Dầu mỡ động vật

Xem 1-20 trên 1289 kết quả Dầu mỡ động vật
 • Dầu thực vật và mỡ động vật là hai loại chất béo có sự giống và khác nhau như sau:

  pdf5p secrets_1 22-08-2013 54 13   Download

 • Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số Peroxit

  pdf7p silencer007 21-09-2012 155 33   Download

 • Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số iốt

  pdf6p silencer007 21-09-2012 100 30   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6121:2010 quy định phương pháp chuẩn độ iốt để xác định trị số peroxit của dầu mỡ động vật và thực vật bằng cách quan sát để phát hiện điểm kết thúc. Trị số peroxit là thước đo lượng oxi liên kết hóa học với dầu hoặc mỡ dưới dạng các peroxit, đặc biệt là hydroperoxit.

  doc7p thangnamvoiva16 26-08-2016 26 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10481:2014 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định cặn nhìn thấy được trong dầu mỡ thô​ quy định phương pháp xác định chất nhìn thấy được trong dầu hoặc mỡ thô, có thể tách bằng trọng lực.

  pdf9p thangnamvoiva17 04-09-2016 18 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6127:2010 - ISO 660:2009 trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật – xác định trị số axit và độ axit. TCVN 6127:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn. Mời các bạn tham khảo.

  doc8p mylove555 22-12-2015 29 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10110-1:2013 qui định phương pháp đo màu để xác định hàm lượng phospho trong dầu mỡ động vật và thực vật. Phương pháp này không thích hợp để xác định hàm lượng phospho trong lecithin thương mại vì cần phải tro hóa ở nhiệt độ 800 0C.

  doc8p thangnamvoiva18 05-09-2016 16 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9532:2012 - ISO 27107:2008. Tiêu chuẩn về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định trị số Peroxit - phương pháp chuẩn độ điện thế. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ điện thế để xác định trị số Peroxit trong các loại dầu mỡ động vật vả thực vật, được tính bằng mili đương lượng oxi hoạt hóa trên kilogam.

  doc8p peheo273 25-11-2015 20 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6127:1996 - ISO 660:1983. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định chỉ số axit và độ axit. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p mylove555 22-12-2015 20 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10477:2014 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định độ màu Lovibond quy định phương pháp xác định độ màu Lovibond của dầu mỡ động vật và thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p thangnamvoiva17 04-09-2016 17 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9528:2012 - ISO 15303:2001. Tiêu chuẩn về Dầu mỡ động vật và thực vật - phát hiện và nhận biét chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi bằng sắc kí khí/phổ khối lượng (GC/MS). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi trong dầu thực phẩm.

  doc8p peheo273 25-11-2015 16 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6760:2000 trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định dư lượng henxan kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p hoathomthao95 15-12-2015 16 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6563:1999 trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định hàm lượng vitamin E (Tocopherol). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tiêu chuẩn này.

  pdf15p hoathomthao95 15-12-2015 25 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6128:1996 - ISO 661-1989. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - chuẩn bị mẫu thử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  pdf5p susuqb 18-12-2015 21 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6120:1996 - ISO 662:1980. Tiêu chuẩn trình bày về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p mylove555 22-12-2015 30 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9529:2012 - ISO 15774:2000 trình bày nội dung về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định hàm lượng Cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trực tiếp dùng lò Graphit. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p peheo273 25-11-2015 15 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9530:2012 - ISO/TS 21033:2011 trình bày về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học Plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES).

  doc12p peheo273 25-11-2015 12 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9531:2012 - ISO 15753:2006 trình bày nội dung về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định các Hydrocacbon thơm đa vòng. Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định 15 hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong dầu mỡ động vật và thực vật.

  doc18p peheo273 25-11-2015 14 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6119:1996 - ISO 6321:1991. Tiêu chuẩn giới thiệu nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định điểm nóng chảy trong ống mao dẫn (điểm trượt). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf9p mylove555 22-12-2015 14 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6122:2010 - ISO 3961:2009 giới thiệu đến các bạn nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định trị số iôt. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định trị số iôt (IV) của dầu mỡ động vật và thực vật, sau đây gọi là chất béo. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p mylove555 22-12-2015 10 2   Download

Đồng bộ tài khoản