intTypePromotion=1
ADSENSE

Dẫn dòng thi công

Xem 1-20 trên 6734 kết quả Dẫn dòng thi công
 • Quá trình xây dựng các công trình thủy lợi trên các dòng sông, công tác dẫn dòng thi công đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Với mục đích nhằm tạo hố móng luôn được khô ráo và bảo đảm lợi dụng tổng hợp nhu cầu dùng nước ở hạ lưu. Bài báo cáo này trình bày đề xuất một phương pháp tính toán mực nước dâng hợp lý từ đó lập chương trình tính toán khi dẫn dòng thi công giai đoạn lòng sông thu hẹp nhằm xác định cao trình, kích thước, khối lượng và biện pháp...

  pdf7p meoden89nd 19-01-2011 373 66   Download

 • Dẫn dòng thi công là công tác chiếm một vị trí quan trọng trong xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện đặc biệt là giai đoạn dẫn dòng về mùa lũ. xác định được biện pháp dẫn dòng thi công hợp lý là đảm bảo cho công tác thi công công trình đúng tiến độ, an toàn và giảm giá thành xây dựng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về dẫn dòng thi công, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Dẫn dòng thi công về mùa lũ trong xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện" dưới đây.

  pdf7p tinhluong123 25-11-2015 135 19   Download

 • Công trình đầu mối Cửa Đạt Thanh Hóa được khởi công ngày 02 tháng 02 năm 2004, phương án d ẫn dòng xây dựng 2005 2009, khánh thành công trình 27 11 2010. Quá trình xây dựng có nhiều thành công và bài học kinh nghiệm. Bài viết sẽ trình bày những điểm cơ bản trong tổng kết công tác dẫn dòng thi công.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 64 6   Download

 • Lỗ xả thi công là một hạng mục công trình dẫn dòng kiểu kín đặt trong thân đập thường được sử dụng kết hợp với các dạng công trình dẫn dòng kiểu hở khi thi công các công trình thuỷ lợi thuỷ điện có đập dâng nước là đập bê tông trọng lực, đặc biệt hiệu quả khi mặt bằng thi công chật hẹp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xác định hình dạng lỗ xả dẫn dòng thi công hợp lý cho công trình thuỷ điện Đam’bri tỉnh Lâm Đồng" dưới đây.

  pdf4p thuyhuynh1702 03-12-2015 59 4   Download

 • Nghiên cứu mô hình thuỷ lực các giai đoạn tháo các lưu lượng thi công được thực hiện trên mô hình không gian, nghiên cứu tháo qua lòng sông thu hẹp, qua kênh thi công và qua đập xây dở cùng các cống dẫn dòng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về mô hình thủy lực, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nghiên cứu mô hình thủy lực lựa chọn sơ đồ dẫn dòng thi công ở thủy điện Sơn La" dưới đây.

  pdf3p tinhluong123 24-11-2015 56 5   Download

 • Trong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn thời gian dẫn dòng thi công kéo dài vài ba năm; do đó khi xả lưu lượng dẫn dòng thi công vào mùa lũ qua cống hay tuy nen sẽ rất tốn kém. Vì vậy, một số nước đã nghiên cứu và áp dụng vào xây dựng công trình biện pháp dẫn dòng thi công là xả lũ thi công qua đập xây dở dạng bậc nước. Bài viết "Một vài ý kiến về công trình dẫn dòng thi công dạng bậc nước" nêu một số ý kiến về vấn đề bậc nước thảm rọ đá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tinhluong123 26-11-2015 60 2   Download

 • Khi dẫn dòng thi công người ta thường áp dụng sơ đồ dẫn dòng đồng thời qua nhiều công trình tháo nước, trong đó có hình thức kết hợp đập xây dở và cống để dẫn dòng. Việc tính toán này phải giải theo phương pháp tính đúng dần. Bài viết của tác giả sẽ trình bày phương pháp tính và xây dựng sơ đồ khối và lập trình để tính toán thủy lực dẫn dòng kết hợp. Đây sẽ là công cụ giúp cho người thiết kế dễ dàng xác định được các thông số của công trình dẫn dòng khi tính toán thiết kế công trình dẫn dòng thi công.

  pdf6p danhvi11 04-09-2018 48 3   Download

 • Hiện nay việc lựa chọn tần suất lưu lượng lớn nhất thiết kế dẫn dòng thi công được thực hiện theo QCVN 04-05:2012/BNN&PTNT, nhưng việc lựa chọn chủ yếu xem xét đến cấp của công trình chính mà chưa đề cập cụ thể đến ảnh hưởng của dung tích hồ. Bài báo này đề cập đến luận cứ và đề xuất xem xét đến yếu tố dung tích lòng hồ khi lựa chọn tần suất lưu lượng lớn nhất thiết kế khi công trình chính tham gia dẫn dòng.

