intTypePromotion=3
ADSENSE

Di dân và biến đổi xã hội

Xem 1-20 trên 99 kết quả Di dân và biến đổi xã hội
 • Bao gồm 6 chương, mỗi chương nói về một chủ đề. Toàn bộ cuốn sách là những gì cần thiết cho các nghiên cứu về Di Dân. Phục vụ cho các chuyên ngành khoa học xã hội, đặc biệt là cho các bạn sinh viên ngành xã hội học.

  doc87p 72111766 22-01-2013 74 30   Download

 • Đã từ lâu, nhận rõ vai trò thiết yếu của xã hội học Mác – Lênin trong sự nghiệp cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước đã từng nhắc nhở Uỷ ban Khoa học xã hội về việc xây dựng và phát triển ngành Xã hội học. Năm 1975 đất nước được hoàn toàn giải phóng, chủ nghĩa thực dân mới để lại ở miền nam một loạt vấn đề xã hội cần được nghiên cứu và phân tích. Ban xã hôi được thành lập trong những ngày ấy, đã đi vào nghiên cứu một loạt vấn...

  pdf5p banhukute 24-06-2013 53 4   Download

 • Bài viết "Biến đổi kinh tế, xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn, đô thị ở miền Bắc Việt Nam" trình bày những quan sát thực địa hiện tượng những người nông dân đến kiếm việc ở Hà Nội, phân bố các nguồn sản xuất ở khu vực đồng bằng sông Hồng và ở tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 54 2   Download

 • Việt Nam được xem là một trong những nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất do biến đổi khí hậu (BÐKH) toàn cầu. Theo dự báo, BÐKH sẽ làm cho các trận bão ở Việt Nam có mức độ tàn phá nghiêm trọng hơn. Ðường đi của bão dịch chuyển về phía Nam và mù a bã o dịch chuyển vào các tháng cuối năm. .Lượng mưa giảm trong mùa khô (tháng 7 và 8) và tăng trong mùa mưa (tháng 4 và 11); mưa lớn thường xuyên hơn gây lũ lớ n và nhiều hơn ở miền Trung và Nam....

  pdf5p trongminh123 16-10-2012 196 55   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Biến đổi dân số trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" để nắm bắt được quy mô và cơ cấu dân số, biến đổi mức sinh, di dân và quản lý dân cư, chất lượng dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 40 3   Download

 • Tài liệu Con đường xã hội chủ nghĩa - Những niềm tin vững bước được biên soạn nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt giới nghiên cứu, các nhà hoạch định đường lối, chính sách tham khảo và đi vào suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội chính sau: Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc ở Việt Nam, quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p visasuke2711 02-05-2019 18 1   Download

 • Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau,...

  pdf13p nhattruong 13-07-2009 4318 923   Download

 • Bối cảnh đổi mới, cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội: 30/04/1975: đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nh ất, độc l ập, dân chủ và giàu mạnh. Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Bối cảnh trong nước và quốc tế vào cuối những năm 70 đầu 80 của thế kỉ XX diễn biến phức tạp.

  doc108p thanhdo177 11-04-2011 463 158   Download

 • )- Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Văn kiện nhấn mạnh “Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một thời kỳ...

  pdf12p hoa_bachhop 26-02-2012 203 58   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới, nhất là trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, từng bước vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khai thác và sử dụng tốt nhất mọi tiềm năng về thể chất và trí tuệ, mọi khả năng sáng tạo của từng người và của toàn thể cộng đồng dân tộc có ý nghĩa vô cùng...

  pdf82p dellvietnam 24-08-2012 116 36   Download

 • Di cư là một hiện tượng xã hội phổ biến và tất yếu của bất cứ một xã hội nào trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong vòng 20 năm trở lại đây, Việt Nam đã và đang chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân của dòng người di cư trong nước và quốc tế. Dòng di cư phổ biến ở Việt Nam đó là di cư nông thôn – thành thị khi mà người dân đổ về thành phố lớn tìm kiếm việc làm gia tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời...

