intTypePromotion=1
ADSENSE

Dân chủ Việt Nam

Xem 1-20 trên 8230 kết quả Dân chủ Việt Nam
 • Nhóm tác giả nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về vấn đề bảo hộ công dân, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao công tác bảo hộ công dân. Trên cơ sở những giải pháp kiến nghị đó nhóm tác giả hy vọng công tác bảo hộ công dân của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

  pdf8p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành xây dựng bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, đưa vào giảng dạy từ năm học 2019-2020. Trong nội dung bài viết, tác giả tập trung đề cập đến đổi mới nội dung trong chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các bậc đại học hiện nay.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu này chủ yếu đánh giá sơ bộ tác động của các biến nhân khẩu học (demographic variables) lên dân trí tài chính (Financial Literacy - DTTC) và ảnh hưởng của DTTC lên thu nhập tại vùng nông thôn Việt Nam.

  pdf15p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Báo cáo này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nông nghiệp, nông thôn và nông dân giai đoạn năm 2008-2013. Báo cáo được viết căn cứ trên việc đối chiếu những nội dung chủ yếu của nghị quyết của Đảng và thực tế, định hình bức tranh thực trạng văn hóa và xã hội nông thôn. Báo cáo cũng nêu ra những vấn đề tồn tại và đề xuất các kiến nghị cho tình hình.

  pdf19p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Thực hiện chủ trương của Hội đồng bộ trưởng các nước ASEAN về việc xây dựng tiêu chuẩn thể chất chung cho người dân các nước ASEAN, năm 2020 Viện Khoa học TDTT được giao chủ trì và khảo sát thể chất người Việt Nam từ 7 – 74 tuổi (chia thành 2 khu vực nông thôn và thành thị) với trên 10.000 mẫu ở 3 tỉnh, thành là Sơn La, Đà Nẵng, Cần Thơ.

  pdf4p viellenkullman 17-05-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách "Vì một Việt Nam cất cánh" hi vọng sẽ truyền tới người đọc những thông điệp bình dị mà sâu sắc, giúp chúng ta có thêm năng lượng và niềm tin để bước tiếp hành trình của mỗi người. Phần 2 của cuốn sách gồm các bài nói về chủ đề: đi rồi sẽ đến, hạnh phúc, lựa chọn, con đường mới, nghề báo - thư ký của thời đại, đừng chết trong rác thải nhựa, giữ quê, ai cũng muốn được về nhà, những người mẹ tuyệt vời, thầy trò và cuộc sống 4.0,...

  pdf166p andromedashun 13-05-2022 29 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích quan niệm về giá trị, đặc trưng phổ biến và tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền trong mối liên hệ với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 5 0   Download

 • Sau ngày tuyên bố độc lập (02/9/1945), cùng với việc tập hợp sức mạnh toàn dân đấu tranh chống Pháp xâm lược, việc thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế với các nước Đồng minh chống phát xít (Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ) nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nhân dân Việt Nam được xác định là rất quan trọng.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 51 0   Download

 • Bài nghiên cứu "Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn" nhằm khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay" trình bày kinh tế tư nhân hiện nay đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh quốc dân. Cùng với sự thừa nhận và mở rộng hành lang pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân, Đảng ta đã đưa ra nhiều quan điểm, chính sách phát triển kinh tế tư nhân kể từ khi đổi mới đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Từ quan điểm của đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên" bàn về những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những năm gần đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Lễ hội truyền thống của dân tộc với những đặc điểm trên đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân trong tổ chức các nghi lễ và hưởng thụ các hoạt động hội. Bài viết trình bày về thời gian, không gian, nghi thức tổ chức của lễ hội truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p ly24112003 12-05-2022 28 9   Download

 • Bài viết trình bày khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi; kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc chủ yếu nhằm giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2005-2013; đánh giá kết quả của các chính sách dân tộc nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2005-2013, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Trong nhiều năm trở lại đây, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế, trong đó có “Dự án Lâm nghiệp hướng tới người nghèo vùng sinh thái Nông nghiệp Bắc Trung Bộ” (viết tắt là PPFP) đã phần nào khắc phục những khó khăn mà người dân xã Hồng Hóa đã, đang gặp phải. Kết quả của bài báo là sự đánh giá những tác động của các mô hình sinh kế từ dự án PPFP đến người dân xã Hồng Hóa.

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết này cung cấp một cái nhìn mới dựa trên sự phân tích của từng dân tộc, sử dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 1989, 1999, và 2009. Theo chúng ta biết, chưa có một nghiên cứu hiện tại nào theo dõi phúc lợi của các nhóm dân tộc riêng biệt theo thời gian sử dụng dữ liệu này. Chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của mỗi dân tộc theo thời gian, đo bằng trình độ học vấn, tỉ lệ biết chữ, ngành kinh tế, tỉ lệ di cư, và chỉ số giàu có.

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và khu vực Đông Bắc Ấn Độ" bàn về việc hoạch định bối cảnh và đưa ra các chính sách cho cộng đồng thiểu số vùng cao hoặc sự phát triển quốc gia cho tới nay chủ yếu dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của phương tây trong khi đó nhu cầu và yêu cầu của những người vùng cao có thể có nghĩa hơn nếu toàn bộ quá trình xuất phát từ khía cạnh nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 20 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dưới góc độ là một hợp đồng dân sự đặc biệt liên quan đến các vấn đề về chủ thể xác lập, nội dung, mục đích và hình thức của thỏa thuận, cũng như nghiên cứu những quy định của pháp luật cộng hòa Pháp về vấn đề này trên cơ sở các hiểu biết của mình.

  pdf8p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Trong bài viết này tác giả lý giải sự cần thiết phải quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, đồng thời phân tích những khía cạnh pháp lý trong nội dung của Điều 420 để làm rõ: Các điều kiện để điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; nội dung điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; chủ thể điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; hậu quả pháp lý của việc điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

  pdf18p viindranooyi 09-05-2022 9 3   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về bảo đảm sự độc lập của Thẩm phán (là chủ thể xét xử chuyên nghiệp) trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự. Đó là khái niệm, đặc trưng về sự độc lập của Thẩm phán, khái niệm về sự bảo đảm, cơ chế bảo đảm sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 7 1   Download

 • Để thực thi các quy định về quyền con người nói chung và quyền sống nói riêng, bài viết phân tích các vấn đề sau: i) Đảm bảo bình đẳng thực chất thể hiện qua việc cung cấp các cách thức tiếp cận thông tin, cách thức giải quyết vấn đề pháp lý cho người phạm tội. ii) Không phân biệt đối xử giữa chủ thể bị tổn hại và chủ thể phạm tội.; iii) Được xét xử công bằng bởi Tòa án và cải cách tư pháp nhằm định tội danh đúng mức độ và hành vi.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dân chủ Việt Nam
p_strCode=danchuvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2