Danh mục trang thiết bị y tế

Xem 1-20 trên 22 kết quả Danh mục trang thiết bị y tế
 • Quyết định 431/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế Phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010...

  pdf6p lythong 18-08-2009 406 98   Download

 • Quyết định số 437/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ Y tế ban hành

  pdf1p lawttyt8 30-11-2009 668 86   Download

 • Quyết định số 1020/QĐ-BYT về việc ban hành sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế Trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/2002/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf9p lawttyt6 30-11-2009 341 61   Download

 • Quyết định 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

  pdf7p uyenson 19-08-2009 335 60   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH

  pdf17p hoacuc_tim 17-07-2012 122 28   Download

 • Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010...

  doc2p uyenson 19-08-2009 100 23   Download

 • Quyết định số 431/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ Y tế ban hành...

  pdf6p lawttyt1 30-11-2009 129 23   Download

 • Quyết định số 1419/BYT-QĐ về việc quy định danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã do Bộ Y tế ban hành

  pdf1p lawttyt10 30-11-2009 85 15   Download

 • Quyết định số 3333/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ Y tế ban hành

  pdf2p lawttyt2 30-11-2009 125 12   Download

 • Thông tư 13/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế theo danh mục quản lý chuyên ngành năm 2000 do Bộ Y tế ban hành

  pdf8p lawtm8 29-10-2009 52 2   Download

 • Về trang thiết bị và công trình y tế: + + + + + + Quy định danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật về trang thiết bị cho các cơ sở y tế, các Trường y, dược và các Trường thiết bị kỹ thuật y tế. Phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành thiết kế mẫu các công trình y tế theo phân tuyến kỹ thuật. Thẩm định theo thẩm quyền các dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế. Quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Quy định...

  pdf22p poseidon01 15-07-2011 171 68   Download

 • Thông tư 13/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế theo danh mục quản lý chuyên ngành năm 2000 do Bộ Y tế ban hành

  pdf7p lawttyt9 30-11-2009 66 2   Download

 • Công trình nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả sau phẫu thuật của 2 nhóm bệnh nhân: nhóm được phẩu thuật với bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang hoàn chỉnh, nhóm còn lại được phẫu thuật với bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang tối thiểu. Mục đích khảo sát: đề xuất một bộ dụng cụ phẫu thật tối thiểu có thể trang bị ở các cơ sở tai mũi họng trong nước.

  pdf4p quanghai 17-03-2009 178 32   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả tham gia xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân sau khi các bệnh viện quân đội được đầu tư trang thiết bị y tế và chuyển giao kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf9p jangni8 07-05-2018 0 0   Download

 • Sự chuyển đổi nền kinh tế đã đem lại những thành tựu đáng kể trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những thành công trong lĩnh vực y tế đã góp phần làm tăng nhanh chỉ số phát triển con người của quốc gia, thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực y tế được đánh giá tốt hơn hẳn những nước khác có mức độ phát triển tương tự.

  pdf11p butmauvang 28-08-2013 40 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VALI THUỐC CẤP CỨU, DỤNG CỤ CẤP CỨU, THUỐC THIẾT YẾU VÀ TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU TRANG BỊ CHO MỘT KÍP CẤP CỨU NGOẠI VIỆN TRÊN XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  pdf11p cunghoangdao 28-12-2012 60 10   Download

 • Danh sách trang thiết bị: Các thiết bị chứa Điều tra viên chú ý: a) Đối với giá gốc, giá hiện tại hay giá thuê (cột d, e, f), chỉ hỏi 1 trong 3 cột này. Nếu thu được thông tin về giá gốc, cần hỏi về số năm. b) Đối với thiết bị chứa, đơn vị là tấn. Nếu người trả lời bằng diện tích (ví dụ m2), điều tra viên cần chú thích nhưng có gợi ý chuyển đổi ra tấn. c) Mục thứ 8 và 9 có thể tính toán sau khi phỏng vấn...

  pdf33p xinh_la 05-03-2012 32 9   Download

 • Bất cứ bệnh nào dùng Corticoid đều có tác dụng phụ, ví dụ như loét dạ dày – tá tràng nhưng nếu đã bị thì lại gây chảy máu cấp, khó cầm, nguy hiểm đến tính mạng. “Thuốc có Corticoid luôn đứng đầu trong danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế vì những tác dụng thần kỳ của nó.

  pdf3p pepo00 22-10-2011 62 6   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN; MAY THỜI TRANG; CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ; CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, CA CAO; NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT; NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ; KHAI THÁC, ĐÁNH BẮT HẢI SẢN

  pdf2p stingdautaydo 07-12-2012 37 2   Download

 • thiếu vốn trầm trọng do bị hạn chế tiếp cận với các nguồn vốn đầu tử , kể cả vốn cổ phần cũng nhử vốn vay dμi hạn từ các ngân hμng. Một hử ớng để giải quyết tình trạng thiếu vốn cho các công ty tử nhân lμ thiết lập một quỹ đầu tử mạo hiểm ngay ở trong nử ớc. Mục tiêu của báo cáo nμy lμ nhằm đánh giá sơ bộ về khả năng thμnh lập một quỹ đầu tử mạo hiểm độc lập vμ mang tính kinh doanh nhử vậy tại Việt Nam. ...

  pdf30p tuoanh05 03-08-2011 37 7   Download

Đồng bộ tài khoản