intTypePromotion=1
ADSENSE

Định hướng giá đất

Xem 1-20 trên 2689 kết quả Định hướng giá đất
 • Để hiểu hơn giá trị về đất từ đó có định hướng giá đất mua và bán cho đúng, các bạn nên tham khảo các yếu tố liên quan tới giá đât. Giá cả BĐS tuỳ thuộc một phần lớn vào quan hệ cung-cầu trên thị trường. Khi cầu lớn hơn cung, giá BĐS thường bị đẩy cao lên; ngược lại, khi cầu thấp hơn cung, giá BĐS có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, giá cả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố xuất phát từ những khuyết tật của thị trường như "độc...

  pdf7p cctaichinh 16-09-2010 476 223   Download

 • Định hướng giá trị việc làm của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Nghiên cứu này xét cho cùng thì định hướng giá trị việc làm của những người nông dân bị thu hồi đất canh tác để xây dựng các khu công nghiệp đã phản ánh những thay đổi trong điều kiện kinh tế - xã hội ở những vùng khảo sát. Song thứ bậc của những giá trị trong tập hợp một giá trị việc làm được tìm hiểu trong nghiên cứu này cho thấy ý nghĩa của từng ý nghĩa...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 72 9   Download

 • Thực nghiệm các biện pháp giáo dục định hướng giá trị gia đình cho sinh viên trường sư phạm là đánh giá tính hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp này nhằm thực hiện kết quả cuối cùng của giáo dục là làm chuyển biến nhận thức và hành vi ứng xử phù hợp của sinh viên trong các mối quan hệ ứng xử trong gia đình. Bài viết đề cập đến quá trình tổ chức thực nghiệm biện pháp xây dựng các chủ đề giáo dục định hướng giá trị gia đình cho sinh viên các trường sư phạm.

  pdf10p vihitachi2711 03-05-2019 20 2   Download

 • Bài viết Định hướng giá trị nghề của cư dân nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa chỉ ra định hướng giá trị nghề và việc làm của cư dân nông thôn, định hướng giá trị đất đai và nghề nông. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 46 1   Download

 • Định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự (SPQS) là một phẩm chất nhân cách quan trọng, chi phối nhận thức, thái độ, động cơ, mục đích hoạt động; là cơ sở bên trong của hành vi, hướng dẫn, điều chỉnh và thúc đẩy hoạt động hướng đến sự phát triển nghề nghiệp và hoàn thiện nhân cách cho giảng viên (GV) các trường sĩ quan quân đội; quyết định đến tính hiệu quả và sự thành đạt trong nghề nghiệp của GV.

  pdf4p vilisbon2711 07-01-2020 28 1   Download

 • hằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có chất lượng là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Việc xây dựng đội ngũ CBCCVC đòi hỏi một quá trình và cần có định hướng giá trị đúng đắn, bởi định hướng giá trị sẽ tạo nên nền tảng gắn kết sức mạnh của một nền công vụ, cơ sở của quản trị nhà nước tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

  pdf6p vivientiane2711 28-06-2020 19 2   Download

 • Khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của y – sinh học hiện đại trong vài thập niên gần đây không chỉ đem lại những lợi ích chưa từng thấy cho xã hội, cho sự phát triển con người, mà còn tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn cho đời sống văn hoá - xã hội, hệ sinh thái và cho chính sự tồn vong của con người, tác giả bài viết đã phân tích và luận giải vì sao vấn đề định hướng giá trị đạo đức được đặt ra như một đòi hỏi cấp thiết và thu hút...

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 156 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định bảng giá đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p aotuong123 09-01-2012 71 8   Download

 • Trong xã hội học tập, xã hội tri thức ngày nay, giới trí thức đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Chính vì lẽ đó mà hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hiện nay, người trí thức càng cần gắn bó mật thiết với xã hội, với đất nước để cống hiến tri thức của mình cho xã hội... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p susuqb 17-12-2015 42 7   Download

 • Sinh viên là tầng lớp hiện thân cho tương lai của đất nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên có vai trò rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, ở nhiều trường đại học, chất lượng của công tác này đang bị giảm sút vì nhiều nguyên nhân. Do đó, cần kịp thời có những giải pháp phù hợp, có tính khả thi để nâng cao chất lượng của công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới.