  doc21p congxhh54 02-01-2013 85 27   Download

 • Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu sự biến đổi sinh kế của người Mường trong quá trình tái định cư xây dựng thủy điện Hòa Bình, tập trung vào hai mô hình tái định cư là "di vén" và "lập làng mới"; tìm hiểu quá trình thích ứng văn hóa của các cộng đồng cư dân ở hai mô hình tái định cư khác nhau, qua đó khám phá vai trò của vốn xã hội đối với việc phục hồi sinh kế sau tái định cư,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc30p dangthingocthuy96 13-01-2017 70 22   Download

 • Môn:Tiếng Việt..BÀI 5: TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG.VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI.. Môn:Tiếng Việt Tiết 17. Bài:TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI.I/TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG..Quan sát những từ in đậm trong các ví dụ sau đây:.. Sáng ra bờ suối ,tối vào hang. Cháo bẹ măng tre vẫn sẵn sàng. (Hồ Chí Minh,Tức cảnh Pác Pó).. Khi con tu hú gọi bầy. Trái chiêm đang chín,trái cây ngọt dần. Vườn râm dậy tiếng ve ngân. Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào. (Khi con tu hú-Tố Hữu)..

  ppt23p anhtrang_99 07-08-2014 259 12   Download

 • Dựa trên sáng kiến của Harold Brookfield xác định về tập trung hóa và phi tập  trung hóa trong nông nghiệp nhiệt đới, bài viết chứng tỏ rằng  ở vùng nông thôn Đông  Nam Á, hiện đang diễn ra quá trình tách rời  giữa sự nghèo đói và sinh kế khỏi việc đồng  áng và các nguồn lực nông nghiệp ở các vùng nông thôn. Nguyên nhân của điều này  thường do những thay đổi về lối sống và quan điểm sống hơn là do những nhu cầu cấp  thiết về kinh tế và môi trường. Bài viết đề xuất rằng việc đồng áng hiện đang mất dần đi ý  nghĩa và tầm quan trọng của nó đối với người nghèo ở nông thôn.

  pdf17p banhukute 24-06-2013 61 10   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Biến đổi văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng làng nghề giầy da Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội với mục đích đi sâu tìm hiểu và lý giải những nguyên nhân dẫn tới tình trạng biến đổi văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng ở làng nghề giày da Phú Yên. Đồng thời đưa ra một số gợi ý khoa học về những giải pháp, những định hướng thích hợp cho chiến lược phát triển văn hóa – xã hội nơi đây. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf17p meomun12340628 24-09-2015 82 9   Download

 • Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài đưa ra một số dự báo xu hướng về sự biến đổi của phân tầng xã hội nước ta từ nay đến năm 2010; trên cơ sở đó, góp phần tổng kết lý luận và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp lên các cấp lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mặt tích cực đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của phân tầng xã hội, đưa đất nước đi đến một thời kỳ phát triển năng động - dân chủ, công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững...

  ppt66p bachma45 03-12-2017 68 11   Download

 • Xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng ở Việt Nam có mục tiêu cốt lõi là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu và con đường thực hiện mục tiêu đó là các vấn đề thể hiện tính phổ biến và tính đặc thù đối với các quốc gia trong quá trình phát triển. Các vấn đề này đã được khẳng định bởi các nhà kinh điển Mác - Lênin và trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam đang thực hiện con đường đi lên xã hội đó với nhiều giai đoạn quá độ lâu dài, đồng thời có sự kết hợp giữa tính phổ biến và tính đặc thù.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 103 5   Download

 • Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng diễn ra rất nhanh, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương… Theo đó, đời sống của những cộng đồng cư dân ven biển và hải đảo với tín ngưỡng thờ cá Voi đã có sự biến đổi phần nào về truyền thống và tâm thức tôn giáo, tín ngưỡng.

  pdf5p quaymax 14-08-2018 30 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu những tập tục, những nét cơ bản trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội trước và sau khi thực hiện quá trình di dân TĐC của người Đan Lai ở hai bản Tân Sơn và Cửa Rào.

  pdf12p cumeo5000 16-08-2018 8 2   Download

 • Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn

  doc2p vanson 19-08-2009 84 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1230 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Di dân và biến đổi xã hội
p_strCode=didanvabiendoixahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản