intTypePromotion=1
ADSENSE

Độ liên kết

Xem 1-0 trên 0 kết quả Độ liên kết
 • Bài viết tập trung xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mức độ liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm chè Thái Nguyên, bao gồm: ký kết hợp đồng, chia sẻ thông tin và ra quyết định chung. Từ đó đã đặt ra vấn đề nghiên cứu: Ký kết hợp đồng, mức độ chia sẻ thông tin, số các yếu tố ra quyết định chung và mức độ liên kết có mối quan hệ phụ thuộc.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 54 6   Download

 • Quyền tự do liên kết trong quan hệ lao động, theo đó “người lao động và người sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất cứ hình thức nào, đều không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn của mình, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức” là một trong những quyền cơ bản của con người trong một xã hội dân chủ. Thực hiện quyền tự do liên kết là một trong những điều kiện cơ bản để xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, ổn định, tiến bộ.

  pdf9p kethamoi 01-10-2019 51 5   Download

 • Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể được xem là một nhóm quyền giữ vai trò quan trọng của người lao động trong quan hệ lao động. Với tư cách là một nhóm quyền về kinh tế xã hội và văn hóa được quy định trong hành lang pháp lý quốc tế, quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể được pháp luật các quốc gia ghi nhận và bảo đảm thực hiện.

  pdf11p vimadrid2711 13-12-2019 43 5   Download

 • Bài viết "Cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận" tập trung giới thiệu về các cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận để tìm ra yếu tố cách tân trong cấu trúc tự sự của nhà văn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p sutihana 12-12-2016 58 3   Download

 • Các cấp độ liên kết và trần thuật là những vấn đề cơ bản thuộc về mối quan hệ giao tiếp trong cấu trúc tiểu thuyết. Một cấu trúc giao tiếp chuẩn mực bao gồm: mối quan hệ giữa tác giả và độc giả; người kể chuyện và khán giả - người nhận; nhân vật với nhân vật. Tuy nhiên, trên từng trang viết của Thuận, người đọc không thể khuôn các mối quan hệ giao tiếp vào những “cấu trúc chuẩn mực” đó. Trong bài viết này, người viết tập trung giới thiệu về các cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận để tìm ra yếu tố cách tân trong cấu trúc tự sự của nhà văn.

  pdf7p cumeo2425 02-07-2018 33 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mức độ liên kết đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông sử dụng liên kết kháng cắt dạng Perfobond, như: khả năng chịu tải, chuyển vị, biến dạng tương đối giữa dầm thép và bản bê tông, các dạng phá hoại của dầm liên hợp.

  pdf11p kethamoi11 01-04-2021 5 0   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt trình bày các nội dung của phần 2 Những phương thức liên kết giữa các phát ngôn, phần 3 - Hệ thống liên kết ở các cấp độ và ở mặt nội dung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Tài liệu này.

  pdf225p tsmttc_002 20-05-2015 220 86   Download

 • Tái tổ hợp và liên kết gen Trạng thái lưỡng bội tự nhiên của bộ nhiễm sắc thể cho phép gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau phân ly độc lập với nhau trong quá trình sinh sản hữu tính, tái tổ hợp tạo tổ hợp gen mới. Gen trên cùng một nhiễm sắc thể về lý thuyết không bao giờ tái tổ hợp[61], tuy nhiên, thực tế vẫn diễn ra do xuất hiện quá trình trao đổi chéo nhiễm sắc thể.

  pdf5p heoxinhkute9 07-11-2010 255 35   Download

 • Luận án với mục tiêu xác định các nhân tố tiền ảnh hưởng đến sự liên kết giữa các tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản; các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ các nhân tố tiền đề với độ liên kết giữa các tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản Bến Tre.

  pdf0p quenchua 28-09-2019 53 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là xác định cách thức tác động của liên kết chuỗi cung ứng lên kết quả kinh doanh của các tổ chức tham gia chuỗi cung ứng. Nghiên cứu này cũng tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài tổ chức đến mức độ liên kết chuỗi cung ứng.

  pdf0p ngocmai222 11-06-2018 48 6   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu được thực hiện tại 12 điểm du lịch của vùng phụ cận tỉnh An Giang (gồm 3 tỉnh, thành: Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp) nhằm mục đích đánh giá khả năng liên kết giữa các điểm du lịch này với khu du lịch (KDL) Núi Sam, tỉnh An Giang, từ đó đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch cũng như nâng cao mức độ liên kết giữa KDL Núi Sam với các điểm du lịch nói trên.

  pdf12p tieuthi3006 16-03-2018 59 2   Download

 • Luận án với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận về liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động; nội dung, hình thức, cấp độ liên kết; Vai trò, lợi ích của các chủ thể khi tham gia quá trình liên kết đó; Các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động Nghệ An đến năm 2025.

  pdf27p mmlemmlem_124 22-12-2020 18 3   Download

 • Cấu trúc của các hạt nano TiO2 với cấu hình và kích thước khác nhau từ 0,8 nm đến 2,7 nm ở pha anatase và rutile được nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh (DFTB).

  pdf7p advanger 04-05-2018 39 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả phân tích quan hệ liên kết giữa các Locus Isozym đã được xác định ở Colocasia Esculenta; nhóm liên kết Isozym và bước đầu xây dựng bản đồ liên kết ở loài cây trồng này.

  pdf6p nguaconbaynhay 22-10-2019 6 1   Download

 • Tài liệu tìm hiểu các lực cơ bản; các liên kết hóa học và lực tạo nên các liên kết đó; liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị phối hợp, liên kết kim loại.

  doc6p duuuuu12 17-04-2021 6 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của liên kết spin quỹ đạo lên tính chất điện tử của MoS2 đơn lớp được đặt trong điện trường bằng lí thuyết phiếm hàm mật độ. Các tính toán của chúng tôi đã chỉ ra rằng, có sự tách các vùng con ở lân cận mức Fermi trong cấu trúc vùng năng lượng điện tử của MoS2 đơn lớp khi xét đến liên kết quỹ đạo spin.

  pdf5p viv2711 14-10-2020 16 0   Download

 • Trong hóa học, liên kết hóa học là lực, giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể. Sự hình thành các liên kết hóa học giữa các nguyên tố để tạo nên phân tử được hệ thống hóa thành các lý thuyết liên kết hóa học . Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những...

  ppt103p cuongdohvc 13-01-2011 1690 498   Download

 • Cấu trúc của phức chất khá phức tạp và không thể giải thích được khi dựa trên quan điểm của thuyết hoá trị cổ điển. Khi thuyết phối trí ra đời (1893), chưa có những quan niệm về bản chất của lực tương tác hoá học nên khái niệm về hoá trị phụ mà Werner đưa ra, mà ngày nay người ta gọi là liên kết phối trí, chưa thể được sáng tỏ. Chỉ 20 năm sau đó, nghĩa là vào những năm 1915, 1916, mới xuất hiện các thuyết về liên kết hoá học. Đó là thuyết ion của Coxen (Kossel): tương tác hoá...

  pdf59p anhktat2 17-05-2010 893 329   Download

 • LKKTQT là mối quan hệ kinh tế vượt ra khỏi phạm vi của một quốc gia được hình thành dựa vào sự thỏa thuận hai bên hoặc nhiều bên ở tầm vĩ mô hoặc vi mô nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế và thương mại phát triển. Các LKKT-TMQT được hiểu là loại hình liên kết dưới hình thức diễn đàn hoặc tổ chức do các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức thành lập trên cơ sở các điều ước quốc tế và phù hợp với luật pháp quốc tế hiện đại nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định liên quan đến...

  ppt35p nam10489 17-09-2010 1296 270   Download

 • Tập 2 của tác giả Đào Đình Thức gồm 20 chương với cấu trúc gồm 2 phần (phân tử - liên kết hóa học và các hệ thống ngưng tụ). Nội dung tài liệu nhằm trang bị cho người học các kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết trên cơ sở đó để tiếp thu hơn dễ dàng hơn những vấn đề lý thuyết trong giáo trình hóa học khác.

  pdf433p ktct_1669 09-05-2012 623 246   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Độ liên kết
p_strCode=dolienket

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2