538 phiếu cử tri đoàn toàn quốc.

  pdf9p vinikolatesla 28-03-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 1116/2021/QĐ-BTP ban hành chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  doc19p hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Quyết định số 2559/2021/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  doc15p hoadaquy852 16-02-2022 14 1   Download

 • Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2021 ban hành về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc26p hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, quyết định đến thắng lợi của một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam - nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, trong các văn kiện của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc từng nhiệm kỳ, phần về quốc phòng, an ninh nói chung, phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng đều được Đảng ta coi trọng, dành một vị trí và thời lượng thỏa đáng, phù hợp. Cùng tham khảo "Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh (Học phần 1) - Bài 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf11p cucngoainhan5 08-12-2021 58 0   Download

 • Quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định rõ các thành tố của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay được cấu thành bởi mọi người dân Việt Nam, trong tất cả các dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp, bộ phận xã hội khác nhau. Bài viết này làm rõ thực trạng và đề cập một số giải pháp để nâng cao hiệu quả việc phát huy vai trò của trí thức Việt Nam với công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay.

  pdf7p vimichaeldell 04-12-2021 41 6   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2021 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hoàn thiện quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm; Giải quyết tranh chấp đầu tư - những vấn đề đặt ra đối với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p vivacation2711 18-10-2021 21 0   Download

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là chủ đề được đề cập nhiều lần trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta và đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  pdf7p vivacation2711 18-10-2021 62 9   Download

 • Nội dung trình bày tài liệu các phông lưu trữ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng - nguồn sử liệu nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Giai đoạn 1986 đến nay). Mời các bạn tham khảo!

  pdf113p meangirls 15-06-2021 18 3   Download

 • Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THPT Uông Bí là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức Lịch sử hiệu quả hơn. Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trong bài thi sắp diễn ra!

  pdf6p zhangjie 28-04-2021 1040 12   Download

 • Bài viết trình bày quy trình lựa chọn, giới thiệu đó với sự sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dần theo thời gian mà linh hồn của nó là quyền phúc quyết của cử tri, của nhân dân thì không bao giờ thay đổi, là con đường duy nhất bảo đảm cho thành công của các cuộc bầu cử Quốc hội ở nước ta nói chung, và thành công của Quốc hội khoá XIII nói riêng - Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn về mọi mặt của nước ta hiện nay.

  pdf3p nguaconbaynhay9 04-12-2020 32 2   Download

 • Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là vấn đề đã được quy định trong các bản Hiến pháp của nước ta. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của các quan điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (sửa đổi, bổ sung năm 2011) như: “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 71 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 21/2017 trình bày các nội dung chính sau: Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bài toán sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội, một số vấn đề về vận động chính sách công, nhân tố tác động đến cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viv2711 14-10-2020 45 2   Download

 • Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, đồng thời là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Bài viết phân tích những thuận lợi, thách thức trong năm 2020, mục tiêu, kế hoạch và dự báo thị trường.

  pdf10p vidoha2711 07-09-2020 34 3   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 12 - Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) tìm hiểu âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp; đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951); hậu phương kháng chiến phát triển về mọi mặt; những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

  ppt30p nangthothubon_vn20 14-06-2020 33 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại hội đại biểu toàn quốc
p_strCode=daihoidaibieutoanquoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2