  pdf4p vidoraemi2711 17-06-2019 69 7   Download

 • Định hướng tương lai của của học sinh, sinh viên là một trong những khía cạnh hết sức quan trọng trong định hướng giá trị. Định hướng tương lai là mục đích của cuộc sống mà mỗi người, mỗi dân tộc khát khao muốn đạt được. Để hướng tới mục đích đó, cần phải có kế hoạch hành động để vươn tới. Tham khảo tài liệu "Định hướng tương lai của học sinh sinh viên Việt Nam hiện nay" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc3p thandung16 13-09-2015 70 4   Download

 • Định hướng giá trị xã hội của tri thức hiện nay Qua nghiên cứu cho thấy hầu hết các nhà quản lý đều thừa nhận rằng kỹ năng diễn đạt trước đám đông có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của họ cũng như sự nghiệp của chính họ. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng diễn đạt của họ chưa cao , trong đó có nhiều kỹ năng thành phần quan trọng của kỹ năng này còn ở mức thấp. điều này đã làm giảm hiệu quả tác động của họ tới đối tượng, đặc biệt khi họ...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 46 3   Download

 • Bài viết đặt vấn đề tìm hiểu định hướng giá trị trong văn hóa doanh nghiệp Mỹ. Tác giả tập trung nghiên cứu hệ giá trị nền tảng của văn hóa Mỹ. Từ đó, đi sâu phân tích cách ứng xử của các doanh nhân Mỹ, đồng thời trình bày một số liên hệ và gợi ý cho Việt Nam trong việc kiến tạo một nền văn hóa kinh doanh hiện đại, góp phần đưa đất nước phát triển, hòa nhập vào dòng văn minh chung của nhân loại trong thế kỷ XXI.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 36 2   Download

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin có vai trò quan trọng trong đời sống Xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay yêu cầu học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin càng được đặt ra một cách bức thiết, nhằm khắc phục lạc hậu về lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận với cuộc sống, góp phần hình thành tư duy kinh tế mới. Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mà nền kinh tế thị trường thì luôn gắn liền với các...

  doc30p hoangtu_bom_min 29-11-2009 2910 1402   Download

 • Căn cứ theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Nhìn chung có 4 phương pháp xác định giá đất cụ thể được hướng dẫn thi hành:

  pdf19p truongan 18-11-2009 593 288   Download

 • Giáo trình Định giá đất được biên soạn dùng cho sinh viên ngành Quản lý Đất đai, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đất đai, thị trường đất đai, giá đất, định giá đất và nguyên tắc xác định giá đất trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp định giá cơ bản đang được áp dụng phổ biến trên thế giới và vận dụng các phương pháp đó để xác định giá đất trong hoàn cảnh thực tế ở nước ta....

  pdf138p coc_xanh 17-01-2013 324 137   Download

 • Việc nghiên cứu thị trường bất động sản đang là một vấn đề rất cấp thiết. Đề tài: Sự tác động của giá đất, giá nhà ở tới thị trường bất động sản tại quận Cầu Giấy TP Hà Nội nhằm góp phần giúp nhà nước khắc phục những tồn tại tiêu cực và định hướng phát triển cho thị trường bất động sản.

  pdf48p caphe_123 17-07-2013 237 55   Download

 • Để phát triển, các quốc gia phải dựa vào các nguồn lực cơ bản: nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn,.... Trong đó, nguồn nhân lực luôn luôn là nguồn lực cơ bản và chủ yếu quyết định đến sự phát triển. Chúng ta đang trong thời kỳ chuyển từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp tiên tiến. Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, chú trọng phát triển vào các ngành công nghiệp và dịch vụ, tăng tỷ...

  doc14p hoctaptrondoi 06-06-2013 104 28   Download

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản về thể chế, thể chế kinh tế, thể chế KTTT và thể chế KTTT định hướng XHCN, đề tài phân tích, đánh giá thực tiễn quá trình hình thành thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam trên một số mặt chủ yếu gắn với đòi hỏi cấp bách của thực tiễn hiện nay, làm rõ những tồn tại cần phải điều chỉnh, hoàn thiện; đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT ở Việt Nam trên những mặt, lĩnh vực đã được phân tích ở phần phần thực trạng, sao cho vừa phù hợp với các cam kết quốc tế, vừa giữ vững được định hướng XHCN trong quá trình phát triển đất...

  pdf256p uocvongxua07 26-08-2015 110 29   Download

 • Ở nước ta hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước giao quyền sử dụng đất lâu dài cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất và cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tạo điều kiện hình thành và phát triển thị trường quyền sử dụng đất nằm trong thị trường bất động sản, một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nói riêng. Nhà nước thực hiện quyền...

  pdf53p inspiron1212 04-12-2012 89 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định hướng giá đất
p_strCode=dinhhuonggiadat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2