  pdf5p danhvi11 04-09-2018 28 1   Download

 • Trong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn thời gian dẫn dòng thi công kéo dài vài ba năm; do đó khi xả lưu lượng dẫn dòng thi công vào mùa lũ qua cống hay tuy nen sẽ rất tốn kém. Vì vậy, một số nước đã nghiên cứu và áp dụng biện pháp xả lũ thi công qua đập xây dở dạng bậc nước. Bài viết "Một vài ý kiến về công trình dẫn dòng thi công dạng bậc nước" nêu một số ý kiến về vấn đề bậc nước bằng thảm rọ đá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tinhluong123 22-11-2015 44 2   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1) trình bày các nội dung: Dẫn dòng thi công và công tác hố móng (dẫn dòng thi công, đê quai, ngăn dòng, tiêu nước hố móng, xử lý nền), công tác đất (đào đất, vận chuyển đất). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf153p tsmttc_005 23-06-2015 250 87   Download

 • Dẫn dòng thi công là nội dung quan trọng khi xây dựng các công trình trên sông, suối. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thi công, giá thành xây dựng và chất lượng công trình. Khi xây dựng công trình trên những dòng sông có lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công lớn, thường sử dụng đồng thời hai, ba hoặc có thể nhiều công trình để dẫn dòng trong cùng một thời đoạn. Việc xác định quy mô của từng công trình là bài toán tối ưu về kinh phí, thời gian và khả năng thi công. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài viết.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 54 2   Download

 • Dẫn dòng thi công là công tác hết sức quan trọng trong xây dựng các công trình thuỷ lợi thủy điện. Xác định được biện pháp dẫn dòng thi công hợp lý là đảm bảo cho công tác thi công công trình đúng tiến độ, an toàn và giảm giá thành xây dựng. Bài viết này nêu tóm tắt kết quả nghiên cứu thực nghiệm xả lũ thi công qua đập bê tông đang thi công công trình thuỷ điện Sê San 4. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 59 2   Download

 • Mẫu hợp đồng áp dụng với cộng đồng dân cư, thôn bản thực hiện xây dựng đường GTNT. Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo phụ lục hợp đồng thi công xây dựng đường GTNT.

  pdf3p changcosao 28-02-2014 1355 54   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng công trình nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận có liên quan, thực trạng áp dụng và phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập đã nêu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 141 19   Download

 • Bài viết này sẽ tập trung phân tích những điểm chưa phù hợp khi áp dụng tiêu chuẩn cho lựa chọn cấp lưu lượng thiết kế dẫn dòng của công trình tạm trong quá trình thi công.

  pdf5p gaocaolon10 03-03-2021 11 0   Download

 • Thi công công trình thủy lợi là một môn học bao gồm cả kỹ thuật thi công và tổ chức thi công nằm trong chương trình đào tạo sinh viên của ngành Xây dựng thủy lợi thủy điện. Phần kỹ thuật thi công trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác dẫn dòng thi công, phương pháp và kỹ thuật thi công các dạng công tác trong quá trình xây dựng công trình.

  pdf8p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 367 113   Download

 • Công trình dẫn dòng : Dòng nước chảy từ cao xuống thấp sinh ra một năng lượng. Năng lượng này thể hiện qua việc bào mòn dòng chảy, cuốn theo đất , cát, phù sa chuyển ra biển. Vị trí mực nước càng cao, năng lượng càng lớn.

  pdf36p peheo_2 14-08-2012 189 58   Download

 • Dẫn dòng thi công là công tác hết sức quan trọng trong xây dựng các công trình thuỷ lợi thủy điện. Xác định được biện pháp dẫn dòng thi công hợp lý là đảm bảo cho công tác thi công công trình đúng tiến độ, an toàn và giảm giá thành xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nghiên cứu thực nghiệm chế độ thuỷ lực xả lũ thi công công trình thuỷ điện Đăkđrinh" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf6p tinhluong123 25-11-2015 48 0   Download

 • Thi công nhà cao tầng” là một tác phẩm tổng kết một cách có hệ thống kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời giới thiệu vắn tắt tình hình và kĩ thuật tiên tiến của nước ngoài về thi công nhà cao tầng. Đặc biệt, Tài liệu chú trọng tổng kết các kĩ thuật mới, công nghệ mới và thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong các năm gần đây. Đây là Tài liệu ứng dụng khoa học kĩ thuật, thi công xây dựng có nội dung rất thiết thực và phong phú. Phần 1 Tài liệu gồm nội dung 4 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf356p uocvong11 02-11-2015 212 86   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật và tổ chức xây dựng của GV. Võ Công Hoàng gồm 5 chương, trình bày về dẫn dòng thi công và công tác hố móng, thi công công trình bê tông, nổ mìn và công tác đá, thi công công trình đất, tổ chức và quản lý xây dựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf555p quangtriyeuthuong32 17-05-2014 207 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Dẫn dòng thi công
p_strCode=dandongthicong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2