intTypePromotion=1
ADSENSE

Dân chủ trực tiếp

Xem 1-20 trên 741 kết quả Dân chủ trực tiếp
 • phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: phát biểu chào mừng; hiến pháp nước cộng hòa xhcn việt nam năm 2013 và vấn đề hoàn thiện dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở ở việt nam, dân chủ trực tiếp trên thế giới và những gợi mở cho việt nam, bàn về các hình thức dân chủ và việc mở rộng dân chủ ở việt nam,... mời các bạn tham khảo.

  pdf171p thangnamvoiva21 27-09-2016 42 11   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là các bài phát biểu: trưng cầu ý dân và quy định về trưng cầu ý dân ở một số nước trên thế giới; phát huy vai trò của hương ước trong tổ chức và thực hiện dân chủ cơ sở, kết hợp dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong xây dựng nền dân chủ xhcn ở nước ta,... mời các bạn tham khảo.

  pdf164p thangnamvoiva21 27-09-2016 56 11   Download

 • Bài viết này tập trung làm rõ tầm quan trọng của dân chủ trong xã hội qua đó khẳng định trưng cầu ý dân là một trong những hình thức tiến bộ, góp phần phát huy dân chủ trực tiếp trong thực tiễn xã hội.

  pdf9p vivatican2711 10-02-2020 4 1   Download

 • Các hình thức dân chủ trực tiếp thể hiện rõ nét nhất, cao nhất chủ thể quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để hoàn thiện các hình thức dân chủ trực tiếp, mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội ở vùng dân tộc thiểu số.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 4 0   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm của chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam; mở rộng và phát triển các hình thức dân chủ trực tiếp ở Việt Nam.

  pdf7p kequaidan 07-10-2019 7 0   Download

 • Ngay từ khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền về tay nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công cuộc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói...

  pdf111p vinamilkvietnam 21-08-2012 176 44   Download

 • NGỌ VĂN NHÂN (*) Với tư cách là những hình thức của chế độ dân chủ, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện có quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện những hình thức này là điều kiện tiên quyết để nhân dân thực thi quyền làm chủ của họ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, để nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ của họ, chúng ta cần tạo môi trường pháp lý – xã hội thuận lợi để cho họ nói lên quan...

  pdf14p bengoan369 09-12-2011 125 25   Download

 • Bài viết trình bày dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và gần đây hơn nhấn mạnh dân chủ tham gia, một hình thức dân chủ trực tiếp tập trung vào việc tăng cường hành động công dân, những cách thức để thực thi quyền dân chủ, hoàn thiện nền dân chủ và đảm bảo các quyền cá nhân và các quyền công dân

  pdf7p kequaidan 09-10-2019 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về DCTT ở Việt Nam, tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về DCTT trong bối cảnh mới hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf167p minhxaminhyeu1 06-05-2019 8 3   Download

 • Dân chủ là bản chất của Nhà nước ta. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, của công cuộc đổi mới hiện nay nói riêng. Quyền làm chủ của người dân được thực hiện qua hai hình thức cơ bản là dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Để hiểu rõ hơn về dân chủ cũng như vai trò của dân chủ trong hoạt động của nhà trường, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  doc10p hongha1980 23-06-2010 325 105   Download

 • Nội dung cốt lõi của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân hay sự kiểm soát của nhân dân đối với toàn bộ quá trình ban hành và thực thi các quyết định chung của chính thể nhà nước. Tuy nhiên, trong từng phạm vi tổ chức cũng như hoạt động cụ thể thì nội hàm dân chủ và những yêu cầu của nó chứa đựng những nội dung, hình thức và những tiêu chí khác nhau.

  doc9p hiepmaychieu 17-11-2009 205 41   Download

 • Bài viết trình bày về vai trò của bầu cử. Từ dân chủ trực tiếp của Athens đến dân chủ đại diện là một thành công có tính bước ngoặc xuất phát từ thực tiễn sự phát triển dân chủ Châu Âu thời Trung cổ. Mặc dù có những bước thăng trầm khác nhau, những dân chủ vẫn là xu thế của thời đại và bầu cử luôn luôn là công đoạn đầu tiên cho cả quá trình dân chủ để tạo nên sự chính danh của quyền lực nhà nước.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 47 2   Download

 • Tài liệu gồm phần tóm tắt các nội dung chính trong bài giúp các em hiểu được bản chất của nền dân chủ CNXH và nêu được nội dung cơ bản của nền dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, kèm theo ví dụ minh họa cụ thể và phần hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu giúp các em dễ dàng nắm bắt được nội dung bài học, tiết kiệm được thời gian và biết thêm các gợi ý giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả hơn.

  pdf6p chacvan09 27-06-2017 58 1   Download

 • Tài liệu giải chi tiết các bài tập trang 82 mà TaiLieu.VN gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập về công dân với các quyền tự dân chủ. Cùng tham khảo để ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao tư duy thông qua việc tham khảo tài liệu.

  pdf6p chacvan08 17-06-2017 173 2   Download

 • Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng bao trùm của Người thể hiện ở nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt chú trọng tới vấn đề dân chủ từ cách mạng dân tộc dân chủ tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh không chỉ để lại những kiến giải sâu sắc về dân chủ và thực hành dân chủ mà Người còn trực tiếp nêu gương...

  pdf93p vascaravietnam 15-08-2012 384 109   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, không chỉ để lại những kiến giải sâu sắc về dân chủ và thực hành dân chủ mà Người còn trực tiếp nêu gương về lối ứng xử dân chủ đối với con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống. Lúc sinh thời, Người đã từng nhấn mạnh “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, là chìa khóa vạn năng để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội” [24, t.8, tr. 279]. Xác...

  doc132p tailieu060695 05-04-2013 287 92   Download

 • SỰ PHÁ HOẠI CÁC CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG ÔTÔ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA ThS. SOUVANHNA VONGKHAMCHANH NCS Bộ môn Đường bộ Khoa Công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Công trình thoát nước nhỏ trên đường ôtô là một trong những công trình rất quan trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến tuổi thọ áo đường, nền đường và các công trình khác trên đường. Về mặt khai thác, sự bền vững của các công trình thoát nước nhỏ bảo đảm tốc...

  pdf9p linhdan05016 28-01-2011 206 30   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trình bày lý luận cơ bản về thu hút FDI của một quốc gia, thực trạng thu hút FDI vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời kì 1988-2008, giải pháp tăng cường thu hút FDI của CHDCND Lào.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 154 30   Download

 • Chiến lược mở cửa để đưa dần nền kinh tế nước ta hơn nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới đã được Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện cách đây hơn 13 năm. Một trong nhiều nội dung quan trọng của chính sách mở cử là chủ trương thu hút vốn đầu tư của nước ngoài và đặc biệt quan trọng là chính sách thu hút vốn trực tiếp của nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt...

  doc2p thanhminhdx 18-10-2011 74 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về FDI; đánh giá đúng đắn thực trạng FDI ở vùng KTTĐ miền Trung; luận án đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng KTTĐ miền Trung trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf172p minhxaminhyeu1 06-05-2019 30 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dân chủ trực tiếp
p_strCode=danchutructiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2