Đăng ký nuôi con

Xem 1-20 trên 888 kết quả Đăng ký nuôi con
 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký nuôi con nuôi đối với đồng bào dân tộc thiểu số', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 73 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p yoonaa 17-10-2010 65 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tet_tay 04-01-2012 106 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Công tác nuôi con nuôi Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của trẻ em Việt Nam được xin nhận làm con nuôi Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của trẻ em Việt Nam được xin nhận làm con nuôi Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương...

  pdf4p la-vie 09-01-2011 71 5   Download

 • Ebook Hỏi đáp về Đăng ký hộ tịch do Quách Dương biên soạn nhằm góp phần phổ biến, truyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ về lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch như quy định về đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, đăng ký nuôi con nuôi,... Mời các bạn tham khảo phần 1 của cuốn sách để nắm bắt rõ hơn về điều này.

   

  pdf114p thuytrang_5 24-07-2015 31 5   Download

 • Hồ sơ nuôi con không đích danh bao gồm bộ hồ sơ nhận nuôi con, trong đó bao gồm các loại giấy tờ như phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân, hồ sơ của người được nhận làm con.. cùng một số giấy tờ cần thiết và những qui định của luật nuôi con kèm theo. Mời các bạn tìm hiểu kĩ hơn qua tài liệu dưới đây!

  pdf8p tuyetroimuahe123 28-02-2014 21 4   Download

 • Thành phần hồ sơ: 1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu quy định, có thể tự truy cập và in Tờ khai tại trang “Thủ tục hành chính” của trang Web: http://www.moj.gov.vn để sử dụng). 2. Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung nuôi con nuôi được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó.

  doc2p batoan 09-09-2009 136 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p tru_mua 14-02-2012 34 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p tru_mua 14-02-2012 69 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p tru_mua 14-02-2012 49 5   Download

 • Biểu số: 17a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm)

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 33 4   Download

 • Biểu số: 17c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 47 4   Download

 • Biểu số: 18 Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Đơn vị tính: Người Chia theo giới tính Nước, vùng lãnh thổ nhận con nuôi Tổng số Chia theo độ tuổi Chia theo đối...

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 38 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký việc nuôi con nuôi.', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p suphurua 25-10-2010 68 3   Download

 • Biểu số: 17b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf9p bupbebagsu 16-01-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC, NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf9p bupbebagsu 16-01-2013 31 1   Download

 • Quyết định số 4344/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

  doc7p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký việc nuôi con nuôi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p suphurua 25-10-2010 131 19   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 47 4   Download

Đồng bộ tài khoản