intTypePromotion=4
ADSENSE

Đầu tư dự án tỉnh Ninh Thuận

Xem 1-20 trên 22 kết quả Đầu tư dự án tỉnh Ninh Thuận
 • "Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.

  pdf35p lapduandautu 31-05-2018 173 41   Download

 • Quyết định 37/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án điện sử dụng năng lượng gió trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 32 0   Download

 • Việc thực hiện đầu tư "Ứng dụng đổi mới công nghệ phát triển bò vàng Ninh Thuận thành hàng hóa theo chuỗi giá trị" sẽ góp phần đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương. Bên cạnh đó, chăn nuôi bò cũng đã cung ứng nguồn nguyên liệu thịt và sữa tươi quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trường tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Tham khảo nội dung dự án để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc91p ctymoitruongtnx 15-03-2016 77 29   Download

 • Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước sông Biêu - huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

  pdf25p hoa_thuyvu 21-10-2011 54 7   Download

 • Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf6p lawdt2 02-12-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 135/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 6 0   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự Chính phủ đầu tƣ nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân Thế giới và dự án sẽ đƣợc thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình và Ninh Thuận....

  pdf184p rose_12 03-12-2012 124 47   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf3p caucathadieu 27-04-2010 67 9   Download

 • Lạng Sơn là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía đông bắc của Tổ quốc, điểm đầu của con đường huyết mạch ( quốc lộ 1A) nối Việt Nam với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và từ đó đến với các nước châu Âu, đồng thời cũng là con đường quan trọng nối Trung Quốc với các nước ASEAN. Với vị trí địa lý thuận lợi về kinh tế và vô cùng quan trọng về an ninh - quốc phòng, Lạng Sơn trở thành đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hoá – xã hội và...

  pdf108p cugiai1311 01-11-2012 84 17   Download

 • Lạng Sơn là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía đông bắc của Tổ quốc, điểm đầu của con đường huyết mạch ( quốc lộ 1A) nối Việt Nam với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Với vị trí địa lý thuận lợi về kinh tế và vô cùng quan trọng về an ninh - quốc phòng, Lạng Sơn trở thành đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hoá – xã hội và hợp tác kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, Lạng Sơn tự hào có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhiều địa danh...

  pdf71p cugiai1311 01-11-2012 65 12   Download

 • Công văn 2271/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về Dự án Nhà máy điện gió Phước Hải, tỉnh Ninh Thuận

  pdf1p uyenson 19-08-2009 49 5   Download

 • Quyết định số 1111/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán thẻ, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 50 2   Download

 • Quyết định số 52/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 56 1   Download

 • Quyết định 62/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  pdf5p thuthum 16-04-2014 31 0   Download

 • Quyết định số 133/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  doc23p daovanmanh_123 03-03-2018 11 0   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự án do Chính phủ đầu tư nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân hàng Thế giới và dự án sẽ được thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận....

  pdf174p tuyetmuadong2013 14-04-2013 78 29   Download

 • Lạng Sơn là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía đông bắc của Tổ quốc, điểm đầu của con đường huyết mạch ( quốc lộ 1A) nối Việt Nam với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và từ đó đến với các nước châu Âu. Với vị trí địa lý thuận lợi về kinh tế và vô cùng quan trọng về an ninh - quốc phòng, Lạng Sơn trở thành đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hoá – xã hội và hợp tác kinh tế quốc tế. Cùng với sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn...

  pdf117p taurus23 24-09-2012 80 15   Download

 • Khi nói đến an toàn thông tin (ATTT), điều đầu tiên người ta thường nghĩ đến là xây dựng tường lửa (Firewall) hoặc một cái gì đó tương tự để ngăn chặn các cuộc tấn công và xâm nhập bất hợp pháp. Cách tiếp cận như vậy không hoàn toàn đúng vì bản chất ATTT không đơn thuần chỉ là sử dụng một số công cụ hoặc một vài giải pháp nào đó mà để đảm bảo ATTT cho một hệ thống cần có một cái nhìn tổng quát và khoa học hơn. ...

  pdf16p wiwinn 27-07-2013 42 8   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 2969/QĐ-BNN-XD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TIỂU DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY NÔNG GIA THUẬN TỈNH BẮC NINH, HƯNG YÊN, TP. HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...

  pdf3p chongxinhyeu 20-12-2010 70 3   Download

 • Khi ứng dụng trên mạng máy tính càng trở lên phổ biến, thuận lợi và quan trọng thì yêu cầu về an toàn mạng, an ninh dữ liệu mạng ngày càng trở lên cấp bách và cần thiết. Nguồn tài nguyên mạng rất dễ bị đánh cắp hoặc phá hỏng nếu không có một cơ chế bảo mật cho chúng hoặc sử dụng những cơ chế bảo mật quá lỏng lẻo.

  pdf55p samsung_12 06-05-2013 66 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đầu tư dự án tỉnh Ninh Thuận
p_strCode=dautuduantinhninhthuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản