Đầu tư tài chính dài hạn

Xem 1-20 trên 700 kết quả Đầu tư tài chính dài hạn
 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tài chính dài hạn và các khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, gồm: - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động đầu tư tài chính: Là dự phòng phần giá bị tổn thất do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra.

  doc3p chikorita 03-12-2009 508 178   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Đầu tư tài sản dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại các dự án đầu tư, phân tích mối quan hệ giữa các dự án, thẩm định dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf36p doinhugiobay_15 25-02-2016 37 4   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 3 Kiểm toán tài sản dài hạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 7 1   Download

 • Chương 1 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán đầu tư tài chính dài hạn, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

  pdf55p minhmuimui 28-10-2014 56 11   Download

 • Tiêu thức Hình thức đầu tư Đầu tư ngắn hạn 1.Theo thời gian Đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty con Đầu tư vào công ty liên kết 2.Theo lĩnh vực đầu tư Đầu tư góp vốn liên doanh Đầu tư chứng khoán Cho vay vốn và các hoạt động tài chính khác Đặc điểm cơ bản Những khoản đầu tư có thời gian thu hồi...

  pdf12p lalala_dien 23-06-2011 833 281   Download

 • Chương 3 Kế toán các khoản đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung kế toán các khoản đầu tư, kế tốn các khoản đầu tư ngắn hạn, kế tốn các khoản đầu tư dài hạn, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf60p wide_12 28-07-2014 158 62   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Quản trị tài chính", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tài sản chính, đầu tư tài sản dài hạn - Ngân sách đầu tư, cấu trúc vốn và chính sách cổ tức, vốn lưu động và kế hoạch tài chính, các chủ đề đặc biệt trong quản trị tài chính. Mời các bạn tham khảo.

  pdf676p doinhugiobay_03 17-11-2015 76 45   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: • Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt . • Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày các khoản đầu tư tài chính trên báo cáo tài chính. • Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài khoản kế toán. • Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế toán chi tiết...

  pdf18p thjennenhox 28-08-2013 158 33   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 7 tìm hiểu những vấn đề về đầu tư tài sản dài hạn. Sau khi học xong chương này người học có thể: Phân biệt được các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án; biết cách thẩm định các dự án để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả; phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động.

  pdf9p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 25 3   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 7: Đầu tư tài sản dài hạn cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể phân biệt được các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án; biết các thẩm định các dự án để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả; phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p thangnamvoiva19 13-09-2016 8 2   Download

 • Phần 1 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán vốn bằng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và vật tư hàng hóa; kế toán tài sản cố định, xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn; kế toán các khoản thanh toán.

  pdf124p sophantrotreu09 30-03-2016 41 14   Download

 • Chương 7 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp trình bày về đầu tư tài sản dài hạn. Chương này giúp người học phân biệt được các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án; biết cách thẩm định các dự án để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả; biết phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động.

  pdf36p namthangtinhlang_02 04-11-2015 18 2   Download

 • Đầu tư là mọi hoạt động bỏ vốn ở hiện tại nhằm mục đích sinh lợi ở tương lai. Hoạt động bỏ vốn có thể thực hiện trong một thời gian ngắn (đầu tư ngắn hạn) và cũng có thể được thực hiện trong một thời gian dài (đầu tư dài hạn).

  doc41p anhduc_dhnt 31-07-2011 924 256   Download

 • Một kế hoạch tăng trưởng trong " trường hợp tốt nhất" đòi hỏi đầu tư vốn lớn. + Một kế hoạch " tăng trưởng bình thường" doanh nghiệp sẽ phát triển cùng với thị trường nhưng không làm các đối thủ cạnh tranh thiệt hại đáng kể

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 445 227   Download

 • Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời sống kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Thị trường bảo hiểm bùng nổ, vấn đề đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang trở thành vấn đề sống còn, nhất là đối với doanh nghiệp bảo...

  pdf42p muathulamebay 13-08-2010 335 165   Download

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - TRẦN NGỌC THIỆN Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau: Số dư ngày 30/11/N: TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty CP A; TK 1212: 15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng). TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A) Trong tháng 12/N phát sinh một số nghiệp vụ: 1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.

  pdf8p muaythai4 21-08-2011 316 114   Download

 •  Phần 2 của cuốn sách "Tài chính quốc tế ứng dụng Excel cho các bài tập và giải pháp" tiếp nối phần 1 trình bày nội dung 4 phần cuối gồm: Dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá, tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn, khủng hoảng tài chính quốc tế, tài trợ và đầu tư quốc tế dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

  pdf197p tsmttc_002 21-05-2015 112 63   Download

 • Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư tài chính là tiền vốn của doanh nghiệp đầu tƣ vào kinh doanh ở bên ngoài hoạt động của doanh nghiệp mục đích hƣởng lãi hoặc chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp khác. Đầu tư tài chính có thể là: cổ phiếu; trái phiếu các loại; vốn góp liên doanh; tài sản, đất đai cho thuê ngoài; tiền vốn cho vay v.v...

  pdf134p la_lan23 13-04-2013 129 61   Download

 • Các loại tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn chủ yếu. Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn. Cách thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và một số kỹ thuật cân bằng nhu cầu tiền mặt

  pdf32p doremon_12 24-12-2013 158 55   Download

 • Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn Các khoản phải thu dài hạn

  pdf2p ntgioi120403 04-11-2009 246 48   Download

Đồng bộ tài khoản