Định luật hóa học

Xem 1-20 trên 2282 kết quả Định luật hóa học
 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - các định luật hóa học ii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kankook 10-06-2011 147 51   Download

 • Giáo trình "Phương pháp dạy học hóa học" gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 sau đây sẽ trình bày 3 chương đầu của giáo trình với các nội dung như: Phân tích nội dung và cấu trúc chương trình - sách giáo khoa hóa học phổ thông, hình thành các khái niệm hóa học mở đầu, giảng dạy các thuyết và định luật hóa học cơ bản. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf156p nganga_03 21-09-2015 105 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các định luật hóa học - phần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p ankemthieu 02-03-2011 127 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các định luật hóa học - phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p ankemthieu 02-03-2011 130 55   Download

 • Bài giảng Hóa đại cương gồm 11 chương, trình bày về các khái niệm và định luật hóa học, một số vấn đề tiền cơ học lượng tử, một số tiên đề của cơ học lượng tử, hệ một electron một hạt nhân - một số khái niệm cơ bản, nguyên tử nhiều electron, đại cương về liên kết hóa học, đại cương về phức chất,...

  pdf244p colendaica32 03-06-2014 68 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'định luật hóa học - phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p glade1209 24-03-2011 45 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'định luật hóa học - phần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p glade1209 24-03-2011 34 3   Download

 • Tài liệu tham khảo Đại cương hóa học vô cơ theo từng chuyên đề

  pdf71p trancongphuc 23-10-2010 1176 523   Download

 • Khái niệm cơ bản nhất trong hóa học là định luật bảo toàn khối lượng (không có thay đổi về số lượng của vật chất trong một phản ứng hóa học). Vật lý hiện đại đã chỉ ra rằng chính năng lượng mới được bảo toàn và đồng thời năng lượng và khối lượng có liên hệ trực tiếp với nhau, một thuyết quan trọng trong ngành hóa hạt nhân.

  pdf12p thienlypro0202 31-12-2010 468 219   Download

 • Tài liệu tham khảo ôn thi đại học - Giải nhanh các bài toán hoá học nhờ kết hợp các định luật

  pdf4p nq1024 01-07-2011 589 190   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng Nhiệt động hóa học

  ppt36p dangthuan8287 23-10-2010 462 167   Download

 • Hoá học phân tích là một trong những kiến thức cơ bản ban đầu trong các môn học liên quan đến việc phân tích các sản phẩm dầu khí. Môn học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản của Ngành phân tích hóa học, từ đó học viên sẽ tự hình thành các kỹ năng sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm phân tích để có thể phân tích đƣợc các chỉ tiêu trong sản phẩm của dầu khí ở phần cơ sở, cũng nhƣ vận dụng sáng tạo các kiến thức...

  pdf441p vanthang122151 11-12-2011 363 156   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bổ trợ kiến thức hóa vô cơ đại cương: các định luật trong hóa học', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p ktct_1669 10-04-2012 608 137   Download

 • Học xong chương 1 sinh viên biết và hiểu: - Các khái niệm cơ bản: Chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử, khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử, khối lượng mol, đương lượng... - Hệ đơn vị. - Một số định luật cơ bản của hoá học. - Một số phương pháp xác định khối lượng phân tử và khối lượng nguyên tử.

  pdf275p nhimhoangkim 04-09-2010 530 126   Download

 • Bài giảng "Hóa học đại cương" này nhằm giúp sinh viên nắm được một số quy luật về sự vận động các chất, dự đoán khả năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hóa học, những hiện tượng kèm theo cũng như các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó.

  pdf146p mylan23 16-04-2013 288 121   Download

 • Khái niệm về nhiệt động học , nhiệt động hóa học , nhiệt hóa học và nhiệt phản ứng: Vật chất không ngừng chuyển động , mọi quá trình chuyển động đều đi kèm theo sự biến đổi năng lượng. Để nghiên cứu quá trình chuyển động của vật chất cần nghiên cứu các qui luật biến đổi giữa các dạng năng lượng với nhau.

  pdf11p doibuonvidau123 19-07-2013 276 87   Download

 • Nguyên tử: là tiểu phân nhỏ nhất của một nguyên tố hóa học, không thể chia nhỏ hơn nữa về mặt hóa học và không bị biến đổi trong các phản ứng hóa học.Phân tử: phân tử là tiểu phân bé nhất của các chất có thể tham gia vào phản ứng hóa học. (H2, He, Ar, H2O, CO2, polymer, protein, …)

  ppt21p nguyenngoc010 22-02-2011 431 86   Download

 • Các thuyết và định luật là cơ sở lý thuyết chủ đạo trong việc nghiên cưu các chất và sự biến đổi của chúng

  doc9p trieutulong_a8 28-09-2010 230 84   Download

 • Hệ thống khái niệm hóa học cơ bản, học thuyết, định luật hóa học: Nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, định luật bảo toàn khối lượng, mol... + Một số chất hữu cơ và vô cơ quan trọng, gần gũi với đời sống và sản xuất như oxi, không khí, H2, H2O, kim loại, phi kim, hidrocacbon, hợp chất hữu cơ có oxi, polyme...

  doc2p bangnguyenvan 27-03-2010 275 67   Download

 • Nhóm 4 lớp 10 Hóa trường THPT chuyên Quốc Học, với đề tài tiểu luận của mình là “Liên Kết Hóa Học”, chúng tôi hy vọng đã có thể chuyển tải những nội dung cơ bản và phù hợp với kiến thức phổ thông nâng cao về các mấu chốt, trọng tâm cơ bản của nội dung này.

  pdf88p augi12 12-01-2012 180 53   Download

Đồng bộ tài khoản