Đầu tư nông nghiệp

Xem 1-20 trên 2903 kết quả Đầu tư nông nghiệp
 • Bài viết Đầu tư nông nghiệp nông thôn vẫn khó khăn tập trung tìm hiểu về thực trạng đầu tư nông nghiệp nông thôn, những nguyên nhân của khó khăn trong việc đầu tư nông nghiệp nông thôn, giải pháp khắc phục những khó khăn này.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 18 7   Download

 • Trên cơ sở thực trạng quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Prabang, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  pdf112p phungducluan 01-06-2017 13 3   Download

 • Trên cơ sở thực trạng quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Prabang, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  pdf26p phungducluan 01-06-2017 8 3   Download

 • Đối với Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Yên định,Thanh Hóa nói riêng và các Doanh nghiệp khác nói chung, thì việc đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

  doc59p lyktnn 09-05-2017 20 5   Download

 • Bài viết Cần tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giới thiệu tới các bạn những nội dung về thực trạng đầu tư nông nghiệp, nông thôn; hệ quả khi vốn chưa đủ; một số khuyến nghị cho việc tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 12 3   Download

 • Báo cáo dự án đầu tư với đề tài "Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt" trình bày với mục đích đầu tư: Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số); chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh.

  pdf66p tanhthanhthanh23 17-04-2014 1041 497   Download

 • Trước hết, nông nghiệp là ngành cung cấp các sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm- nhu cầu thiết yếu cho con người. Đối với mỗi con người, để tồn tại và phát triển được thì điều đầu tiên và không thể thiếu được là phải ăn, sau đó mới có thể nói đến các hoạt động khác.

  pdf49p minhtam 15-07-2009 725 286   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực trạng chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p tomboy0201 03-12-2010 363 182   Download

 • Vốn là một yếu tố đầu vào không thể thiếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Một quốc gia muốn phát triển phải tận dụng và khai thác triệt để nguồn lực quý giá đó. Đối với Việt Nam, đất nước mà 80% dân số nằm trong khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đang trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa, huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung và vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nói riêng là vấn đề đặc biệt quan trọng cần...

  pdf101p vaio1111 31-08-2012 364 139   Download

 • Trước hết, nông nghiệp là ngành cung cấp các sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm- nhu cầu thiết yếu cho con người. Đối với mỗi con người, để tồn tại và phát triển được thì điều đầu tiên và không thể thiếu được là phải ăn, sau đó mới có thể nói đến các hoạt động khác.

  pdf48p bongbongcam 10-08-2010 213 120   Download

 • Theo tiến trình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức và định hướng phát triển kinh tế .Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ.

  pdf30p nhattruong 16-07-2009 256 108   Download

 • Doanh nghiệp nông nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể những người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ra nông sản hàng hoá và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của xã hội.

  pdf76p augi20 12-05-2012 220 107   Download

 • ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 1.1. ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN HỌC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 1.1.1.

  pdf8p hoathietmoclan 09-10-2011 218 67   Download

 • CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC CƠ SỞ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Khái niệm: cơ sở kinh doanh nông nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể những người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ra nông sản hàng hoá và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của...

  pdf9p hoathietmoclan 09-10-2011 166 64   Download

 • TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 3.1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤT ĐAI TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 3.1.1.Vai trò của đất đai trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp có mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, vì vậy đối với chúng đất đai có vai trò hết sức quan trọng: - Thứ nhất, đất đai hoạt động với tư cách là tư...

  pdf9p hoathietmoclan 09-10-2011 189 57   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đầu tư phát triển nông nghiệp hà tây', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc94p chovameo 29-04-2011 201 52   Download

 • HẠCH TOÁN KINH DOANH 8.1. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 8.1.1. Khái niệm hạch toán kinh doanh Hạch toán kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp là công cụ và phương pháp quản lý doanh nghiệp có kế hoạch và tiết kiệm, bằng việc tính toán phân tích và giám sát mọi khoán thu chi để kinh doanh có lãi và mở rộng sản xuất. 8.1.2.

  pdf8p hoathietmoclan 09-10-2011 146 51   Download

 • QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG 5.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Nói đến lao động nông nghiệp là phải nhận thức được những đặc trưng ảnh hưởng đến việc sử dụng và quản lý nó ở doanh nghiệp. - Lao động là một yếu tố đầu vào liên tục, nghĩa là nó sẵn sàng cung cấp dịch vụ từng giờ, từng ngày và không thể dự trữ được. Phải sử dụng lao động khi có thể sử dụng được, nếu không, nó sẽ bị mất đi. ...

  pdf15p hoathietmoclan 09-10-2011 110 43   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 4.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP Quá trình đầu tư được định nghĩa giống như là việc tiêm vốn vào trong doanh nghiệp. Đầu tư liên quan đến tận dụng nhiều tài sản, từ đó chúng ta mong đợi tạo ra nhiều lợi nhuận qua các giai đoạn thời gian. Các ví dụ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp là: - Mua đất, mua máy móc thiết bị; - Xây dựng cơ sở hạ tầng (đường xá giao thông, thuỷ lợi, điện...); - Trồng cây dài ngày (cây ăn quả,...

  pdf13p hoathietmoclan 09-10-2011 88 38   Download

 • Hiện nay trên thế giới mọi người đều nhìn nhận rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế của các nước và khu vực. Việc huy động vốn FDI để phát triển kinh tế xã hội là tận dụng điều kiện khách quan cực kỳ thuận lợi mà thế giới tạo ra thay vì phải bỏ ra hàng trăm năm để phát triển vượt qua thời kỳ tích luỹ ban đầu lâu dài và gian khổ như Anh, Pháp trước đây hay gần đây như Australia chẳng hạn, các...

  pdf103p hotmoingay6 21-01-2013 64 38   Download

Đồng bộ tài khoản